Gemeentebrief 2016-18

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Volgende week zondag mogen we weer brood en wijn delen, dit keer samen met onze broers en zussen in geloof uit Saarmund. In het volgende Avondmaalsgebed wordt iets van de essentie van het Avondmaal verwoord:
“Ik eet. Ik drink.
Mijn geest overstijgt dit aardse leven
en is verbonden met de eeuwigheid.
Dank U, Heer Jezus. Amen.”
Dit mag ook ons gebed zijn, als we volgende week de maaltijd vieren.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

De Rommelschuur op de jaarmarkt

Op vrijdag 6 mei is de schuur tijdens de jaarmarkt geopend van 9.00 – 13.00 uur. Er is een overdekt terras. Er is koffie/thee en limonade te koop met zelfgebakken cake of taart. Dit kan natuurlijk alleen als u voor ons wat lekkers wilt bakken. U kunt het ’s morgens bij ons afgeven. Alvast hartelijk dank!
Commissie De Rommelschuur

Avondmaalsviering

Op zondag 8 mei a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De morgendienst zal deze zondag een extra bijzondere dienst zijn, omdat er ook een flink aantal Duitse gasten in ons midden zullen zijn. Mede om die reden hebben we besloten om de viering te laten plaatsvinden staande in een grote kring voor in de kerk (zoals op Witte Donderdag). Wij verwachten door tweemaal een dergelijke kring te vormen iedereen de gelegenheid te kunnen bieden aan de viering deel te nemen. Wij vragen diegenen die moeite hebben met staan, voor aanvang van de dienst alvast plaats te nemen op de voorste bank, zodat zij tijdens de viering, terwijl zij zitten, deel uit zullen maken van de kring.
Mede namens de kerkenraad, de liturgiecommissie

Bij het H.A.: Stichting Vluchteling

In maart duurde de oorlog in Syrië vijf jaar. Een einde is niet in zicht. Duizenden doden, het land ligt in puin, er wordt honger geleden. Ruim twaalf miljoen Syrische mannen, vrouwen en kinderen zijn uit angst voor oorlog en geweld van huis en haard verdreven. Als je de krant leest, lijkt het alsof ze allemaal hierheen komen. Het overgrote deel, ruim negentig procent van de Syrische vluchtelingen, wordt echter opgevangen in de buurlanden. Stichting Vluchteling vraagt uw hulp voor de opvang in de Syrische regio, in landen als Libanon, Jordanië, Noord-Irak en Turkije. De leefomstandigheden van vluchtelingen zijn daar vaak schrijnend. Er is een tekort aan eten, onderdak en medische zorg. Mensen zijn gemakkelijke slachtoffers van uitbuiting. Kinderen gaan vaak niet naar school, maar bedelen op straat. In die barre situaties worstelen mensen om hun waardigheid te behouden. Met geld van donateurs draaide Stichting Vluchteling in 2015 in Syrië en de buurlanden elf grote projecten, variërend van mijnen ruimen tot voedselvoorziening. Ze hielpen straatkinderen, zorgden voor mobiele medische klinieken en zetten tentschooltjes neer. Vorig jaar hielpen ze op die manier 365.000 vluchtelingen. Ze hopen dit jaar nog meer te kunnen betekenen. Helpt u mee de opvang in de regio menswaardig te maken?
De Diaconie

Koninklijke onderscheiding

Sija Brouwer-Versluis heeft op dinsdag 26 april 2016 door Burgemeester Houtman een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Hier een overzicht van haar werkzaamheden, waarvan de meesten voor de kerk. Van 1962 tot 1977 lid van de evangelisatie commissie; van 1969 tot 1973 lid van de commissie van beheer; van 1979 tot 1999 coördinator van het Bloemenfonds; van 1988 tot 1992 lid van de jaarprogrammacommissie; van 1979 tot 1983 diaken; van 1987 tot 1991 Ouderling; van 1993 tot 1997 ouderling; van 2002 tot 2006 pastoraal medewerker en daarbij tot heden bezoekdame.
Ook is ze al vanaf de oprichting lid van het koor Zout. Daarnaast is ze al meer dan 15 jaar actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ook voor familie en vrienden, zoals de fam. Blitterswijk, stond ze altijd klaar om met raad en daad bij te staan. Kenmerkende woorden voor haar zijn: Liefdevol, langdurig trouw, respectvol, ruimhartig, vrijgevig en een luisterend oor hebbend. Dit alles maakte dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd, haar te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Arend Niebeek, die veel speurwerk in het archief heeft verricht om al deze gegevens boven tafel te krijgen, heeft haar namens de kerk bloemen overhandigd.

Weekend met onze Partnergemeente

Het weekend van 6 – 8 mei ontvangen wij gasten uit onze Partnergemeente Saarmund. Dit zal inmiddels niet meer zo nieuw klinken. Er is intussen door diverse mensen al hard gedacht en gewerkt zodat het programma al aardig in de steigers staat. Mooi hoe we deze keer mѐt jong en oud(ere!) samen bezig zijn vόόr jong en oud(ere). Naast alle gesprekken die we met onze gasten zullen hebben, hebben we ook momenten dat we de inwendige mens samen willen verzorgen. Zoals bij aankomst de koffie/thee met wat erbij. Op de zaterdag de gezamenlijke maaltijd voor zo’n 70 personen! Voor de zondag de afscheidslunch, daar kunnen we natuurlijk mooi de restanten van de zaterdag opmaken. Maar dat kan alleen als er voldoende “restanten” zijn. We willen u/jou vragen nog eens even op de lijsten te kijken die in de hal liggen waar op aangegeven kan worden welk gebak, soep, salade, dessert, etc. etc, jullie specialiteit is en die je graag zou willen aandragen voor aanstaand weekend. Bij twijfel neem dan even contact op met Annelies Vroege of Jacoba van Helten. We hopen onze gasten a.s. vrijdag gezond en wel te mogen ontvangen en weer een inspirerend weekend met elkaar te mogen hebben.
De Saarmund comm + Sub.- commissie

Kring Openbaring

Vorige maand hebben we de brieven aan Efeze en Smyrna behandeld. Zondagavond hopen we de brieven aan de andere 5 gemeentes te bespreken. Ter voorbereiding kunt u eventueel Openbaring 2:12- 3:22 lezen. Iedereen is weer van harte welkom, ook als u nog niet geweest bent! Om 18.30 uur in de consistorie in de Lichtkring.
Werkgroep Openbaring

Opbrengst Rabobank Clubkasactie voor koor Zout

Enkele weken gelden is er 2 maal een oproep geplaatst om op ons koor te stemmen voor de Rabobank Clubkasactie. De stemmen zijn geteld en ons koor heeft een prachtig bedrag ontvangen, waar we de stemmers op ons koor van harte voor willen bedanken!

Terug naar overzicht