Gemeentebrief 2016-37

Geplaatst op:

Collecte bij het H.A.

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar; van het allerprilste begin tot aan het einde. De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. De Heere Jezus zelf gaf het voorbeeld: Hij genas mensen, stelde sociale structuren aan de orde en gaf mensen persoonlijk raad. De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes, door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring. De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden en niet zomaar beëindigd door abortus of euthanasie. De NPV doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s. Stuk voor stuk dragen deze activiteiten bij aan de zorg voor het leven en daarmee aan de missie van de NPV. In de samenhang van activiteiten zit de kracht van de NPV. De NPV zet alles op alles om mensen in kwetsbare posities te ondersteunen.

Startzondag

Op 18 september a.s. is het zover. Het nieuwe seizoen vol kerkelijke activiteiten gaat van start. Dit jaar is het thema ‘DEEL JE LEVEN’. Afgeleid van deze slogan zullen we deze zondag bezig zijn in en rond de kerk. De kerkdienst begint op de gebruikelijke tijd: 10 uur dus. Onze eigen predikant Gerlinde van den Berg is de voorganger. Na de dienst (en de koffie, thee en limonade ) kunt u en kunnen jullie Schoonrewoerd gaan bekijken. In de Lichtkring wordt uitleg gegeven over dit onderdeel. We noemen het “DEEL JE DORP”. Dit kan tot uiterlijk 13.00 uur. Vanaf die tijd begint de gezamenlijke maaltijd met als thema ‘DEEL JE MAALTIJD’. In de Lichtkring liggen lijsten klaar waarop u kunt invullen met welke lekkernijen u uzelf maar vooral anderen wilt verrassen. Om 14.00 uur sluiten we ons verblijf in de kerk af met een samenzijn in de kerk. Deze afsluiting wordt verzorgd door de liturgiecommissie. We hopen jullie allemaal op de deze feestelijke dag te ontmoeten. Met vriendelijke groet, de commissie gemeenteopbouw.

Jaarboekjes

In de hal van De Lichtkring liggen, zoals u al heeft kunnen zien, weer de nieuwe Jaarboekjes 2016-2017. Allen die hieraan weer hebben meegewerkt hartelijk dank. Neemt u s.v.p. na de dienst uw eigen exemplaar mee en ook, als dat mogelijk is, zoveel mogelijk boekjes voor gemeenteleden uit uw omgeving die vandaag niet in de kerk zijn.

Seniorenmiddag

Donderdag 22 september hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. De eerste middag van het nieuwe seizoen. Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur, maar deze eerste middag bent u welkom om 17.00 uur en we hebben dan met elkaar een broodmaaltijd.
De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij € 10,- per jaar.
Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 22 september, vult u dan even uw naam in op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring. (Liefst vóór maandag 19 sept a.s.) De middag begint om 17.00 uur en we sluiten om ca. 20.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Ad Verhoeff.

Kerk&schooldienst

Op het interkerkelijke overleg van 21 juni j.l. is besloten om in de 3 kerken van ons dorp tegelijk een kerk- en schooldienst te organiseren rond eenzelfde thema. Dat zal voor het eerst plaatshebben op zondag 30 oktober en het thema zal aansluiten bij de christelijke boekenweek. In onze kerk zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant ds. G. van den Berg-de Haan.

Stoelen kerkenraad

Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is besloten dat de kerkenraadsleden m.i.v. 25 september gaan plaatsnemen op de eerste 4 à 5 stoelen van de eerste rij. Dat heeft meerdere redenen; het belangrijkste argument voor deze wijziging is een persoonlijke reden van een kerkenraadslid. Maar ook kan je vanaf de zij-stoelen het liederenbord niet goed lezen of een beamer scherm, waar we wellicht in de toekomst meer gebruik van gaan maken. Bij een optreden van een koor zit je achter het koor en/of de piano. Ook als er kinderen op het podium staan om iets te vertellen of te laten zien, zitten we achter hen. Redenen genoeg voor deze wijziging dus.
Arend Niebeek – scriba

Jubileumfestival Youth for Christ

Youth for Christ bestaat 70 jaar! Zeventig jaar in beweging om jongeren in Nederland te bereiken met de liefde van Jezus. Dat is een mijlpaal, die gevierd wordt met een jubileumfestival. Nadere informatie hierover op hun website.

Oproep zangdienst

Op zondag 23 oktober bereidt de liturgiecommissie in de avonddienst een zangdienst voor. Dat lijkt nog ver weg, maar goede voorbereiding vergt wat tijd. Daarom vragen we nu alvast uw aandacht voor:
We willen dat heel graag samen met u als gemeente doen en roepen u hierbij op om liederen aan te dragen. We willen er een opgewekte dienst van maken met veel opwekkingsliederen. Als thema hebben we gekozen: ‘Deel je vreugde met een lied’. Op de tafel in de gang zal de komende weken een inschrijflijst klaarliggen en u/je mag ook liederen mailen naar ondergetekende. We willen uw/jouw favorieten graag uiterlijk vrijdag 23 september binnen hebben, dan maken we er een mooie dienst omheen. Het zou ook heel leuk zijn om wat extra instrumenten bij deze dienst in de begeleiding te hebben. Bespeel je een instrument/ bespeelt u een instrument en wil je/wilt u meedoen, geef je/u op. Uiteraard gaan we dan ook even enkele keren oefenen, maar dat spreken we later af. Tenslotte zoeken we enkele enthousiaste zangers, zangeressen om de wat minder bekende liederen in te studeren en zo de gemeentezang te ondersteunen. Kortom: (opwekkings)liederen, zangers, zangeressen en muzikanten gevraagd voor de zangdienst op 23 oktober. Opgeven uiterlijk tot 23 september.
Namens de liturgiecommissie, Jolanda Lemcke.

Bericht uit Saarmund

Afgelopen week mochten we een kaart ontvangen van Christine Kϋhn vanaf haar vakantie adres op het eiland Rügen ten noorden van Rostock. Ze bedankt daarbij een ieder die op de een of andere wijze zijn of haar medeleven heeft betuigd nadat ze zo’n ongelukkige val had gemaakt. We begrijpen dat het goed gaat, maar ze zegt toch dat het maar langzaam beter met haar gaat. Ondanks dat hebben ze toch, met de kinderen, met de tent op het eiland gebivakkeerd.
De Saarmund commissie

Jeugdclub / Rock solid / Soos

Hallo jongelui, je leest het hier, maar ook via groepsapp en email worden jullie uitgenodigd voor een nieuw seizoen van de clubs. En om maar gelijk met de uitsmijter te beginnen: er is dit seizoen ook weer een spetterend clubkamp. Maar voor het zover is, gaan we eerst leuke en gezellige clubavonden organiseren. Voor de club van de jongsten (19.00-20.15 uur) en de Rock Solid groep (19.30- 20.30 uur) is de dinsdagavond gepland. Voor de soos staat de vrijdag in de agenda om bij elkaar te komen. Hou dus de app en de mail goed in de gaten. Ook in de Klepper kun je er over lezen. Vraag vrienden en vriendinnen mee naar club (en kamp). Het wordt weer een topjaar. De eerste avond is voor de jongste groep op dinsdag 27 september en voor Rock Solid 4 oktober. Voor meer informatie: Petra Middelkoop.

Terug naar overzicht