Gemeentebrief 2017-09

Geplaatst op:

Agenda kerkenraadsvergadering 2 maart

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Vaststellen agenda / Verslag kerkenraadsvergaderingen 2 en 16 februari / Ingekomen stukken / Rapportages / Voorbereiding gemeente-vergadering 8 maart / Stand van zaken rond zoeken naar nieuwe ambtsdragers / Structuur kerkenraad en moderamen / Rondvraag / Sluiting.

40 dagentijd

De veertigdagentijd loopt dit jaar van Aswoensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16 april is het Pasen. Dit jaar is het thema van KerkinActie: Sterk en Dapper.
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper, deel als Jezus. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Op weg naar Pasen verdiepen we elke week tijdens de dienst en rond de collecte een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren.

40 dagentijd app

Ook dit jaar heeft KerkinActie weer een app ontwikkeld. De app bevat inspirerende teksten rond de veertigdagentijd. Het is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Vanaf 1 maart vindt u alle informatie in de app omtrent de 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/campagnes/kerk-in-actie-app

40 dagentijd collecte

Volgende week 5 maart: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind in Nederland.
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?

Zangdienst

Op zondagavond 5 maart zingt het koor Zout in onze kerk. We willen u allen uitnodigen te komen genieten van prachtige melodieën en inspirerende teksten. Het is een zangdienst dus we gaan ook als gemeente veel zingen. Ons liedboek reikt ons een grote variatie van prachtige liederen aan waaruit we deze avond kunnen putten. Kom en zing met ons mee tijdens een heerlijke muzikale avond ter ere van God en ter bevestiging van Zijn band met ons.
De liturgiecommissie, Jolanda Lemcke.

Veranderdag 2017

Ook dit jaar willen we weer meewerken aan de veranderdag, die worden georganiseerd door Stichting Present in samenwerking met Kerk in Actie. Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen worden. In 1 dag komt er echt iets van de grond. Door op te ruimen, behangen, sauzen, poetsen of andere werkzaamheden, maak je iemand blij.
Door met elkaar een dag allerlei klussen te doen voor een ander, is een waardevolle ervaring, al 5 maal hebben wij aan een veranderdag meegewerkt. Wie doet er mee dit jaar? Op 1 april (geen grap) van 8.15 tot ongeveer 17.00 uur in de omgeving Culemborg, Tiel. Voor vragen en aanmelden (voor 12 maart) bij Annelies Vroege. Op www.stichtingpresent.nl is veel te lezen over het werk van stichting Present.
Diaconie

Terug naar overzicht