Gemeentebrief 2017-47

Geplaatst op:

Revalidatieverlof

Na een aantal jaren van pijnklachten is nu het moment aangebroken dat ik een gedeeltelijke knieprothese zal krijgen in de hoop dat de klachten hierdoor verminderen of verdwijnen. Op 28 november zal de operatie plaatsvinden en daarna zal ik een aantal weken nodig hebben om te revalideren. Dat betekent dat ik in die periode niet actief in de gemeente aanwezig zal zijn en we elkaar een poosje niet zullen zien. Gelukkig kwam er iemand op ons/jullie pad die mij zal vervangen in die periode en ik hoop van harte dat zij en u/jullie fijne ontmoetingen mogen hebben met elkaar. En tot we elkaar weer zien: moge God jullie bewaren in de palm van zijn hand.

Kring Openbaring

Afgelopen zondagavond stelde ds. Gerlinde v.d. Berg de vraag of we weleens nadenken over de "jongste dag". Vanavond sluit de bespreking van de eerste 6 verzen van Openbaring 20 hierbij aan. In vers 1 t/m 3 wordt beschreven hoe Christus bij Zijn wederkomst afrekent met Satan: deze wordt 1000 jaar opgesloten en daardoor volledig machteloos gemaakt. Daardoor ontstaat een Rijk van vrede dat eveneens 1000 jaar duurt. Openbaring zegt verder niet zoveel over dit rijk, maar verschillende profeten uit het Oude Testament wel! Wij gaan een aantal passages lezen en met elkaar bespreken. Iedereen is van harte welkom!

Seniorenmiddag

Donderdag 23 november hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Ditmaal zijn onze gasten Gijs en Sjanie Sonnema uit Everdingen. Wij kennen hen natuurlijk als onze mede-kerkleden, maar kennen hen minder als regelmatige bezoekers van Gambia. Gijs en Sjanie bezoeken jaarlijks dit Afrikaanse land, hebben daar goede contacten en ondersteunen en helpen bewoners van een dorpje met het realiseren van een bouwproject. Zij doen dit al enige jaren en er valt wel het een en ander over te vertellen. Hulp bij dit project is nodig en wordt ook zeer gewaardeerd door de bewoners. Samen met foto's en filmpjes geeft deze lezing een inkijkje in het leven en bouwactiviteit van deze dorpsbewoners in Gambia. Het belooft een interessante middag te worden waarbij, ter ondersteuning van het project, ook een collecte gehouden zal worden.
U bent van harte welkom op donderdag 23 november, 's middags om 14.00 uur in De Lichtkring. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. En neemt u gerust een belangstellende uit uw naaste omgeving mee. Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter.

Gedachtenisdienst

Volgende week zondag, 26 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Dat zijn Floor Brouwer, Wout Rijneveld, Nel de Leeuw, Adrie Zondag-den Hartog en Trijntje Brouwer-van Laar. We noemen hun namen voor Gods aangezicht en steken een kaars voor hen aan. Ook steken we een kaars aan voor wie buiten de kring van de gemeente, of al eerder, overleden zijn. Verdriet houdt niet op bij de grens van de gemeente, of na een bepaalde tijd. Het is goed om juist in de kerk, in Gods huis, verdriet, maar ook dankbaarheid, geloof en verwachting te delen.
ds. Gerlinde van den Berg en Tineke van Ooyen

Pastoraal medewerkers

De kerkenraad is verheugd, dat op haar verzoek drie leden van onze kerk als pastoraal medewerker aan de slag willen in onze gemeente. Twee van hen, Gerrie de Jong en Richard van Bijlevelt, zullen werkzaam zijn als pastoraal medewerker met een speciale taak. Alice van Bijlevelt zal als pastoraal medewerker werkzaam zijn vanuit één van de wijkteams. Over de speciale taak van Gerrie de Jong en Richard van Bijlevelt heeft u reeds kunnen lezen in ons jaarboekje (p. 15). Zij maken deel uit van het kerkelijk team bij overlijden en ondersteunen en/of begeleiden medewerkers van onze kerk, wanneer bij overlijden van één van onze gemeenteleden betrokkenheid van de kerkorganisatie wordt gevraagd. Ook kunnen zij, indien nodig en in onderling overleg, taken overnemen. Zo is er, ook tijdens vacante periodes en andere situaties met minder pastorale voorziening, continuïteit in de kerkelijke zorg rond overlijden.
In de kerkdienst van 3 december a.s., de eerste adventszondag, zullen deze drie gemeenteleden als pastoraal medewerker worden aangesteld. Wij wensen hen nu reeds veel sterkte en Gods zegen bij hun kerkelijke arbeid.
De kerkenraad

