Gemeentebrief 2016-36

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Volgende week zondag vieren we weer samen het Heilig Avondmaal. We doen dat op de gebruikelijke wijze: aan tafel, met het ons vertrouwde formulier. Een van de namen die in de kerk (m.n. de Rooms-Katholieke kerk) gebruik wordt voor het avondmaal is “eucharistie”. Dit Griekse woord komt uit het Nieuwe Testament. Eucharistie betekent: we zijn dankbaar voor het heil en de genade die God ons schenkt door Zijn Zoon. We gaan niet naar het Avondmaal, omdat we het goed doen, maar omdat we Gods genade nodig hebben. En daar danken we Hem voor. Kom! Eet en drink mee! Laten we zo samen onze God danken voor zijn genade en liefde.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bij het H.A.

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar; van het allerprilste begin tot aan het einde. De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. De Heere Jezus zelf gaf het voorbeeld: Hij genas mensen, stelde sociale structuren aan de orde en gaf mensen persoonlijk raad. De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes, door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring. De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden en niet zomaar beëindigd door abortus of euthanasie. De NPV doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s. Stuk voor stuk dragen deze activiteiten bij aan de zorg voor het leven en daarmee aan de missie van de NPV. In de samenhang van activiteiten zit de kracht van de NPV. De NPV zet alles op alles om mensen in kwetsbare posities te ondersteunen.
De Diaconie

Kliederkerk in Schoonrewoerd

Tijden veranderen, dat weten we allemaal. Was het voor veel mensen vroeger vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan op zondagmorgen, we weten dat dit vandaag de dag niet meer opgaat. Ook voor veel jonge mensen/ jonge gezinnen blijkt het in de praktijk lastig om de kerkdiensten te bezoeken. Voordat we nu (te) snel een oordeel uitspreken of een mening hebben, moeten we bedenken dat er allerlei oorzaken kunnen zijn en het echt niet altijd desinteresse of onwil is. Veel ouders vinden het wel belangrijk om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven en hen in contact te brengen met kerk en geloof. Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot Nederland, ook de kerk in Engeland heeft hiermee te maken en daar hebben mensen zich afgevraagd of we vanuit de kerk ook kunnen bedenken of we deze groep ouders op een andere moment en op een andere manier in gelegenheid kunnen stellen om met hun kinderen in de kerk te komen. Zij hebben het concept Messy church ontwikkeld, in Nederland vertaald met het woordje Kliederkerk.
De naam verwijst enerzijds naar het creatieve element wat in deze diensten aanwezig is, maar ook naar het geloof dat iedereen welkom is in de kerk, ook al is ons leven, onze (christelijke) opvoeding niet perfect, ook al ‘kliederen’ we maar wat aan in het leven dan ben je toch, dan ben je juist welkom bij God en welkom in de kerk. Kliederkerk is dus kerk voor speciaal voor kinderen (basisschoolleeftijd) MET hun ouders en/of grootouders en verder voor iedereen die het ook mee wil maken. Het is een kerkdienst, maar toch anders; er ís een liturgie, er brándt een kaars, er wórdt een Bijbelverhaal verteld en toch is het anders. Je moet het gewoon een keer meemaken. Naast de verhalen zijn er ook creatieve manieren waarin je het verhaal gaat uitwerken en ter afsluiting is er een eenvoudige maaltijd waarna je ‘dubbel gevoed’ weer naar huis gaat. Kliederkerk begint ’s middags om een uur of vier en duurt ongeveer 1,5 uur. Steeds meer kerken nemen dit concept van kerk zijn over en starten met Kliederkerk. Ook in Schoonrewoerd willen we onderzoeken of dit concept aanslaat. We zullen dit seizoen dan ook een aantal kerken zo’n Kliederkerk gaan organiseren en hopen jullie binnenkort uit te nodigen voor een kennismaking. Als het je aanspreekt en je hebt belangstelling om mee te denken in de organisatie…..of als je vragen hebt???
Neem dan contact op met Marjolijn Laurman of Tineke van Ooijen.

