Gemeentebrief 2017-38

Geplaatst op:

Een mooi cadeau

Voor ieder die hier vandaag te gast is, is er na afloop van de dienst een bijbel. Om precies te zijn: het Nieuwe Testament (= de tweede helft van de bijbel) in Gewone Taal. Neem er gerust een mee en lees erin. Daar zijn ze voor. Heb je iemand gevraagd vandaag mee te gaan naar de kerk, maar is diegene er niet, dan is het misschien een goed idee om zo’n bijbeltje langs te brengen.

Bijbelstudie

Woensdag 20 september, 19.30 - 21.30 uur. Onderwerp: "Een levende hoop", 1 Petrus 1: vers 1-12 aan de hand van het boekje ‘Levenslessen met Max Lucado’.

Kliederkerk

Goed nieuws! Zondagmiddag 24 september om 16.00 uur is er weer Kliederkerk.
Het is een ontmoetingsgelegenheid, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, oppas of buurvrouw, waar je op ontspannen en eigentijdse wijze kunt (her)ontdekken of èn hoe geloven iets kan toevoegen aan je (gezins-)leven. Via stoere spelletjes of samen kliederen, een korte viering van een kwartiertje en daarna lekker genieten van een hapje en drankje.
Het thema is deze keer: “Wees niet EIGENwijs”. We gaan het bijbelverhaal ‘De toren van Babel’ horen, vieren en beleven. Kortom, een gezellige middag waarin je je kinderen ook nog iets meegeeft over zingeving en geloof. Natuurlijk hopen we velen (weer) te ontmoeten in deze Kliederkerk. Iedereen mag aanhaken! Op de tafel in De Lichtkring liggen uitnodigingen die u mee kunt nemen om iemand uit te nodigen.
Kom gewoon eens ‘proeven hoe het smaakt’, de drempel is laag en wellicht ‘smaakt het naar meer’. Ook dan is er goed nieuws, want we gaan dit seizoen 4x een Kliederkerk organiseren. Wel even aanmelden via e-mail: kliederkerkschoonrewoerd@gmail.com vóór 19 september. Graag tot ziens op 24 september !
De Kliederkerk commissie, Tineke van Ooijen, Margriet de Keijzer, Els Middelkoop en Relie Hermans

Wie helpt ons?

We sluiten de Kliederkerkviering altijd af met een eenvoudige maaltijd. Dit keer willen we een ‘toren van pannenkoeken’ serveren.
Wie wil/kan van een pak pannenkoekenmix een stukje van de ‘toren’ bakken? (We denken ongeveer aan 10 pakken) Baksters kunnen zich aanmelden via email: kliederkerkschoonrewoerd@gmail.com of een telefoontje naar Relie Hermans of mondeling aan één van de teamleden (zie jaarboekje).

Seniorenmiddag

Nu de verschillende kerkelijke activiteiten voor het winterseizoen weer starten is het ook weer tijd om als senioren bij elkaar te komen. Na zo'n lange onderbreking kunnen we weer even bijpraten en zullen we het programma voor de komende tijd bekend maken. De eerste middag is op donderdag 28 september a.s. Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur, maar deze eerste middag van het seizoen bent u welkom om 16.30 uur. Na een aperitiefje hebben we met elkaar een broodmaaltijd.
De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms iemand wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij € 10,- per jaar.
Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 28 september, vult u dan uw naam in op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, of belt u even met een van de commissieleden (liefst vóór maandag 25 sept a.s.). Het jaarthema voor onze kerk is 'Een open huis', dus neemt u gerust iemand mee. U bent allen van harte welkom.

Club info

Ook dit jaar gaan de clubs weer van start!!!!!
Op dinsdag van 19.00 tot 20.15: groep 4-5-6. Startavond: 3 oktober
Op dinsdag van 19.00 tot 20.30: groep 7-8. Startavond: 26 september
Op vrijdagavond van 20:00 tot 21:30: tieners (vanaf middelbare school) Startavond: 27 oktober
Je bent van harte welkom in “De Lichtkring”
De kosten zijn €12,50 per jaar per kind.
We hebben er weer zin in!!!!!!
Groetjes van leiding en bestuur. Voor meer informatie : Gerard Blokland

Schoonrewoerds Oogstfeest

Vrijdag 27 oktober (het weekend voorafgaand aan de Dankdag voor Gewas en Arbeid) is op het dorpsplein een oogstfeest gepland; een gelegenheid om samen met de dorpsvereniging en de drie kerken het feestelijke van de Dankdag een gezicht te geven in ons dorp. Er komen kraampjes met producten, gepresenteerd door ondernemers, verenigingen en particulieren. Er zijn activiteiten voor de jeugd en een muzikale fruitmand met een open podium. Voor de bakkers onder ons komt er een bakwedstrijd. U zult hier binnenkort veel meer informatie over krijgen. En zelf kunt u informatie verkrijgen bij Herman Verhoeff en Johan van den Berg. En natuurlijk zijn ideeën hierbij ook van harte welkom.
Scriba Arend Niebeek

Kort verslag interkerkelijk overleg

29 Augustus hebben afgevaardigden van de drie kerken in ons dorp weer een jaarlijks overleg gehad. De afgevaardigden van de Hersteld Verband kerk waren dit keer de gastheer. Na de opening van de vergadering door ds. F. van Binsbergen en een kort voorstelrondje kreeg iedere kerk de gelegenheid om wat algemene informatie te geven over de activiteiten in de gemeente in het afgelopen jaar. Ieder maakte ook van die gelegenheid gebruik om ontwikkelingen in eigen gemeente, zowel in positieve als negatieve zin te benoemen. Het was een erg warme dag, daarom werden we in de pauze getrakteerd op een ijsje. Een zeer welkome geste. Na de pauze werden onderwerpen besproken rond kerk en school, jeugdwerk, diaconale zaken, evangelisatieverspreiding, vakantie Bijbelweek, kerstsamenkomst en activiteiten in het komende winterseizoen. Het was een avond, waarin veel aan bod kwam en iedere kerk vanuit haar eigenheid vrij kon verwoorden, wat voor hen belangrijk was. Het algemene gevoelen deze avond was: plezierig om als drie kerken samen te komen! Het onderlinge vertrouwen neemt toe en het is een goed signaal naar buiten. Soms moet je over kerkmuren heen kijken, centraal moet staan wat Paulus zegt: Jezus Christus en die gekruisigd. Dit gevoelen werd door de verschillende afgevaardigden in ieders eigen woorden weergegeven.
scriba Arend Niebeek

Terug naar overzicht