Gemeentebrief 2018-02

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. De groep Sela zingt daarover:
‘Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:
“Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk.”
En ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.’
Zo mogen we Gods liefde samen delen. Welkom aan de Tafel van de Heer!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte bij het HA

De collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor Plaatselijk Jeugdwerk. Het plaatselijk jeugdwerk blijft belangrijk om jongeren met elkaar en met het geloof in aanraking te laten komen. Daar is ook materiaal voor nodig om de leiding de mogelijkheid te bieden om activiteiten te organiseren, om zo Gods werk door te kunnen geven. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Een lied dat vragen oproept

Volgende week zondag, 21 januari, lezen we het loflied van Mozes en Mirjam (Ex. 15:1-6, 20-21). Ze juichen omdat de farao en zijn mannen verdronken zijn. Aan die gruwelijke kant van het verhaal denken we liever niet. Hoe kun je daar zo’n uitbundig lied over zingen? Bij het vinden van een antwoord helpen de Caribische christenen ons. Zij hebben een geschiedenis waarin velen van hen slaven waren en onderdrukt werden. Vandaag is er ook nog slavernij: verslavingen, uitbuiting, armoede waar mensen in vastzitten. Gods macht gaf hoop aan de Israëlieten en geeft hoop aan christenen die in moeilijke omstandigheden leven. Ze zijn geen slachtoffer, maar putten moed uit de Bijbel.
Dit onderwerp heb ik niet zelf bedacht. Het is aangedragen en uitgewerkt door Caribische christenen, voor de Week van Gebed van 21 tot 28 januari. Wereldwijd denken christenen hierover na, en wereldwijd gaan christenen de komende week samen in gebed, o.a. in Leerdam. Wij laten ons zondag door hen inspireren en proberen ons beeld van God en van Zijn geschiedenis met mensen te laten verrijken, voor ons leven en geloven van vandaag.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Wijzigingen kerkelijk werkers

Tineke van Ooijen-van Bruksvoort heeft de kerkenraad meegedeeld m.i.v. maart 2018 te stoppen als kerkelijk werker in onze gemeente. Zij heeft voor zichzelf een keuze moeten maken tussen haar kerkelijk werk en het werk in het onderwijs. Jammer, dat zij ons gaat verlaten, want velen hebben met haar de afgelopen 4 jaren een goede band opgebouwd en haar werk in onze gemeente heeft veel waardering gekregen. Maar we respecteren haar keuze. Gelukkig hebben we inmiddels al een goede opvolger in de persoon van Jannie van den Berg-Kersbergen. In de dienst van 25 februari zal Tineke voorgaan en dan is er tevens gelegenheid om afscheid van haar te nemen.
Namens de kerkenraad Arend Niebeek

Gezamenlijke zendingsavond

Donderdagavond 18 januari komt er op de gezamenlijke zendingsavond een spreker van Stichting De Goede Aarde. Deze avond is ook zeer interessant voor jongeren van het voortgezet onderwijs: Joop Gottmers vertelt ons deze avond zijn getuigenis. Joop vindt het belangrijk dat iedereen zijn getuigenis kan horen. God heeft hem namelijk gered van de duistere wereld van drugs en criminaliteit. Hij gelooft dat, als God niet had ingegrepen in zijn leven, hij al vele jaren dood was geweest.
Het leven wat hij heeft geleefd, mag niet voor niets zijn geweest. Joop gebruikt nu zijn verleden als een getuigenis, een waarschuwing en een bemoediging. Iedereen die gevangen zit in een verslaving of in een levenspatroon, kan uit Joop zijn verhaal moed vatten en hoop krijgen. Het is mogelijk om van al het foute af te komen met de hulp van de Here Jezus. Jezus Christus is nog steeds dezelfde als vroeger en doet nog steeds wonderen. Kom daarom luisteren naar het verhaal van Joop.
U bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn in de Hervormde kerk. Inloop vanaf 19:00 uur. We starten om 19:30 uur.
Kerk in Aktie Werkgroep

Actie voedselbank

De voedselbanken willen graag elke week voedselpakketten samenstellen waarin de schijf van vijf in voldoende mate is vertegenwoordigd. Denk aan verse producten maar ook aan houdbare producten zoals rijst, deegwaren, meel enz. Naast voedsel worden ook producten toegevoegd die meer in de verzorgende sfeer liggen zoals tandpasta, was- en schoonmaakmiddelen en producten op gebied van baby verzorging o.a. babyvoeding, luiers. Met onze bijdrage en medewerking helpen wij de samenleving door er voor te zorgen dat armoede kan worden bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Wilt u graag nog iets inleveren voor de voedselbank? De tafels in De Lichtkring staan er nog tot donderdag 25 januari.
Namens de Diaconie hartelijk dank.

Twitterdienst

Zondagavond 4 febr organiseren we opnieuw een twitterdienst. Reserveer dus 4 febr om 18.30u alvast in jouw/uw agenda. Het thema blijft nog even een verrassing, dus houdt de gemeentebrief goed in de gaten!
Namens het jeugdwerk, Gerlinde, Jannie en Marjolijn

De Jeugdclub wil u bedanken

Er zijn mensen die voor ons knopen hebben verzameld en daar waren wij met de jeugdclub 4/5/6 heel erg blij mee. Wij hebben hele leuke poppetjes gemaakt in de vorm van een sleutelhanger. Deze kunnen we aan een sleutel of aan onze tas hangen. Bekijk de foto’s maar dan kunt u het resultaat zien van al die leuke knopen. Dank u wel! Wilt u een keer een avond meemaken en komen kijken dan bent u altijd van harte welkom.
José Zijderveld

Terug naar overzicht