Gemeentebrief 2016-28

Geplaatst op:

Collecte bij HA: Stichting "Een betere Roemeense wereld"

Gera Alexe-Verrips, geboren in Nederland, is in september 2006 naar Roemenië verhuisd om daar bijna drie jaar lang samen te werken met twee verschillende zendingsorganisaties; een Nederlandse en een Roemeense organisatie. In deze tijd ontdekte Gera twee “gaten” binnen de Sociale hulpverlening in Roemenië:

  • Het ontbreken van specifieke hulp aan broertjes en zusjes die gescheiden van elkaar in verschillende kindertehuizen wonen en die opgroeien zonder elkaar te leren kennen, laat staan een band te kunnen opbouwen.
  • Een tekort aan hulp voor individuen, families en groepen die in moeilijke leefomstandigheden opgroeien.

In april 2009 richtte Gera haar eigen Nederlandse Stichting "Een betere Roemeense wereld” op (hoofdtaken: fondsenwerving en public relations) en in juni 2009 de Roemeense Asociatia "O lume mai buna-Romania” (hoofdtaak: het uitvoerende werk in Roemenië). Het hoofddoel van de nauwe samenwerking tussen beide organisaties is het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden of zich in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt men geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag. De Roemeense organisatie heeft de beschikking over een groot huis waar het zijn kantoor heeft gevestigd en waar tevens een groot deel van de activiteiten plaatsvinden. Het huis staat in Codlea, een stad zo’n 200 kilometer ten noorden van Boekarest. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Het Heilig Avondmaal

Vandaag, zondag 10 juli, vieren wij met elkaar het Avondmaal. Zoals u weet zijn we in de liturgiecommissie bezig om ons te buigen over de liturgie en de vorm van het Avondmaal. Inmiddels hebben we een viertal voorstellen klaar. Drie van de liturgieën hebben we de afgelopen maanden al een keer in de kerk uitgevoerd. De vierde variant zal zondag a.s. worden gebruikt. In september gaan we ons dan met de kerkenraad buigen over de vraag: ”Zijn dit teksten waar we inderdaad mee verder willen?” Ook over de vorm van het Avondmaal hebben we meermaals gesproken in de liturgiecommissie. Gezien de opstelling van onze kerk zijn er niet zo heel veel mogelijkheden. Bij enkele bijzondere diensten hebben we nu het ‘staand Avondmaal’ uitgeprobeerd en dat doen we vandaag voor één keer in een ‘gewone’ dienst met Avondmaal. We kunnen dan in september ook deze ervaring meenemen in het gesprek met de kerkenraad over het Avondmaal. Namens de liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Vakantie

Van 15 juli t/m 13 augustus heeft Tineke van Ooijen vakantie. Van 30 juli t/m 21 augustus heb ik zelf vakantie. In deze periode zijn ook een aantal kerkenraadsleden weg. Daarom kunt u voor dringende pastorale zorg contact opnemen met Jan en Bep van Zanten. Zij weten welke predikanten uit de classis waarnemen als Tineke en ik afwezig zijn. Of u nu thuis blijft of erop uit trekt: een goede zomer gewenst, onder de beschermende zegen van onze God!
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Lianne naar Kenia

Hoe is het met de voorbereidingen voor de reis van Lianne naar Kenia? Ze schrijft: “Het besef dat het nog minder dan een maand is voordat ik in het vliegtuig stap en op weg ga naar Kenia, maakt me enthousiast en verlangend. Nog maar een paar nachtjes en dan wordt de reis die we een jaar geleden al begonnen zijn, een echte reis. De reis van fondsenwerving, acties voeren en sponsoring, van enthousiast blijven, doorzetten en durven te vragen en van veel plezier, zin maken en plannen bedenken. Die reis is achter de rug, want het bedrag is gehaald en de voorbereiding zijn gedaan, de prikken gehaald en een paspoort gemaakt.
En nu mag ik me gaan richten op de echte reis, te zorgen dat al mijn spullen in mijn tas passen, dat het kinderwerk wat we gaan doen is voorbereid en dat ik op 2 augustus kan vertrekken.” Laten we Lianne in ons gebed meenemen deze zomer. Na de zomer zal er een avond georganiseerd worden, waarop ze verslag zal doen van haar reis. Houd de gemeentebrief in de gaten.
KerkinActie Werkgroep

De Boekenkar

In de komende vakantieperiode zult u de Boekenkar weer voor de Dagwinkel van Ad en Tineke zien staan. U hoeft in die tijd dus geen moment verlegen te zijn om een goed boek. Ook voor de kinderen is er van alles op te vinden. De opbrengst zal net als de voorgaande jaren weer worden besteed aan artikelen voor de Voedselbank in Leerdam. Van harte bij u aanbevolen.
De Boekenschuur - Arend Niebeek

Terug naar overzicht