Startdag

Op 18 september a.s. is het zover. Het nieuwe seizoen vol kerkelijke activiteiten gaat van start. Dit jaar is het thema ‘DEEL JE LEVEN’. Afgeleid van deze slogan zullen we deze zondag bezig zijn in en rond de kerk. De kerkdienst begint op de gebruikelijke tijd: 10 uur dus. Onze eigen predikant Gerlinde van den Berg is de voorganger. Na de dienst (en de koffie, thee en limonade ) kunt u en kunnen jullie Schoonrewoerd gaan bekijken. In de Lichtkring wordt uitleg gegeven over dit onderdeel. We noemen het “DEEL JE DORP”. Dit kan tot uiterlijk 13.00 uur. Vanaf die tijd begint de gezamenlijke maaltijd met als thema ‘DEEL JE MAALTIJD’. In de Lichtkring liggen lijsten klaar waarop u kunt invullen met welke lekkernijen u uzelf maar vooral anderen wilt verrassen. Om 14.00 uur sluiten we ons verblijf in de kerk af met een samenzijn in de kerk. Deze afsluiting wordt verzorgd door de liturgiecommissie. We hopen jullie allemaal op de deze feestelijke dag te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, de commissie gemeenteopbouw.

Jeugdclub / Rock solid / Soos

Hallo jongelui, je leest het hier, maar ook via groepsapp en email worden jullie uitgenodigd voor een nieuw seizoen van de clubs. En om maar gelijk met de uitsmijter te beginnen: er is dit seizoen ook weer een spetterend clubkamp. Maar voor het zover is, gaan we eerst leuke en gezellige clubavonden organiseren. Voor de club van de jongsten (19.00-20.15 uur) en de Rock Solid groep (19.30- 20.30 uur) is de dinsdagavond gepland. Voor de soos staat de vrijdag in de agenda om bij elkaar te komen. Hou dus de app en de mail goed in de gaten. Ook in de Klepper kun je er over lezen. Vraag vrienden en vriendinnen mee naar club (en kamp). Het wordt weer een topjaar. De eerste avond is voor de jongste groep op dinsdag 27 september en voor Rock Solid 4 oktober. Voor meer informatie: Petra Middelkoop

De Rommelschuur

Op zaterdag 10 september is De Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. De kleding en de schoenen zijn t/m de grote markt in de uitverkoop. Wij zitten al volop in de voorbereiding van deze markt. We hebben al een heel aantal vrijwilligers, maar toch hebben we nog enkele uren op te vullen aan het begin van de markt. De spullen moeten op de kramen worden uitgestald en vanaf 9.00 uur start de verkoop. Wie heeft er nog wat tijd over om ons te helpen? Bel a.u.b. naar Ineke Broekhoff. U doet ons een groot plezier!! Commissie De Rommelschuur

Kring Openbaring

Zondagavond gaan we weer verder met de behandeling van het boek Openbaring. Vanaf hoofdstuk 4 krijgen we een kijkje in de hemel. Daar staat de troon van God centraal met daaromheen o.a. 24 tronen voor de oudsten. Zij zijn gekleed in witte klederen en hebben gouden kransen op hun hoofd. Zij vertegenwoordigen de gelovigen en aanbidden God. Wij gaan verder met hoofdstuk 5. We lezen daar dat God een boekrol in Zijn hand heeft, die met 7 zegels is verzegeld. Wie is waardig die boekrol te openen? Alleen Jezus, de Leeuw en het Lam! Wat staat erin? We lezen en bespreken met elkaar de betekenis van dit alles, ook voor ons vandaag! Ik hoop dat ik u nieuwsgierig gemaakt heb. Iedereen is om 18.30 uur van harte welkom in de Lichtkring!

Terug naar overzicht