Gemeentebrief 2016-27

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Ter voorbereiding op de viering van het Avondmaal, volgende week zondag, citeer ik een stukje uit De Zaaier, van de kerkenraad van Ameide: “De tafel van Liefde staat voor u klaar! Mogen we zo komende zondag elkaar ontmoeten als christelijke gemeente. Wij hebben elkaar niet uitgezocht, misschien had u/jij dan wel andere tafelgenoten uitgenodigd. God zegt: Ik heb u aan elkaar gegeven om Mij lief te hebben boven alles en elkaar als uzelf. In die verbondenheid mogen we komen rondom brood en wijn. Een teken van vergeving en bemoediging.” Welkom aan de Tafel van de Heer!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Openbaring

Vanavond is iedereen weer van harte welkom bij de kring over Openbaring. We zullen de visioenen van Johannes (hoofdstuk 4 en verder) beginnen te lezen en bespreken. Bent u/jij nog niet eerder geweest? Kom om 18:30 uur gerust naar de consistorie, ieder is welkom om mee te lezen, te denken en van gedachten te wisselen over dit boeiende bijbelboek.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte H.A. Stichting "Een betere Roemeense wereld"

Gera Alexe-Verrips, geboren in Nederland, is in september 2006 naar Roemenië verhuisd om daar bijna drie jaar lang samen te werken met twee verschillende zendingsorganisaties: een Nederlandse en een Roemeense organisatie. In deze tijd ontdekte Gera twee “gaten” binnen de Sociale hulpverlening in Roemenië:

  • Het ontbreken van specifieke hulp aan broertjes en zusjes die gescheiden van elkaar in verschillende kindertehuizen wonen en die opgroeien zonder elkaar te leren kennen, laat staan een band kunnen opbouwen.
  • Een tekort aan hulp voor individuen, families en groepen die in moeilijke leefomstandigheden opgroeien.

In april 2009 richtte Gera haar eigen Nederlandse Stichting "Een betere Roemeense wereld” op (hoofdtaken: fondsenwerving en public relations) en in juni 2009 de Roemeense Asociatia "O lume mai buna-Romania” (hoofdtaak: het uitvoerende werk in Roemenië).
Het hoofddoel van de nauwe samenwerking tussen beide organisaties is het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden of zich in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt men geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag. De Roemeense organisatie heeft de beschikking over een groot huis waar het zijn kantoor heeft gevestigd en waar tevens een groot deel van de activiteiten plaatsvinden. Het huis staat in Codlea, een stad zo’n 200 kilometer ten noorden van Boekarest. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

De Rommelschuur

Op zaterdag 9 juli is De Rommelschuur geopend van 9.00 – 12.00 uur. We willen ook alvast de grote rommelmarkt onder de aandacht brengen. Deze markt is op zaterdag 24 september. Er worden geen bloemstukjes gemaakt, maar we hebben nog wel vrijwilligers nodig voor de catering en de kramen. We zouden het heel fijn vinden als u ons wilt helpen. Wilt u wat tijd vrijmaken voor ons op deze morgen…bel of mail naar Ineke Broekhoff.
Commissie De Rommelschuur

De Gemeentebrief in de vakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 10 juli t/m 21 augustus uiterlijk (maar liefst eerder) vóór 7 juli inleveren?

Terug naar overzicht