Gemeentebrief 2017-07

Geplaatst op:

Kring Openbaring

Aanvankelijk was de Openbaringkring op de eerste zondag van de maand. Intussen zijn we overgestapt naar de derde zondag van de maand. Op zondag 19 februari komen we weer bij elkaar. Aan de beurt is dan Openbaring 12: De vrouw en de draak. Een belangrijk onderwerp nl. geestelijke strijd! Ook voor ons in onze tijd zeer wezenlijk! Iedereen is weer welkom, ook al ben je nog nooit geweest!
Het Openbaringteam.

Alphacursus

Op maandag 20 februari starten we om 18.30 uur met de Alphacursus in de Noachschool, Noorderwoerd 2 in Schoonrewoerd. Samen gaan we op zoek naar de zin van het leven!
Een enthousiast team van mensen uit alle 3 de Schoonrewoerdse kerken gaat dit verzorgen! We zoeken nu nog deelnemers! Als je meer te weten wil komen over het christelijk geloof, dan is Alpha echt iets voor jou!! Meer info vind je op www.facebook.com/alphaschoonrewoerd Je kunt je opgeven of informatie vragen aan: Jannie Brouwer.
Het Alphateam

Oproep

Zoals u allen heeft kunnen lezen ,zal er vanaf 20 februari een Alphacursus gegeven worden in de Noachschool. Het is gebruikelijk om de cursusavond op een ontspannen manier te beginnen met een maaltijd. Wij zijn op zoek naar veel vrijwilligers die een keer een eenvoudige maaltijd zouden willen klaar maken.
Graag opgeven bij Nel Versteeg of Jannie Brouwer.

Voorgenomen besluit kerkenraad

Voorgenomen besluit zegenen andere levensverbintenissen:
Op 2 februari hebben we in de kerkenraadsvergadering onder meer gesproken over het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw. Het is een onderwerp waar we in onze gemeente samen al diverse malen over gedacht en gesproken hebben. In deze kerkenraadsvergadering hebben we er veel tijd voor ingeruimd. Ieder kon zich erover uitspreken en reageren op wat anderen zeiden. Daarna hebben we schriftelijk gestemd. De uitkomst van deze stemming was dat de ruime meerderheid van de kerkenraad er voor is om, na de gemeente gehoord te hebben, te besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.
We realiseren ons dat dit voorgenomen besluit veel kan losmaken. Als u het wilt delen, horen we graag uw reacties, of vragen. Daarvoor kunt u terecht bij de kerkenraad, bij de predikant of kerkelijk werker. Wat u ervan vindt horen we ook heel graag op de gemeentevergadering van 8 maart. Dat is de plek waar we als hele gemeente met elkaar in gesprek gaan over dit voorgenomen besluit. Wat tijdens de gemeentevergadering besproken wordt, neemt de kerkenraad mee in de daarop volgende vergadering. Dan worden de reacties uit de gemeente gewogen en wordt de vraag beantwoord of we het voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.
Namens de kerkenraad, Gerlinde van den Berg (predikant) en Arend Niebeek (scriba)

Extra kerkenraadsvergadering: 16 februari 19.30 uur in De Lichtkring

I.v.m. een overvolle agenda hebben we een korte ingelaste kerkenraadsvergadering gepland a.s. donderdag, waarbij we ons kunnen concentreren op twee agendapunten: informatie over de catechesemethode Follow Me door onze catecheten Sebastiaan Ippel en Machiel Versteeg en we laten ons ook informeren over veranderingen in de kerkordelijke regelingen. Het betreft met name de classis in het kader van de toekomstvisie Kerk 2025 van de PKN. Een afvaardiging van ons is naar een informatie-avond van de PKN geweest en zij kunnen ons dus hier meer over vertellen. Hierover zullen wij u dan op de gemeenteavond na biddag ook meer informatie kunnen geven.
Scriba Arend Niebeek

Planning wijkavonden

Ter herinnering geven wij u hierbij nog een overzichtje van de komende wijkavonden.
dinsdag 14 februari; wijk C
woensdag 22 februari; wijk B
donderdag 9 maart; wijk A
dinsdag 14 maart; wijk D.
Scriba Arend Niebeek

Wijkavond wijk C

Dinsdag 14 februari wordt de eerste van vier wijkavonden gehouden. Deze avond staat in het teken van ons jaarthema: "Deel je leven" U bent welkom vanaf 19.45 uur bij Fam. Niebeek, Koningin Julianastraat 23. Het is voor de gastheer/vrouw prettig te weten hoeveel mensen er zullen komen. U kunt bellen met iemand van Wijkteam-C: Jerry Middelkoop, Janet de Zeeuw en Goos Bronkhorst.

Wijkavond wijk B

Woensdag 22 februari is de wijkavond voor wijk B. We gaan met elkaar in gesprek over: deel je leven !
U bent van harte uitgenodigd bij Anton en Teuntje Bikker, Overheicop 44, Schoonrewoerd. De koffie en thee staat klaar om 19.45 uur zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Een persoonlijke uitnodiging wordt nog bij u bezorgd.
Het team van wijk B heet u / jou hartelijk welkom!!

Actie Tamarcenter

Vandaag en volgende week staan we als KerkinActie Werkgroep in de hal van de Lichtkring en verkopen we bloemzaadkaarten voor het Tamarcenter. Deze "wenskaarten" met echte bloemzaden zijn aan de voorkant voorzien van een kleurige bloemenfoto, de achterkant is net als een ansichtkaart. Hierdoor zijn deze zakjes met bloemzaden ook geschikt om als een originele wenskaart te versturen. De kaarten worden in setjes van 4 (zomerbloemen, Vergeet-me-nietjes, Korenbloemen en Hoge Zonnebloemen) verkocht voor de prijs van €3,50. Helpt u mee om de vrouwen in Thailand op te laten bloeien? Mocht u uw geld vergeten zijn of het handiger vinden als het thuisbezorgd wordt, dan kunt u een bestelling plaatsen. U mag uw bestelling ook doorbellen/mailen naar Janneke Versteeg.

Bijbelstudie woensdag 15 februari

Wij nodigen u hartelijk uit voor een avond rond de psalmen 137 en 146. Het zijn twee uitersten in de psalmwereld maar met een inhoud, die heel herkenbaar is in onze tijd. Ze geven genoeg vragen, maar ook bemoediging en zeker aanleiding tot geloofsgesprek. In de consistorie staat om 19.30 uur de koffie weer voor u klaar.

Snoepjes inpakken

Het seizoenwerk voor de paasdagen zit er weer op er is dus een aantal maanden geen werk voor ons. Wij willen alle vrijwilligers die de afgelopen ruim 6 maanden hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken en wij hopen u allen weer terug te zien in augustus.
Hartelijke groeten Dick en Adrie

Gezocht!!!

Voor wie het vorige week gemist heeft: GEZOCHT: Zoutjes en andere smaakmakers!
Voor de paasviering van 16 april zoeken we kinderen, jongeren (en ouderen/ouders) die willen helpen om er een feestelijke dienst van te maken. Kun je zingen, muziek maken, vertellen, organiseren, filmen, decor of kleding maken, meld je dan aan bij Daniela Roeland.

Terug naar overzicht