Gemeentebrief 2018-05

Geplaatst op:

Over ons levenseinde

Lied 949 (zoek het maar eens op) spreekt onomwonden over ons levenseinde. Even onomwonden zijn de discussies in de media over een zelfgekozen levenseinde. Zo krijgt het proces tegen huisarts Albert Heringa, die zijn moeder hielp bij haar dood, ruim aandacht in het journaal. Dit roept reacties op: voor, tegen, twijfel. In de avonddienst van 11 februari (volgende week zondag dus) wil ik graag met jullie over dit onderwerp nadenken. Het uitgangspunt is Lied 949, en de Bijbelteksten die doorklinken in dit lied. Het is geen verrassing dat dat onder andere Psalmteksten zijn. Het zou kunnen dat iemand denkt: ‘Wat jammer, zo’n actueel onderwerp in de avonddienst. ’s Morgens zijn er veel meer mensen die het horen.’ Mijn antwoord laat zich raden: Kom allemaal ook ’s avonds naar de kerk! Lees, luister, zing, denk en bid mee over dit belangrijke onderwerp. Ik wil jullie zelfs uitnodigen om vooraf al jullie gedachten hierover aan mij te laten weten. Spreek me gerust aan, bel of stuur een mail; het helpt mij in de voorbereiding op deze dienst. Het zou kunnen dat deze kerkdienst een aanzet is tot een gesprek over dit onderwerp in onze gemeente. Als dat goed/nodig/zinvol is, blijkt dat vanzelf wel. In ieder geval hoop ik velen van jullie volgende zondagavond te ontmoeten in de kerk.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Pastoraat wijk B

Voor hen die pastorale zorg ontvingen van Gerrie, gaat er iets veranderen. Zo lang wij geen vervanger voor Gerrie gevonden hebben, zult u niet meer automatisch benaderd worden voor een bezoek of gesprek. Uiteraard is er wel pastorale zorg voor u beschikbaar. U kunt hiervoor ZELF contact opnemen met mij. Ik zal dan kijken wie er op dat moment voor u beschikbaar is. Schroom niet om te bellen of om me hierover aan te spreken. We bedanken Gerrie voor al haar inspanningen als pastoraal medewerker en bidden haar moed en kracht toe in deze moeilijke periode. Ook tegen jou zeggen we: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Namens het moderamen, Janet de Zeeuw

De Rommelschuur

Op zaterdag 10 februari is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. Kom gezellig langs, misschien is er iets voor u bij. In ieder geval staat de koffie voor klaar! Commissie De Rommelschuur

Koekactie Koor ZOUT

Op zaterdag 10 februari 2018 komen leden van het koor Zout bij u (in Schoonrewoerd en Zijderveld) langs om hun jaarlijkse koekactie te houden. Steunt u het koor door stroopwafels en/of kruidkoeken te kopen? De verkoopprijs voor stroopwafels is € 2,50 (3 voor € 7,00) en de prijs voor kruidkoeken is € 3,50 (3 voor € 10,00). U kunt ook combineren: 2 pakjes stroopwafels en 1 kruidkoek voor € 7,50.
Mocht u niet thuis zijn en toch willen reserveren, dit kan bij José Zijderveld.

Benefietmaaltijd

Afgelopen vrijdag (24 februari) mochten we genieten van een gezamenlijke maaltijd in De Lichtkring. Georganiseerd door Carina de Klerk en Liesbeth Swaanen. Wat hebben we genoten! Voor ruim 45 mensen een 3 gangen-diner bereiden en serveren vergt behoorlijk wat tijd en werk. Daarom langs deze weg nog een keer: Carina en Liesbeth, HARTELIJK DANK!! Het was SUPER!! Maar natuurlijk ook dank voor de vele handen die een aantal vrijwilligers deze avond hebben toegestoken.
Tevens aan alle mensen die hebben deelgenomen aan deze maaltijd en niet te vergeten de sponsoren die een steentje hebben bijgedragen. Dit initiatief was nog een staartje van de 'Veiling van Beloften' die we afgelopen zomer hebben gehouden. De opbrengst van deze avond mag worden opgeteld bij het bedrag wat we al hadden opgehaald voor giro 555. Iedereen nogmaals hartelijk dank.
De Diaconie

Uitnodiging wijkavonden

De wijkteams nodigen u en jou van harte uit om een wijkavond bij te wonen. In iedere wijk wordt een avond georganiseerd. Je kunt ook een avond in een andere wijk bezoeken. Het programma van de avond is gebaseerd op ons jaarthema: Kerkproeverij. Wij nodigden anderen uit, maar wat hebben wij te delen? We gaan daarover doorpraten op een creatieve manier. Het lijkt ons fijn om ook jonge gemeenteleden te ontmoeten! Geef je op bij de gastvrouw/heer, of iemand van het wijkteam, dan staat er een stoel voor je klaar! Aanvang 19.45 uur met koffie of thee. Rond 22.00 uur besluiten we de avond. Graag tot dan!
Dinsdag 6 februari: wijk D, gastadres Linda en Hans van Snippenberg
Donderdag 8 februari: wijk A, gastadres Annie en Harm Abma
Dinsdag 13 februari: wijk B, gastadres Willy den Hartog
Woensdag 7 maart: wijk C, gastadres Janet de Zeeuw
Wijkouderlingen Jan van Beuzekom en Jannie Brouwer

Veranderdag Geef een beetje tijd! (zet de datum vast in uw agenda)

1 Johannes 3: 11 en 16-19 (BGT) Dit is de boodschap die we kennen sinds we christenen zijn: Houd van elkaar! Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons ingezet. Daarom moeten ook wij ons leven inzetten voor anderen. Stel dat een ‘rijke’ gelovige ziet dat iemand ‘arm’ is. Maar hij heeft geen medelijden met die ander, en helpt hem niet. Dan blijft Gods liefde niet in hem. Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien.
Eén van de kerndoelen van kerk en gemeente zijn is dienen. God dienen is mensen dienen! De liefde van de Heere Jezus wordt zichtbaar en tastbaar in het omzien naar elkaar en in het daadwerkelijk bieden van die hulp die iemand nodig heeft. Op zaterdag 24 maart is onze jaarlijkse ‘Veranderdag’. Op deze dag willen en kunnen we als Gemeente van Jezus Christus een stukje van dit evangelie uitdragen door ons met elkaar in te zetten voor onze naasten. Via ‘Stichting Present’ krijgen wij ieder jaar een mooi project aangeboden. Ook uw hulp is meer dan welkom en u bent van harte uitgenodigd om u op te geven en mee te doen. In de hal van De Lichtkring ligt een inschrijflijst klaar. GEEFT U OOK EEN BEETJE VAN UW TIJD WEG?!
De Diaconie

Terug naar overzicht