Gemeentebrief 2016-42

Geplaatst op:

Kerk & schooldienst

Graag wil ik alvast wijzen op de kerk & schooldienst die we op 30 oktober hopen te houden in de drie Schoonrewoerdse kerken. Drie kerken, één bijbelgedeelte (Exodus 12: de instelling van het Pesachmaal), één verlangen: Gods grootheid delen met de mensen, jong en oud. Iedereen is van harte welkom!

Follow Me

Afgelopen dinsdag zijn we weer begonnen met een nieuw seizoen Follow Me. Follow Me is de methode die gebruikt wordt voor catechese. Elke week zullen we een stukje op de nieuwsbrief plaatsen met het onderwerp van komende week. Hebt u het er ook eens over tijdens de koffie of ergens in de week met onze jongeren? Aankomende week hebben we het over: ‘door Jezus gezocht’ (Lukas 19:10) "De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was."
Sebastiaan en Machiel

Vakantie

Volgende week (van 16 t/m 23 oktober) hebben Tineke van Ooyen en ik allebei vakantie. Is pastorale zorg toch dringend nodig, neem dan contact op met de wijkouderling. Deze weet wie er ingeschakeld kan worden.
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte Wereldvoedseldag

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen te Nepal.
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De dorpsbewoners krijgen onder andere landbouwtrainingen van ICFON. Daar leren ze hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen van 60 euro om een geit aan te schaffen en een training te volgen voor de verzorging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geiten fokken. Dorpsbewoners kunnen zich ook aansluiten bij een spaargroep of een alfabetiseringscursus volgen. Dankzij ICFON ontwikkelen zij niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ze ook zelf het heft in handen te nemen en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners. De collecteopbrengst is bestemd voor ICFON en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
De Diaconie

Bijbelstudie 19 oktober

In aansluiting op ons jaarthema: ‘Deel je leven’, willen we met de bijbelstudie ons geloofsleven delen met elkaar. Neem daarvoor een bijbeltekst of een lied mee, dat je erg aanspreekt en houvast geeft in je leven. Verder bespreken we nog enkele bijbelteksten. Wees welkom!

Senioren

Donderdagmiddag 20 oktober a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Wij kijken dan naar de film 'Knielen op een bed violen'. Het is de verfilming van het boek met dezelfde titel dat Jan Siebelink schreef in 2005. Het is een ontroerende en meeslepende film over liefde, geloof en het maken van keuzes.
'Het is het verhaal van het geleidelijke, maar onstuitbare afglijden van een zachtaardig, maar in zijn jeugd verwond man – vluchtend in het zwartste calvinisme – en het verdriet dat hij in zijn naaste omgeving veroorzaakt. Maar het is ook het verhaal van een grote liefde van een man en een vrouw: de één wil overleven in het hiernamaals, de ander in het nu' (citaat uit een brief van Jan Siebelink).
U bent allen weer van harte welkom, ook die zich nog geen senior voelen of daarover twijfelen. Ook kunt u gerust iemand meenemen die geen lid is van onze kerk. De middag begint om 14.00 uur en is om ongeveer 16.30 uur afgelopen. Heeft u vervoer nodig, neemt u dan even contact op met Arie de Ruijter, tel: 641637 De commissie

Zangdienst

De voorbereidingen voor de avond-zangdienst op zondag 23 oktober zijn in volle gang. Dank voor opgegeven liederen, we hebben een mooie selectie kunnen maken. Het thema: “Deel je vreugde met een lied”, gaan we ten volle beleven. De verbindende teksten tussen de liederen zullen we grotendeels halen uit het Bijbelboek Jesaja. De profetieën van Jesaja spreken over de tijd dat God het volk Israël/ zijn mensen/ons bevrijdt en ons aanspoort om eerlijk en rechtvaardig te leven. Met als prachtig vooruitzicht: een nieuwe wereld waarin God waarmaakt wat hij belooft. Een verhaal met een hoopvolle boodschap, waard om te delen. We zijn heel blij met de mensen die zich hebben opgegeven om het zingen mede voor te bereiden. We willen graag op zondag 9 oktober na de morgendienst en ook zondag 16 oktober na de morgendienst samen even een half uur oefenen in en van de ruimtes in de lichtkring. En mocht u/je denken: “Ik heb me niet opgegeven, maar ik wil ook graag meedoen…”, u/je kunt gerust aansluiten. We zoeken nog wat instrumentalisten….
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

Gezamenlijke zendingsavond

Donderdagavond 20 oktober komt er op de gezamenlijke zendingsavond een spreker van Open Doors vertellen over de vervolgde kerk. De spreker vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. U bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn in het Partycentrum. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie. We starten om 19.30 uur.
KerkinActie Werkgroep

Presentatie Keniareis

Zondagochtend 23 oktober hoopt Lianne van der Zijden na de kerkdienst verslag te doen van haar reis naar Kenia die ze afgelopen zomer maakte. Blijft u ook nog even, om onder het genot van een kopje koffie/thee, haar verhaal te horen en de foto's te bekijken? Hartelijk welkom!
KerkinActie Werkgroep

Snoepjes inpakken

Helaas is er deze week op woensdag 19-10-2016 geen werk in verband met productieachterstand bij Eljo. Iedereen is weer welkom op woensdag 26-10-2016. Wil iedereen het even doorgeven aan diegene die niet in de kerk waren en geen gemeentebrief hebben.
Groeten, D. la Vergé

Terug naar overzicht