Gemeentebrief 2016-12

Geplaatst op:

Op weg naar Pasen

Witte Donderdag: Jezus hield een maaltijd met zijn leerlingen en kondigde zijn lijden aan. Ook wij worden genodigd met Hem en met elkaar de maaltijd te gebruiken. Aansluitend aan de dienst wordt in de ruimte grenzend aan de kerkzaal de registratie van de zesde editie van ‘The Passion’ vanuit Amersfoort vertoond (ook te zien op NPO1). Wij nodigen u van harte uit om samen ‘The Passion’ te bekijken.
Goede Vrijdag: het lijden, het verraad, het duister. Er lijkt geen lichtpuntje meer mogelijk en toch….. laat God ons in de steek?
Stille Zaterdag: juist in deze Paasnacht belijden we ons geloof en gedenken we het lijden, teken van onze eigen reis door de dood heen naar het leven. Alle reden om God te prijzen.
De liturgiecommissie heeft de drie diensten (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag), die samen een geheel vormen, voorbereid. Op paasmorgen zal onze eigen Ds. Gerlinde v/d Berg- de Haan voorgaan. Het koor ‘Zout’ zal de dienst ondersteunen.
Pasen: het krachtigste en meest onbegrijpelijke verhaal van Gods liefde voor mensen. Wees welkom en deel mee in lijden, sterven en opstaan.
De liturgiecommissie

Pasen

Verder gaan: Op paasochtend sluiten we het kindernevendienstproject ‘Stap voor Stap’ af in de kerk (de kinderen blijven de hele dienst in de kerk).
De reis die veertig dagen geleden begon, is afgelopen. Maar de reis gaat toch ook verder… Wij zijn op weg en gaan verder met elkaar en met Gods belofte!

Op de koffie bij....

Het zal ergens in december 2015 geweest zijn dat ik heel voorzichtig bij Janny Ippel het idee ging bespreken om vanaf januari 2016 een middag/ochtend te organiseren waarbij we in klein verband met elkaar in gesprek zouden gaan over geloof. Na het idee gelanceerd te hebben reageerde Janny direct enthousiast en ze stelde voor dat zij behalve het uitnodigen van de mensen ook haar huis ter beschikking wilde te stellen. We hadden geen idee of er behoefte zou zijn aan zo'n bijeenkomst, maar inmiddels hebben we er 6 achter de rug en zijn er ongeveer 50 mensen op de koffie geweest.
Als wij namens onszelf spreken kijken Janny en ik met grote dankbaarheid terug op alle keren. Wij vonden het heel bijzonder om door middel van de werkvorm 'Kaarten op tafel", met de aanwezigen in gesprek te komen over ons persoonlijk geloof. Daarbij ging het niet om 'sterke' verhalen, of om goede of foute antwoorden, maar om het - in alle bescheidenheid - delen van onze geloofservaringen. Over de ups en downs, over de kracht die je in je geloof kunt ervaren, maar ook over de vragen die het op kan roepen. We deelden verhalen, en konden elkaar daarmee verrijken en bemoedigen.
We hopen dat deelnemers ook zo terugkijken en zullen zeker overwegen om de draad in het najaar weer op te pakken.
Tineke van Ooijen

Aankondiging LENTECONCERT zaterdag 2 april om 15.00 uur in de kerk.

Het concert “ EEN NIEUWE LENTE” wordt gegeven door het vocaal kwartet La Primavera. Hiervan maak ikzelf deel uit en ook mijn echtgenoot Geert Van Hecke, samen met 2 van zijn collega's en vrienden Anjolet Rotteveel en John Vredeveldt. De pianist Ben-Martin Weijand is de vaste pianist van het Groot Omroepkoor Hilversum waar Geert, Anjolet en John bij zingen, en ook van het Brabantkoor waar ikzelf bij zing.
Kaarten in voorverkoop kosten € 10,- (reserveren via huisartsenpraktijk de Wiel), aan de kassa € 12,-. Na het concert is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Het programma dat wij gaan brengen biedt veel afwisseling. Er worden kwartetten gezongen van Brahms (oa. op zigeunermelodieën) en van Dvorak, en duetten uit de Moravische gezangen van Dvorak. Verder zingen alle musici ook solostukken : liederen van Wolf, Schubert, Fauré enz.. De stukken worden a cappella of met pianobegeleiding uitgevoerd. Vermits het een lenteconcert is wordt de toon overwegend licht en positief gehouden. Het concert belooft van zeer hoge kwaliteit te zijn, en het zou dus geweldig zijn als we veel muziekliefhebbers welkom mogen heten.
Met vriendelijke groet, Christina Noppe.

Bloemschikken

Op dinsdag 22 maart a.s. kunt u weer creatief aan de slag. Met het zicht op Pasen, creëren we door binden, krammen en klemmen een eenzijdig paasei van takken, mos, bloemen en diverse decoraties. Een voorbeeld van dit object vindt u in De Lichtkring. Daar ligt ook een intekenlijst. Voor deze avond hoeft u alleen maar creativiteit en gezelligheid mee te brengen. Onder de deskundige en enthousiaste leiding van Hilda Middelkoop belooft het een inspirerende avond te worden. Om 19.30 wordt u ontvangen met koffie en thee. Om 19.45 begint u aan het Paasbloemstuk. De kosten voor deze workshop bedragen € 13,50. Introducés zijn, net als u, van harte welkom.

De Rommelschuur

Op zaterdag 26 maart is De Rommelschuur van 9.00 – 12.00 uur geopend. Er is voor de laatste keer uitverkoop in de kleding en schoenen.
De activiteitencommissie

Terug naar overzicht