Gemeentebrief 2016-44

Geplaatst op:

Gemeentevergadering op Dankdag

De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit voor de gemeentevergadering op woensdag 2 november na de dankdienst voor gewas en arbeid. Er staan 2 onderwerpen van bespreking op de agenda. De liturgiecommissie heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de avondmaalsliturgie en is met voorstellen gekomen voor de komende tijd. Dat zal worden besproken. Een tweede agendapunt betreft de evaluatie van de avonddiensten, zoals die het afgelopen jaar vorm hebben gekregen.
met vriendelijke groet, namens de kerkenraad – Arend Niebeek

Kring over Openbaring

Zondag 6 november komt de kring over Openbaring weer bij elkaar. We zullen hoofdstuk 7 lezen. Dat gaat onder andere over de 144.000 die het zegel dragen, en over de onafzienbare menigte voor Gods troon. Een hoofdstuk met prachtige beelden en troostrijke woorden. Ieder is welkom, zondagavond om 18:30 uur in de consistorie.
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Wijkavond-D

Bij de laatste wijkavond in wijk D lukte het niet om het programma helemaal af te werken. We kwamen met name niet toe aan het spel "Kaarten op tafel". We hebben toen afgesproken om in het najaar nog eens bij elkaar te komen. Daarom wil ik, namens het wijkteam D, iedereen uit onze wijk uitnodigen op dinsdag 8 november om 20.00 uur bij de fam. Versteeg, de Bongerd 20. Het is goed om met elkaar over ons geloof in God te praten!

Kindercatechese

Op zondag 13 november vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal. Graag willen wij op zondag 6 november tijdens de kindernevendienst hier met de kinderen over nadenken. We gaan een quiz doen!! Dus kom ook en neem gerust een vriendje/vriendinnetje mee.
Groetjes, Marjolijn en Jannie

Verslag gemeentevergadering

Denkt u nog aan de gemeentevergadering op woensdag 2 november na de dienst op Dankdag? U bent van harte uitgenodigd. Het verslag van de gemeentevergadering van woensdag 9 maart 2016 kunt u nog opvragen bij de scriba: scriba@gkschoonrewoerd.nl

Kerk&schooldiensten beluisteren

In alle drie kerken in onze gemeente wordt vandaag een Kerk&Schooldienst gehouden. Wilt u deze diensten ook na-luisteren via internet? Voor wat betreft onze kerk en de HHG kerk kan dit via kerkomroep.nl en de dienst in de Hervormde kerk kunt u zien en beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Agenda kerkenraadsvergadering 3 november

Opening / wel en wee kerkenraadsleden / vaststellen agenda / verslag kerkenraadsvergadering 6 oktober / ingekomen stukken / rapportages / verslag van gesprek met enkele gemeenteleden / terugblik op gesprekken en reacties n.a.v. de dienst op 2 oktober o.l.v. ds. K. Spronk en de nabespreking / terugblik gemeenteavonden / planning richtlijnenboekje / criteria kerkenraadsverslag voor gemeenteleden / rondvraag en sluiting.
Scriba Arend Niebeek

Snoepjes inpakken

Na een paar weken rust en wat onduidelijkheden is iedereen a.s. woensdag 2 november weer welkom op onze vaste werktijden.
Groeten, Dick la Vergé

Kerstsamenkomst oproep voor projectkoor

Hoewel het nog ver weg klinkt, willen we nu alvast aankondigen: Zing je mee?
Op DV 24 december organiseren de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Schoonrewoerd weer een prachtige Kerstsamenkomst. Aanvang 21.30 uur en dit jaar in de Hervormde Kerk. Om dit samenzijn extra feestelijk te laten zijn gaan we opnieuw een projectkoor samenstellen. Het koor Zout vormt de basis van dit koor en wij nodigen u en jou uit om mee te doen. Er wordt geoefend op maandagavond van 19.30 uur tot rond 21.00 uur in De Lichtkring, Dorpsstraat 48. We starten op 21 november.
Let ook op de affiches die eind oktober / begin november zullen worden opgehangen. Ben je enthousiast, vind je het leuk om te zingen, meld je dan aan en zing mee! Muzikale kennis is geen vereiste, kosten € 5.00 incl. koffie/thee.
Namens de kerst-voorbereidingscommissie

Terug naar overzicht