Gemeentebrief 2016-51

Geplaatst op:

Herdertjestocht Leerdam - zondagmiddag 18 december

Deze zondagmiddag organiseert Kerk aan de Linge voor jong & oud een sfeervolle herdertjestocht. Beleef het Kerstverhaal door een wandeling te maken langs enkele scenes uit het Kerstevangelie. De herdertjestocht start om 17:00 uur op het plein voor de Katholieke Kerk in Leerdam (aan het einde van de Vogelsangstraat, tussen de Meent en de Noordwal). De tocht eindigt op het plein voor de Bethelkerk waar voor iedereen o.a. warme chocolademelk en kerstbrood klaar staan. Ook alle Schoonrewoerders zijn van harte welkom!

Kring openbaringen

Vanavond is er weer de bijbelstudiekring over Openbaringen. Deze keer zullen we hoofdstuk 8 en 9 behandelen. Deze hoofdstukken horen duidelijk bij elkaar. Het zijn de eerste zes bazuingerichten, niet bepaald iets om vrolijk van te worden! Het belooft daarom ook een pittig uur te worden. Wees welkom! 18.30 uur in de de consistorie.

Kerstsamenkomst

Kom met velen naar de kerstsamenkomst. Kom goed op tijd, want het wordt mooi en druk, dat heeft de ervaring ons geleerd. Dit jaar komen we samen in De Hervormde Kerk voor de kerstsamenkomst. Het thema van dit jaar is: “Tussen hoop en vrees”. Ds. G. van den Berg-de Haan zal voorgaan samen met ds. E. van der Poel. De kerstsamenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd. Vanaf 14 november wordt er stevig gerepeteerd door het ‘gelegenheidskoor Kerstsamenkomst’. Er wordt een prachtig repertoire ingestudeerd dat op 24 december ten gehore wordt gebracht. Inmiddels is dit een mooie traditie geworden in Schoonrewoerd.
De kerstsamenkomst in De Hervormde Kerk begint om 21.30, de deuren staan open vanaf 21.00 uur.
Hartelijk welkom, namens de commissie kerstsamenkomst, Jolanda Lemcke.

Terugblik Kerstmarkt

De Kerstmarkt is goed verlopen. We bedanken iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd. Zonder extra vrijwilligers kunnen we deze markt niet organiseren. We zijn heel erg blij met de mooie opbrengst! We feliciteren de volgende prijswinnaars van de verloting: Lex Rochat (het kerstbloemstuk), Bep den Hertog (de boodschappenmand), Bets Speijer (de BBQ- emmer met rookworst en slagersbon) Mevr. T. Brouwer-van Laar (de fles wijn).
De laatste zaterdag van december is Oudejaarsdag, dan zijn we gesloten. Op zaterdag 14 januari 2017 bent u weer van harte welkom!
Commissie De Rommelschuur

Verslag gemeente-vergadering

U kunt het verslag van de gemeentevergadering van 2 november 2016 opvragen bij de scriba. Graag zoveel mogelijk digitaal: scriba@gkschoonrewoerd.nl

De Echo

Één dezer dagen ontvangt iedereen in onze gemeente weer de Kerst-Echo. Het organiseren hiervan en van de Echo voor Pasen gebeurt door de Hervormde gemeente en door ons. Beide kerken hebben een vast groepje bezorgers, die dit vaak al jaren doen. Daar zijn we erg blij mee. Ondergetekende heeft ook al weer heel wat jaren gezorgd voor de informatie betreffende de kerkdiensten, het contact met Connie Bikker, die dit voor de Herv. Kerk doet en het aftellen en rondbrengen van de Echo's naar de 5 bezorgers van onze kerk. Ik ben op zoek naar een opvolger voor deze dankbare klus. Wie vragen heeft kan bij mij terecht en met een aanmelding maakt u/jij me helemaal blij.
Arend Niebeek.

Follow Me

Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met het thema 'Gods voorzienigheid'. Dit is het vervolg op het vorige thema 'Gods almacht'. We hebben met name nagedacht over de bemoediging van Gods almacht en de moeilijke vragen die er mee samen hangen. Romeinen 8:18, "Ik ben er van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden." Een mooie tekst met veel perspectief! In al onze vragen mogen we hieraan vasthouden.

Terug naar overzicht