Ontwikkelingen in het pastorale team

Zoals u elders op deze gemeentebrief kunt lezen zal Tineke van Ooijen een tijdlang niet haar werk kunnen doen i.v.m. een knie-operatie. Gelukkig hoeft haar werk niet stil te komen liggen, want we hebben contact met een vervangster. Na enkele wederzijds als positief ervaren gesprekken hebben die contacten er toe geleid dat het werk van Tineke van Ooijen m.i.v. december zal worden voortgezet door Jannie van den Berg uit Hoogblokland. In de morgendienst van zondag 3 december wordt zij in de bediening gesteld, zoals dat heet. Tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u nader met haar kennismaken.
In dezelfde dienst zullen ook enkele pastoraal medewerkers worden aangesteld. Het betreft Gerrie de Jong en Richard van Bijlevelt als pastoraal medewerkers met een bijzondere opdracht, namelijk het pastoraat rond overlijden. Ook Alice van Bijlevelt zal in deze dienst worden aangesteld als pastoraal medewerker voor bezoekwerk in één van de vacante wijken. Wij zijn dankbaar dat er mensen gevonden zijn die een aantal belangrijke taken binnen onze kerk op zich willen nemen.
Namens de kerkenraad, Arend Niebeek

Speeddate avond

Op 26 november is het gedachteniszondag en willen we het tijdens de speeddateavond hebben over herinneringen, rouw, verlies en toekomst. Welke verliezen heb je meegemaakt? Je kunt bijv. denken aan overlijden, maar ook verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies van vriendschap, ouders die uit elkaar gaan enz.
Welke herinneringen heb je en wat neem je mee voor de toekomst?
Tijdens deze avond willen we graag weer met jong en oud in gesprek gaan aan de hand van vragen. Je hebt 5 min. de tijd om met je gesprekspartner te praten en dan wissel je van plek en tref je een nieuwe gesprekspartner. We beseffen dat het een zwaar onderwerp kan zijn, maar wij denken dat iedereen in zijn leven te maken heeft met verdriet (groot of klein) en dat het goed is om hier met elkaar over te praten. Want verdriet mag er zijn! Gerlinde zal deze avond leiden en indien nodig is er ruimte voor een persoonlijk gesprek tijdens of na deze avond. We hopen weer op een goed gevulde Lichtkring met jong en oud! Wanneer: Zondagavond 26 november om 18.30u. Jullie zijn van harte welkom!!
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan, Jannie den Braven en Marjolijn Laurman-Ippel

Tienerouders-kerkborrel

Vrijdag 15 december om 20.30 uur in De Lichtkring. Georganiseerd door en voor ouders met kinderen in groep 8 of op de middelbare school, in samenspraak met de pastoraal jeugdwerkers. Uitwisseling van (opvoed)ervaringen rondom tieners en kerk, onder het genot van een hapje en drankje. Persoonlijke uitnodigingen volgen, maar noteer het vast!
Meer info bij: Marjolijn Laurman-Ippel, Jannie den Braven, Karin van Dalen of Daniela Roeland

De Rommelschuur

Op zaterdag 25 november is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. We hebben de afgelopen tijd weer veel spullen binnengekregen. Zoekt u nog een Sinterklaascadeautje of moet u een surprise maken…misschien vindt u het bij ons! In de schuur zijn er ook al kerstartikelen te koop, maar onze echte kerstmarkt is op 9 december. Zet deze datum vast in uw agenda!
Commissie De Rommelschuur

Nieuwe kosters

De oproep voor nieuwe kosters heeft een positieve reactie opgeleverd. Mischa Vos loopt enkele keren mee voor hij beslist of hij het kosterschap aanneemt.
Toch willen we de oproep nog een keer onder uw/ jou aandacht brengen. Het zou fijn zijn als er minimaal 4 kosters zijn zodat elke koster maar 1 keer per maand een zondag koster is. Vraag gerust aan één van de kosters wat de taken zijn, loop ook een keer mee en zeg JA tegen dit belangrijke en leuke werk!

Terug naar overzicht