Gemeentebrief 2017-15

Geplaatst op:

Oproep Paasdienst volgende week

Alvast een oproep voor de Paasdienst van volgende week. Op Paasmorgen ronden we het paasproject van de kindernevendienst af met een bijzondere dienst. De kinderen en veel gemeenteleden hebben de 40-dagentijd benut om naar Pasen toe te leven en te oefenen op liederen, een prachtig verhaal met bijbehorende illustraties, kleding en een passend decor. Afgelopen weken hebben we veel kleur mogen zien in de kerk en deze ochtend wordt het feest van de Opstanding gevierd. Het zou enorm leuk zijn als iedereen zo KLEURRIJK mogelijk naar de kerk wil komen om het gevoel van feest te versterken. Graag willen we ook iedereen bedanken die zich met zoveel passie heeft ingezet voor het project en de komende viering op Paasmorgen, BEDANKT !!
De leiding van de kindernevendienst

“The Passion”, donderdagavond 13 april om 20:30u in De Lichtkring

Vorig jaar is het initiatief ontstaan om de uitzending van dit door onder andere de EO, KRO/NCRV en Protestantse Kerk georganiseerde event in De Lichtkring op groot scherm te vertonen. Het was toen een gezellige en indrukwekkende avond, waarbij het samen kijken, voor velen van de toen aanwezigen, als waardevol werd ervaren. Daarom krijgt dit initiatief een vervolg. We willen alle geïnteresseerden uit ons dorp uitnodigen om samen te komen kijken naar deze vertolking van het Paasverhaal. Ook als je niet of nauwelijks in (deze) kerk komt of wanneer je iemand kent, die graag met ons mee komt kijken; wees allemaal van harte welkom. Er wordt gezorgd voor koffie/thee/fris en iets lekkers. Mede namens de catechese, kindernevendienst en de liturgiecommissie,
Liesbeth Swaanen

Op weg naar Pasen

Wij nodigen u uit om vanaf donderdag 13 april op weg te gaan. Laat die overvolle agenda los en maak drie opeenvolgende avonden vrij om het wonder van lijden, sterven en vergeving te delen met elkaar. Op Witte Donderdag komen we samen rond de tafel en delen we de maaltijd van de Heer: het Avondmaal met ds. A. Roding-Schilt.
Goede Vrijdag (14 april) en Stille Zaterdag (15 april) leiden ons naar de Paasmorgendienst waar het nieuwe begin centraal staat.
Het thema van De Stille Week is: “De weg die Jezus ging.” Gaat u mee?
De liturgiecommissie

Collecte bij het HA: Stichting Bootvluchteling

Deze Stichting is sinds september 2015 op Lesbos en sinds februari 2016 op Samos actief met een medisch team. Dit team bestaat uit artsen en verpleegkundigen.
We bieden medische hulp in (doorgangs-)kampen. Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen met meerdere reanimaties, perfectioneren en professionaliseren we de spoedeisende hulpverlening. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met enkele andere stabiele en betrouwbare partijen. Ons team blijkt van grote meerwaarde te zijn bij het coördineren van rampsituaties.
Wij vagen u om een noodcollecte te houden voor de medische hulp die Stichting Bootvluchteling geeft in het vluchtelingenkamp Moria. In dit kamp op Lesbos wonen zo’n 7000 vluchtelingen. Hulp is heel hard nodig.
Samen kunnen wij het verschil maken en omzien naar onze medemensen. Iedere euro die u doneert maakt een wereld van verschil voor de mensen in nood. Helpt u mee zodat wij deze mensen in nood kunnen blijven helpen?
De Diaconie

Kerkenraadsbesluit

In haar vergadering van afgelopen donderdag heeft de kerkenraad besloten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen, als een verbond van liefde en trouw, in onze gemeente kunnen worden gezegend. Het besluit was niet unaniem. Dus om het voorgenomen besluit te nemen moest minstens 70% vóór stemmen.
In de volgende gemeentebrief geeft de kerkenraad een uitgebreidere toelichting op het besluit.
De kerkenraad

Bloemschikken

In deze tijd van het kerkelijk jaar zijn er diverse activiteiten, die een verbinding hebben met Pasen. Al vele jaren is er ook een bloemschikavond, die “Nieuw Leven” op een bijzondere manier vorm geeft. Dit jaar is deze avond op dinsdag 11 april a.s. Onder leiding van Hilda Middelkoop belooft het weer een inspirerende avond te worden. Deze avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie en de thee voor u klaar. Hilda heeft alle benodigde materialen ook meegebracht en klaargelegd. De kosten voor deze avond zijn €15,00. In De Lichtkring ligt een intekenlijst klaar. Ook kunt u uw deelname doorgeven aan Ina de Leeuw. In de Lichtkring is een voorbeeld van het bloemstuk met alle prachtige kleuren te zien. Op deze gemeentebrief kunt u het helaas alleen in zwart-wit bekijken. U bent van harte uitgenodigd en er zijn vast mensen die u kent, die het ook leuk vinden om hierbij aanwezig te zijn.
Hartelijk welkom!!

Terug naar overzicht