Gemeentebrief 2016-43

Geplaatst op:

Kindercatechese

Op zondag 13 november vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal. Graag willen wij op zondag 6 november tijdens de kindernevendienst hier met de kinderen over nadenken. We gaan een quiz doen!! Dus kom ook en neem gerust een vriendje/vriendinnetje mee.

Kerk & schooldienst

Volgende week zondag, 30 oktober, is het zover: dan is er in de drie Schoonrewoerdse kerken een kerk&schooldienst. In iedere kerk wordt hetzelfde bijbelgedeelte gelezen: de instelling van het Pesachmaal (Exodus 12). Hierin lezen we: “Jullie kinderen zullen dan vragen: Waarom doen jullie dat? Dan moet je antwoorden: Het is het paasoffer voor de Heer.” We hebben voor dit bijbelgedeelte gekozen n.a.v. het thema van de christelijke kinderboekenmaand: ‘Vertel nog eens…’
We hopen op deze zondag veel kinderen en hun ouders, grootouders etc. in één van de kerken te mogen begroeten. Woensdagochtend zullen ds. Van der Poel, ds. Van Binsbergen en ik naar school gaan om met de kinderen over de dienst te praten: hoe kijken zij tegen het Bijbelverhaal aan, waar willen zij voor bidden etc. Dit zullen we dan zoveel mogelijk een plaats geven in de kerkdienst.
In alle drie kerken klinkt het Woord van God, al zal het op verschillende manieren “ingekleurd” worden. Wat we delen is het verlangen om Gods genade te vertellen, juist ook aan diegenen die er misschien niet iedere zondag van horen. Iedereen is van harte welkom!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

De Rommelschuur

Op zaterdag 29 oktober is De Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. De najaars- en winterkleding is weer volop aanwezig. Er zijn opnieuw spullen binnengebracht en de stellingen worden al weer aardig gevuld. Wij hopen u te ontmoeten, de koffie staat klaar!
Commissie De Rommelschuur

Maron naar Amerika

24 oktober vertrekt Maron Snoeij naar Amerika om daar als au pair te gaan werken. Een nieuw avontuur! Maron schrijft over haar belevenissen op www.maroninamerika.reislogger.nl Deze reis is een uitdaging: leuk, maar ook spannend! Na de kerkdienst kan wie dat wil Maron groeten, en zorgt zij voor iets lekkers bij de koffie. We wensen haar een gezegende reis toe met deze woorden uit Ierland: “Mag de weg voor jou een begaanbaar pad zijn, mag de wind jou steeds in de rug waaien, mag de zon met haar warmte jou in het gezicht schijnen, mag het zacht regenen op je velden, en moge God jou, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten, bewaren in de palm van zijn hand.”
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Presentatie Keniareis

Vandaag na de morgendienst hoopt Lianne van der Zijden verslag te doen van haar reis naar Kenia die ze afgelopen zomer maakte. Blijft u ook nog even, om onder het genot van een kopje koffie/thee, haar verhaal te horen en de foto's te bekijken?
Hartelijk welkom!

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 26 oktober. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Verslag gemeentevergadering

Denkt u nog aan de gemeentevergadering op woensdag 2 november na de dienst op Dankdag? U bent van harte uitgenodigd. Het verslag van de gemeentevergadering van woensdag 9 maart 2016 kunt u nog opvragen bij de scriba: scriba@gkschoonrewoerd.nl

Liedboeken voor gasten

Zoals jullie weten liggen er een aantal liedboeken voor onze gasten in de kerk. Nu is het al verschillende keren gebeurd dat deze op zijn en er voor gasten geen liedboek meer is. Onze vraag is dan ook of iedereen zijn/ haar liedboek van thuis mee wil nemen. Ook tijdens diensten waar mogelijk een liturgie is. In de liturgie staat vaak alleen het te zingen liednummer en geen tekst. Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt

Terug naar overzicht