Gemeentebrief 2016-50

Geplaatst op:

Gezins-adventsdienst

U bent van harte welkom in de gezins-adventsdienst vanavond om 18.30 uur. We willen het een echte gezinsdienst laten zijn, dus met name kinderen willen we nadrukkelijk uitnodigen. Het wordt een eigentijdse en sfeervolle dienst met mooie liederen en verschillende vormen van begeleiding. We lezen uit de Bijbel in gewone taal. Ds J. van den Berg is onze voorganger deze avond. Na afloop van de dienst is er nog een lekkere traktatie. Advent is de tijd van verwachting, blijf niet in afwachting, kom!
De liturgiecommissie in samenwerking met ds. Van den Berg

Bevestigingsdiensten

Deze zondag - 11 december – is voor de Hervormde gemeente Schoonrewoerd een bijzondere dag; dan zal prop. E. van der Poel worden bevestigd als dominee. Fijn dat voor de Hervormde gemeente in ons dorp de vacante periode hiermee kan worden afgesloten.
Ook ds. Ria Meeder-van Hof wordt vandaag bevestigd als dominee in de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk-Woudrichem. Zij was daar al aan verbonden als pastoraal werker en nu als predikant, net als in Nieuwendijk. Velen van ons kennen haar nog goed van de tijd dat zij bij ons werkte. Wij zijn blij met hen en met hun gemeenten en wensen hen bovenal Gods zegen op hun werk. In beide diensten zijn vertegenwoordigers van onze kerk bij de diensten aanwezig.
Scriba Arend Niebeek

Uitnodiging Senioren

Donderdag 15 december a.s. hopen we als senioren van onze kerk weer bij elkaar te komen. Ditmaal gaat onze aandacht naar het komende Kerstfeest, naar het vieren van de geboorte van Jezus. We luisteren, zingen en denken na over de betekenis daarvan. Het thema is “Kadootje”. Kado's zeggen vaak meer over de gever dan over de ontvanger. Ook het Kado van Kerst zegt veel over de Gever. Het Kado dat de wereld ontvangt door Maria en Jozef, zegt iets over God en gaat al 2000 jaar mee. Het is een Kado voor het leven. We hopen op een mooie en plezierige middag.
U bent allen van harte welkom! De kerstviering begint om 14.00 uur in de Lichtkring en duurt tot ongeveer 16.00/16.30 uur. En evenals de vorige keer: neem gerust een ander mee! Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter.
De Seniorencommissie

Kerststukjes maken

Onder de deskundige en enthousiaste leiding van Hilda Middelkoop (ook bekend van de Wilgenroos in Hei-en Boeicop) werden er vorig jaar prachtige en unieke kerststukjes gemaakt. Toen werd al de afspraak gemaakt om ook dit jaar weer creatief bezig te zijn. Op dinsdag 13 december a.s. is het zover. De kosten bedragen € 17,50. Verder wordt voor “alles” gezorgd. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur mag u aan de slag. Hilda heeft alle materialen voor jullie klaarliggen. De commissie gemeenteopbouw nodigt u en jullie van harte uit om ook anderen enthousiast te maken en mee te nemen naar deze avond. De intekenlijsten liggen in De Lichtkring en u kunt zich ook opgeven bij Ina de Leeuw.
Commissie Gemeenteopbouw

Oud en nieuw

Dit stukje heeft niets met de naderende jaarwisseling te maken maar......
Arend Niebeek heeft aangegeven te willen stoppen met het kopiëren van de gemeentebrieven. Arend, bedankt voor de vele malen dat je de gang naar één van de scholen hebt gemaakt en voor de bijkomende werkzaamheden. Vanaf nu nemen Gerrie en Freek de Jong deze taak op zich. Fijn dat jullie dit willen doen. Wij wensen jullie veel succes.
Het College van Kerkrentmeesters.

Terug naar overzicht