Gemeentebrief 2018-06

Geplaatst op:

Project veertigdagentijd Kindernevendienst

Volgende week begint de veertigdagentijd. In deze tijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema is: “Ik zorg voor jou”. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen. We nemen elke zondag de zorgkoffer mee naar de kindernevendienst. In deze koffer zit een voorwerp dat te maken heeft met het verhaal van de zondag.
In de kerk hangt een poster. Op de poster staat een grote bloem, als teken van het nieuwe leven van Pasen. Elke week komt er een plaatje bij in de bloem. Zo is voorin de kerk steeds meer te zien van de weg naar Pasen die Jezus gaat.

Vakantie

Volgende week, van 10 t/m 17 februari, heb ik vakantie. Doet zich in deze periode iets voor waarbij pastorale zorg dringend nodig is, neem dan contact op met iemand van het wijkteam. Hij of zij kan dan zo nodig de waarnemende predikant inschakelen.
Jannie van den Berg

Over ons levenseinde

De avonddienst van vandaag staat in het teken van het levenseinde. Dit is naar aanleiding van Lied 949. We zullen dit lied uiteraard zingen. De afgelopen week heb ik veel reacties van jullie gehad over dit onderwerp. Het houdt veel mensen bezig. Uiteraard kan ik niet alles in de dienst verwerken; het is een thema met vele kanten. Juist daarom lijkt het mij goed om na de dienst hierover na te praten.
Er is koffie voor iedereen, en we kunnen met elkaar in gesprek. Zo kunnen we met elkaar delen wat we erover gehoord hebben, en wat het voor ons, en voor ons geloof betekent. We trekken hier maximaal een uur voor uit. Mocht dat niet genoeg blijken, dan kunnen we altijd nog een vervolgbijeenkomst plannen. Tot ziens in de kerk!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Uitnodiging wijkavonden

De wijkteams nodigen u en jou van harte uit om een wijkavond bij te wonen. In iedere wijk wordt een avond georganiseerd. Je kunt ook een avond in een andere wijk bezoeken. Het programma van de avond is gebaseerd op ons jaarthema: Kerkproeverij. Wij nodigden anderen uit, maar wat hebben wij te delen? We gaan daarover doorpraten op een creatieve manier. Het lijkt ons fijn om ook jonge gemeenteleden te ontmoeten! Geef je op bij de gastvrouw/heer, of iemand van het wijkteam, dan staat er een stoel voor je klaar! Aanvang 19.45 uur met koffie of thee. Rond 22.00 uur besluiten we de avond. Graag tot dan!
Dinsdag 13 februari wijk B gastadres Willy den Hartog, Overheicop 68b, tel 641465, deze wordt geleid door Nel Versteeg en Alice en Richard van Bijlevelt.
Woensdag 7 maart wijk C gastadres Janet de Zeeuw, Kon. Julianastraat 38, tel 642006, deze wordt geleid door het pastorale team.
Wijkouderlingen Jan van Beuzekom en Jannie Brouwer

40-dagentijd

De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen. Dit jaar is het thema van Kerk in Actie:
Onvoorwaardelijke liefde. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

40-dagentijd app

Ook dit jaar heeft Kerk in Actie weer een app ontwikkeld. Vanaf 14 februari vind je in deze app elke dag een mooie (bijbel)tekst en soms een kleine opdracht. Het inspireert je gedurende de 40-dagentijd en helpt je toeleven naar Pasen. Centraal staat de Kerk in Actie 40-dagentijdcampagne “Onvoorwaardelijke liefde”.

Collecte volgende week-1e zondag 40-dagentijd “Met je kinderen op de vlucht – Libanon”

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.
Met deze collecte steunt u het noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!

Kliederkerk

Goed nieuws! Zondagmiddag 18 februari om 16.00 uur is er weer Kliederkerk. Het is een ontmoetingsgelegenheid, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar met ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's, oppas of buurvrouw, waar je op ontspannen en eigentijdse wijze kunt (her)ontdekken of en hoe geloven iets kan toevoegen aan je (gezins)leven. Via stoere spelletjes of samen kliederen, een korte viering van een kwartiertje en daarna genieten van een hapje en een drankje.
Het thema is deze keer: "Vertrouwen". We gaan het verhaal van 'David en Goliat' horen, vieren en beleven. Kortom, een gezellige middag waarin je je kinderen ook nog iets meegeeft over zingeving en geloof. Natuurlijk hopen we velen (weer) te ontmoeten in de Kliederkerk.
Iedereen mag aanhaken! Op de tafel in De Lichtkring liggen uitnodigingen die u mee kunt nemen om iemand uit te nodigen. Kom gewoon eens 'proeven hoe het smaakt', de drempel is laag en wellicht 'smaakt het naar meer'. Wel even aanmelden via e-mail: kliederkerkschoonrewoerd@gmail.com vóór 15 februari. Graag tot ziens op 18 februari.
De Kliederkerk commissie, Margriet de Keijzer, Els Middelkoop.

Tienerouders-kerkborrel

Als vervolg op de geslaagde avond in december willen we jullie uitnodigen om verder te praten over de geloofsopvoeding van onze pubers. Vragen die we willen bespreken zijn: mogen ze zelf kiezen? Of is er ook wat moeten bij? Hoe maken we ruimte in hun drukke leven voor de kerk? En willen we dat? Willen zij dat? Wat kunnen en willen we als ouders zelf doen? Dit alles bespreken we in het jeugdhonk bij een drankje en een hapje. Gezellig elkaar te ontmoeten, ook de ouders die vorige keer verhinderd waren: sluit aan! Datum: vrijdag 9 maart 20.30u in De Lichtkring

Terug naar overzicht