Gemeentebrief 2016-25

Geplaatst op:

Bij de morgendienst

Een luistertip voor ieder die dit stukje in de dagen tussen het verschijnen van deze gemeentebrief en de morgendienst van 19 juni leest: We zullen enkele liederen zingen die niet in het Liedboek staan, en waarvan ik ook niet goed weet hoe bekend ze zijn. Het zijn Opwekking 687 Heer, wijs mij Uw weg:
https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro en Opwekking 520 Wees mijn verlangen: https://www.youtube.com/watch?v=6nEYN-rw41o. Luister ze via deze links alvast een paar keer, dan gaat het meezingen tijdens de dienst vast gemakkelijker. Ik geef ook een link naar het kinderlied dat we zingen: God kent jou: https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s. Het is alweer een tijd geleden dat we dit lied zongen, dus het helpt vast om het ook weer even te beluisteren. En of we de liederen uit volle borst mee kunnen zingen, of dat we (liever) luisteren naar het zingen van anderen, samen houden we de lofzang gaande, juist ook in deze bijzondere dienst van afscheid en bevestiging van ambts- en taakdragers. Een gezegende dienst gewenst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte tijdens jeugddienst

Tijdens de jeugddienst willen we collecteren voor World Servants. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor projecten in ontwikkelingslanden. World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met hun werkvakanties willen ze namelijk bereiken dat:

  • Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen ze de mensen zich verder te ontwikkelen;
  • Mensen uit Nederland enthousiast worden om te dienen, ver weg en dichtbij.

World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen. Omdat het geloof in Hem het fundament is van hun werk, willen zij zoveel mogelijk mensen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.
We hopen dat jij mee wil helpen door geld te geven!
Namens de jeugddienstgroep

De Rommelschuur

Op zaterdag 25 juni is De Rommelschuur geopend van 9.00 – 12.00 uur. Er zijn weer heel wat spullen binnengekomen. Wij hebben de koffie/thee klaar, tot ziens!
Commissie De Rommelschuur

Gegevens nieuw jaarboekje

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2016-2017 aan mij door willen geven? Het is ook prettig dat u mij even laat weten als de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen vóór 31 juli per e-mail doorgeven of telefonisch.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Bé de Jong

Terug naar overzicht