Gemeentebrief 2017-10

Geplaatst op:

Zoutjes & Smaakmakers

Welkom voor iedereen die zich opgegeven voor het paasproject: aftrap en eerste voorbereiding op zondag 5 maart na de kerkdienst in het jeugdhonk van de Lichtkring! Ook spontane nieuwe aanmeldingen zijn welkom. Vragen of opmerkingen via Daniela Roeland

Heilig Avondmaal

Zondag 12 maart mogen we weer samen het Heilig Avondmaal vieren. We zullen voor de eerste keer het ‘nieuwe’ boekje gebruiken dat door de liturgiecommissie is samengesteld. ‘s Ochtends ga ik zelf voor, en ik kies voor de Viering in gewone taal: een viering in eenvoudige bewoordingen. Daarin is ook de vredegroet opgenomen: we wensen elkaar dan de vrede van Christus. Daarmee volgen we het voorbeeld van Jezus Christus zelf. Hij zei, toen Hij na zijn opstanding bij zijn leerlingen kwam: ‘Ik wens jullie vrede.’ Het is voor ons misschien wat onwennig, maar laten we het toch maar gewoon doen: de mensen om ons heen, met wie we brood en wijn zullen delen, de vrede van Christus wensen. Dat is een mooie opmaat om samen aan tafel te gaan, omdat we mogen delen in de genade en de vergeving die God ons in Christus schenkt.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Wijkavond wijk A

Graag willen wij u attenderen op de wijkavond van wijk A. Het is donderdag 9 maart. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom bij Annie en Harm Abma, Sidewende 2 in Zijderveld. Wilt u even aanmelden bij de gastvrouw of bij de wijkouderling? Ook als u in een andere wijk woont, bent u van harte welkom.
Groet van het wijkteam

Kliederkerk

Uitnodiging - Je hebt een druk gezinsleven en bent vaak met drie dingen tegelijk bezig. Tijd om stil te staan is er niet, dus het weekend is heilig. Dan creëer je rust voor jezelf en de kinderen, door lekker thuis te blijven of er juist met elkaar op uit te gaan. Een bezoekje aan de kerk, zoals vroeger misschien heel gewoon was, past niet in dat schema. Of misschien heb je niet zoveel (meer) met de kerk. Zo ouderwets, zo vol protocol en zo weinig passend bij de zaken en vragen die jou ècht bezighouden. Herken je dit? Let dan op, want het kan ook anders!
De Gereformeerde kerk in Schoonrewoerd start met een Kliederkerk.
Een ontmoetingsgelegenheid, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, oppas of buurvrouw, waar je op ontspannen en eigentijdse wijze kunt (her)ontdekken of / èn hoe geloven iets kan toevoegen aan je (gezins-)leven. Dit doen we via stoere spelletjes of samen kliederen, een korte viering van een kwartiertje en daarna lekker genieten van een hapje en drankje. Kortom, een gezellige middag waarin je je kinderen ook nog iets meegeeft over zingeving en geloof.
De eerste Kliederkerk vindt plaats op zondag 26 maart, van 16.00 – 17.30 uur in De Lichtkring, Dorpsstraat 48, Schoonrewoerd. Je bent van harte welkom en iedereen mag aanhaken! Op de tafel in De Lichtkring liggen uitnodigingen die u mee kunt nemen als u geïnteresseerd bent of iemand kent in uw omgeving die u hiervoor wilt enthousiasmeren.
Graag aanmelden via e-mail: kliederkerkschoonrewoerd@gmail.com.
Ook zijn we nog op zoek naar (jonge) mensen die ons team willen versterken. Voor informatie kunt u terecht bij één van ons: Tineke van Ooijen, Margriet de Keijzer, Els Middelkoop of Relie Hermans. Graag tot ziens op de 26e!

Vanavond Zangdienst

Vanavond treedt het koor Zout op in een zangdienst bij ons in de kerk. Het thema van de dienst: deel je geloof met een lied, laat al zien: zingen en luisteren naar mooie liederen daar gaat het om vanavond. U bent allen van harte welkom. We gaan bekende liederen zingen, maar we gaan ook met elkaar een nieuw lied leren. Er staan zoveel prachtige liederen in ons nieuwe liedboek die we nog niet kennen. Vanavond een mooie gelegenheid om er weer één bij te leren. Er zal geen uitgebreide overweging zijn in deze dienst. De liederen zijn gegroepeerd rond korte toelichtende teksten, zodat er alle ruimte is voor muziek en tekst.
Namens de liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Namen ambtsdragers

De kerkenraad roept u op om namen te noemen van gemeenteleden, waarvan u denkt dat zij geschikt zijn om een ambt te vervullen. Hiervoor heeft u kortgeleden een brief met antwoordformulier ontvangen. U heeft nog tot en met woensdag 8 maart de gelegenheid dit te deponeren in de “opgavekist” in De Lichtkring of af te geven bij de scriba.
Namens de kerkenraad, Arend Niebeek

Uitnodiging gemeentevergadering

Denkt u nog aan de gemeentevergadering op woensdag 8 maart na de kerkdienst? U bent van harte uitgenodigd. Het verslag van de gemeentevergadering van november 2015 kunt u opvragen bij de scriba: scriba@gkschoonrewoerd.nl
Arend Niebeek

Beleidsplan

Bij de gemeente-vergadering komt ook aan de orde het nieuwe beleidsplan van onze kerk. Hebt u de gemeentebrief via de e-mail, dan hebt u dit ook al als bijlage ontvangen. Zo niet, dan kunt u een exemplaar meenemen van de tafel, waar de gemeentebrieven worden uitgedeeld.
Namens de kerkenraad, Arend Niebeek

Bijbelstudie

De Bijbelstudie van 15 maart is verzet naar 22 maart.

De Rommelschuur

Op zaterdag 11 maart is de schuur open van 9.00 – 12.00 uur. Let op ….ook deze zaterdag kleding en schoenen in de uitverkoop!
Commissie De Rommelschuur

40 dagentijd collecte

Deze week: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind in Nederland.
Volgende week 12 maart: Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala in Guatemala
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor 94 euro volgt één cursist een training conflict oplossen. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee?

Actie Tamarcenter

De verkoopactie met zowel de tafel van het Tamarcenter én de bloemzaadkaarten heeft mooie bedragen opgebracht. Zaadkaarten netto: €153,50; Kaarten, sieraden en sjaals bruto: €286,90; Eenmalige gift: €250; Maandelijkse sponsoring kindproject: 1x. We danken u hartelijk voor het meehelpen om deze actie een succes te maken. Hierdoor kunnen vrouwen in Thailand weer opbloeien, nadat ze uit de prostitutie zijn bevrijd!
KerkinActie Werkgroep

Terug naar overzicht