Gemeentebrief 2017-22

Geplaatst op:

Taizéviering

U bent van harte welkom in de Taizé viering op 28 mei om 18.30 uur. Het thema van de dienst is: Deel je reis, samen op Gods weg. Het is de zondag na Hemelvaart. De Heer steeg op naar de hemel. Jezus ging Gods weg en roept ons op Hem te volgen. Gods weg is niet altijd een makkelijke weg. Het doel van onze reis door het leven lijkt ook niet altijd zo duidelijk. Daarom is het goed om samen op reis te gaan, zo kunnen we elkaar ondersteunen. Jezus geeft ons ook een gids mee op reis: de Heilige Geest. Veel liederen uit het repertoire van Taizé gaan over de Geest van God. In de liederen loven we Gods aanwezigheid, roepen we om Zijn Geest en bidden we om Zijn inspiratie. Kenmerkend in een Taizé viering zijn momenten van stilte om tijd te nemen voor het neerdalen van Gods Geest. Juist in de stilte krijgt de Geest de ruimte om ons te raken. In deze Taizé viering treedt het koor Zout op. Dat geeft deze viering een extra dimensie.
Kom en reis met ons mee. U heeft een liedboek nodig!!!
Namens de liturgiecie. Jolanda Lemcke

Pinksteren

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren: de komst van de Heilige Geest. Dat is: God ín ons, in ons binnenste. Dat is reden genoeg om samen vrolijke, opgewekte liederen te zingen. De liederen komen uit de breedte van de kerk, veelkleurig zoals het Pinksterfeest veelkleurig is. Ik hoop op een mooie, inspirerende kerkdienst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Agenda kerkenraads-vergadering 1 juni:

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Vaststellen agenda / Verslag kerkenraadsvergadering 11 mei /Ingekomen stukken / Rapportages / Kerk 2025; stappenplan besluitvorming / Jaarthema '17-'18 / Voortgang zoeken naar nieuwe ambtsdragers en bevestiging 18 juni / bestemming paaskaars afgelopen jaar / Rondvraag / Sluiting.

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 31 mei. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Actie 'Honger in Afrika'/ giro 555

Dankzij het prachtige weer, de vele deelnemers en de uitstekende gastvrijheid van Fam. Vroege en Fam. Zijderveld was de fietstocht een super GROOT succes!! Met in totaal 48 fietsers, wandelaars en andere betrokkenen is de actie-thermometer flink gestegen. We zijn heel blij en tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat en ook het 'SAMEN DOEN' geeft een geweldig goed gevoel. Hartelijk dank voor uw deelname en betrokkenheid!!!
Maar we zijn er nog niet en daarom gaan we nog even door met de 'VEILING van BELOFTEN'. Inmiddels hebben we al heel wat geweldig leuke aanbiedingen binnen gekregen. En er kan nog meer bij!! Maar...... uiteindelijk gaat het natuurlijk om de opbrengst. Loop eens langs de 'galerij' in De Lichtkring en doe een leuk bod op één van de beloftes. U steunt er het goede doel mee en houdt er zelf ook nog iets leuks aan over. DOEN!!!
De lege-flessenactie gaat ook goed. Tot eind juni kunnen de lege flessen worden ingeleverd. Verder zijn er nog genoeg kaarten te koop. Leuk voor uzelf maar ook leuk als kleinigheidje om iemand anders blij mee te maken.
Namens de KIAW en de diaconie.

Terug naar overzicht