Gemeentebrief 2016-11

Geplaatst op:

Collecte 40-dagentijd:

Vandaag: Steun migranten in Nederland.
Volgende week: Steun boerinnen in Ghana.
Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen. Op zondag 20 maart collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project.
Zet u een stap en geeft u in de collecte?

Bij het H.A.

Hoop aan vluchtelingen in de regio (ZOA) Miljoenen mensen zijn op de vlucht als gevolg van oorlogsgeweld of een natuurramp. Deze mensen vluchten, omdat ze alles kwijt zijn geraakt en op zoek zijn naar veiligheid. Moeders willen dat hun kinderen het overleven. Vaders willen hun gezin beschermen tegen geweld. Ze willen graag in de buurt van hun land blijven. Daar ligt hun hart en daar lag hun toekomst. Ze hopen ooit weer terug te gaan. ZOA vangt deze vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. Dat doen ze bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Ethiopië en Myanmar. Zij helpen vluchtelingen met onderdak en voedsel, maar ook met het opbouwen van een nieuw bestaan. Samen werken zij op die manier aan herstel totdat de vluchtelingen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zo draagt ZOA bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Van harte bij u aanbevolen.

Taizé viering in Lux Mundi, Lexmond m.m.v. koor Zout

Vanavond vindt er in de PKN kerk Lux Mundi, Zuidernes 45 te Lexmond een Taizéviering plaats. Het koor ‘Zout’ uit Schoonrewoerd onder leiding van Willemdirk van den Berg verleent haar medewerking. Het koor zal verschillende Taizéliederen zingen, alleen, maar ook samen met de gemeente. Pianist Bastiaen Boekelo zorgt voor de muzikale begeleiding. In de aanloop naar Pasen is het thema van deze viering ‘Vertrouwen’ , een viering met zang en bezinning in de stijl van Taizé. Iedereen is van harte welkom. De viering begint om 18:30 uur in Lux Mundi.

Op weg naar Pasen

In de Stille Week proberen we iets te begrijpen van de weg die Jezus Christus is gegaan toen Hij de confrontatie met het kwaad aanging. We gaan met Jezus mee en proeven de angst in de donkere nacht van zijn verraad, zijn veroordeling en zijn kruisiging. We ervaren het wonder van vergeving en troost vanuit die onpeilbare bron van God. Het is goed om in de Stille Week de overladen agenda’s los te laten en tijd te nemen om het wonder van Gods Woord in ons op te nemen. Persoonlijk, als gezin en ook als gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit om de dagen vanaf Witte Donderdag tot en met Eerste Paasdag mee te beleven. De liturgiecommissie is bezig mooie diensten vorm te geven op Witte Donderdag (24 maart), Goede Vrijdag (25 maart) en Stille Zaterdag (26 maart) leidend tot de Paasmorgendienst waar het nieuwe begin centraal staat. Op Witte Donderdag kan er aansluitend aan de dienst gezamenlijk gekeken worden naar de live televisieuitzending van The Passion 2016. Een indringende ervaring, waar u mogelijk andere jaren zelf thuis naar keek, maar dat we nu met elkaar willen beleven. Dit initiatief van het jeugdwerk sluit prachtig aan en willen we vanuit de liturgiecommissie van harte bij u aanbevelen.
De liturgiecommissie

Wijkavond wijk C

Het wijkteam-c nodigt u uit voor het bijwonen van de laatste gemeenteavond die gehouden wordt op 15 maart 2016. Het thema is "Goede buren" We ontmoeten u graag bij Floor en Dineke Brouwer. Aanvang 20.00 uur. Met vriendelijke groeten, Janet, Jerry, Goos

50+ middag: 'De dementie-vriendelijke kerk'

Donderdag 17 maart a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Dan zal ds Roding-Schilt, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, een lezing houden over de 'Dementie-vriendelijke kerk'. Als een of meer leden van je geloofsgemeenschap dement wordt, hoe ga je daar dan mee om? Ds Roding-Schilt zal over dit onderwerp een lezing houden. Zij probeert antwoorden te vinden en met ons daarover in gesprek te gaan. Zij heeft over dit onderwerp een toegankelijk boekje geschreven, met dezelfde titel als de lezing van deze middag. Omdat dit onderwerp meer mensen zal interesseren dan alleen onze seniorengroep, nodigen we uitdrukkelijk ook anderen dan de gebruikelijke groep uit, zoals ambtsdragers, pastoraal medewerkers, familieleden, predikant, gemeenteleden en niet- gemeenteleden. Naast deze gemeentebrief hebben we ook een uitnodiging geplaatst in de laatst uitgekomen Klepper en voor onze Hervormde buurgemeente in 'De Zaaier'. U bent van harte welkom. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan even contact op met Ad Verhoeff.

Actie Lianne

Afgelopen dinsdagavond zijn er een aantal jeugdleden en ruim 10 volwassenen het dorp ingegaan om wc papier te verkopen. De actie liep zo voorspoedig dat binnen 1,5 uur alle 300 pakken wc papier verkocht waren! Helaas kan het dus zijn dat we niet bij u aan de deur geweest zijn. Mocht u toch nog een bijdrage willen geven, dan kunt u dit (vandaag nog) deponeren in de collectebus in de Lichtkring. Alle helpers, bedankt voor jullie enthousiaste inzet! Alle kopers, bedankt voor uw bijdrage! Met de mooie opbrengst steunt u de Keniareis van Lianne v/d Zijden in augustus 2016. Ze gaat bij het Tamalaki Education Centre lerarenhuizen met eigen sanitair bouwen. Na haar reis zal ze hiervan verslag doen in De Lichtkring. Houd voor de definitieve datum de gemeentebrief in de gaten.

Bloemschikken

Op dinsdag 22 maart a.s. kunt u weer creatief aan de slag. Met het zicht op Pasen, creëren we door binden, krammen en klemmen een eenzijdig paasei van takken, mos, bloemen en diverse decoraties. Een voorbeeld van dit object vindt u in De Lichtkring. Daar ligt ook een intekenlijst. Voor deze avond hoeft u alleen maar creativiteit en gezelligheid mee te brengen. Onder de deskundige en enthousiaste leiding van Hilda Middelkoop belooft het een inspirerende avond te worden. Om 19.30 wordt u ontvangen met koffie en thee. Om 19.45 begint u aan het Paasbloemstuk. De kosten voor deze workshop bedragen € 13,50. Introducés zijn, net als u, van harte welkom.

Terug naar overzicht