Gemeentebrief 2018-07

Geplaatst op:

40-dagentijd collecte

Volgende week 25 februari “Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje”
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet.
De schuldenproblematiek in Nederland groeit. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.
Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen.
Het project SchuldHulpMaatje is een vorm van eigentijds diaconaat. Op een ‘kerkeigen wijze’ wordt het probleem van schulden en armoede bij de wortel aangepakt. ‘Hoe armoede te signaleren en te bestrijden’ is al jarenlang de hoofdvraag van de protestantse diaconieën. SchuldHulpMaatje is hier een passend antwoord op. Uw gift maakt het mogelijk dat zij hun werk kunnen blijven doen.

Kring Openbaring

Zondag a.s. is Openbaring 22 aan de beurt: het slot van het boek en van de bijbel. De betrouwbaarheid wordt benadrukt: "Alles wat je gehoord hebt, is betrouwbaar en waar!" zegt Jezus tegen Johannes. Maar ook zegt Hij: "Zie, Ik kom spoedig" en "Iedereen die dorst heeft mag komen!" Over o.a. deze geweldige uitspraken gaan we met elkaar doorpraten. Van harte welkom!!

Afscheid Tineke van Ooijen

Op zondag 25 februari gaat Tineke van Ooijen voor. In deze dienst nemen we ook afscheid van haar als kerkelijk werker. Zij zal, net als ambtsdragers van wie hun ambtsperiode er opzit, herinnerd worden aan haar belofte van geheimhouding. Verder zal er aandacht voor dit moment zijn vanuit de kerkenraad, en kunnen we als gemeente na de dienst Tineke ontmoeten, bij koffie met wat lekkers. Het is goed om het einde van een tijd te markeren, een tijd waarin Tineke van betekenis is geweest voor onze gemeente.
Namens de kerkenraad, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Gemeente-vergadering 14 maart

Woensdag 14 maart bent u allen uitgenodigd op een gemeente-vergadering in De Lichtkring na de avonddienst op Biddag. Schrijf het in uw agenda en wees erbij, want het is van belang voor de toekomst van onze kerk! Ieder kerklid is van harte uitgenodigd, maar we doen een speciale oproep aan alle gemeenteleden, die nog ver van hun pensioen verwijderd zijn.
scriba Arend Niebeek.

Nieuw PKN tijdschrift Petrus

Op de tafel van de liedboeken en bijbels in De Lichtkring vindt u een aantal folders en enkele exemplaren van een gloednieuw tijdschrift, dat door de PKN een paar keer per jaar gratis zal worden verspreid. In dit tijdschrift leest u hoe samen-kerk-zijn mensen troost, hoop en zin geeft, hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen en hoe de wereldwijde kerk overal hulp biedt aan mensen in nood. Het staat boordevol verhalen van geloof, hoop en liefde. Binnen de kerken gebeurt zoiets moois ! Daarom willen wij dit u ter inspiratie graag doorgeven. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich hiervoor opgeven. Op de tafel ligt een intekenlijst, zodat wij weten hoeveel exemplaren wij kunnen aanvragen bij de PKN webwinkel. Bij het verschijnen van een nieuw nummer kunt u het dan mee naar huis nemen vanuit de kerk.
scriba Arend Niebeek.

Bijbelstudie woensdag 21 februari

“Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.” (1 Joh. 3: 11) Woensdag staat weer een bijbelstudieavond gepland met als gespreksonderwerp bovenvermelde bijbeltekst. Aanvang 19.30 uur. Plaats consistorie. Wij bespreken uit het boek Levenslessen van Max Lucado hoofdstuk 6: 'Van mensen houden.' Wij zouden het heel fijn vinden als onze kring weer eens met nieuwe deelnemers wordt aangevuld, dus kom een keer Bijbelkring proeven !

Senioren

Donderdag 22 februari a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Als gasten mogen we dit keer medewerkers van de fysiotherapiepraktijk uit Schoonrewoerd begroeten. Een mens beweegt continue, 24 uur per dag. Als dat bewegen moeilijk gaat of pijnlijk is, gaat het dan ook al snel ten koste van de kwaliteit van leven. Sommigen van ons zijn bekend met fysiotherapie. Bij het ouder worden of na een operatie of ongeval wordt de hulp van een therapeut nog al eens ingeroepen. Maar wat is fysiotherapie nou eigenlijk? Wat doet de therapeut en wat moeten we zelf doen? Over de achtergrond en inhoud hopen we deze middag wat meer te horen en te zien. En misschien moeten we zelf ook nog wat doen. Al met al belooft het een interessante middag te worden, waarbij u allen weer van harte welkom bent.
De middag begint om 14.00 uur in De Lichtkring en duurt tot ongeveer 16.00 uur. En zoals u weet, neem gerust een ander mee die ook geïnteresseerd is of graag anderen ontmoet.
Wilt u vervoer, neem dan contact op met Ad Verhoeff, tel: 0345-641361

De Rommelschuur

Op zaterdag 24 februari is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. In onze laatste vergadering hebben we onze jaarcijfers besproken. We zijn blij dat onze Rommelschuur zo succesvol is. Iedere keer weer is het gezellig druk bij ons. Om half 11 zijn vrijwel altijd de stoelen rondom de koffietafel bezet. Wij zijn soms de hele morgen druk met het uitpakken en sorteren van alle goederen die binnenkomen. Dat is fijn, want zo blijft het aanbod wisselen. De opbrengst is voor het onderhoudsfonds van onze kerk, maar we mogen ook verschillende goede doelen steunen. Het komende jaar gaan we met veel enthousiasme door. We hopen weer velen van u te ontmoeten in de rommelschuur en/of in de boekenschuur!

Snoepjes inpakken

Woensdag 14 februari was voorlopig weer de laatste dag dat er werk was voor ons. We kunnen dus voorlopig de woensdag weer besteden aan andere bezigheden. En nu maar hopen op mooi weer. Iedereen die de afgelopen maanden zich als vrijwilliger heeft ingezet heel hartelijk bedankt en hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen.
Groeten Adrie en Dick.

Bonte avond

Beste gemeenteleden,
Om het seizoen feestelijk af te sluiten nodigen wij jullie allemaal uit voor een bonte avond op zaterdagavond 16 juni vanaf 19.00u in De Lichtkring.
Het thema is: de Gereformeerde Kerk’s got talent! We willen deze avond vullen met jullie talenten. Dus jij/u kunt denken aan muziek maken, zingen, dansen, toneel, cabaret, goochelen, playbacken.... alles mag. Sowieso zijn er heel veel commissies binnen de kerk die wellicht als commissie iets leuks kunnen opvoeren. Dus je/u mag als individu iets doen, maar ook zeker als groep. Het idee is om met elkaar een ontspannen avond te hebben onder het genot van een hapje en een drankje.
Het enige wat moet is: opgeven!! Zodat wij weten wie er wat gaat doen en hoe lang een optreden zal duren. We hopen op veel aanmeldingen!
Namens Gerlinde, Jannie, Christel en Marjolijn.

Terug naar overzicht