Gemeentebrief 2016-05

Geplaatst op:

De mooiste geloofsliederen voor kinderen

In de gloednieuwe bundel ‘Kom en zing!’ (2015) vind je een rijke verzameling geloofsliederen voor kinderen. Er staan bekende en minder bekende liedjes in, gekozen uit een enorm repertoire liederen die blijvende kwaliteit hebben vanwege:

  • goede teksten,
  • aansprekende melodieën,
  • herkenbare bijbelverhalen.

Een bundel met 179 liederen, te gebruiken op school en in de kerk.
Het boek is een hele mooie aanvulling op het Nieuwe Liedboek.

40-dagentijd

Over 2 weken begint de 40-dagentijd weer. Het thema voor dit jaar is: Ik ga.
Het thema van de 40-dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster. Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van Lukas gelezen. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om rigoureuze keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus en Andreas maken. Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. "Kom, volg mij." Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40-dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga.
In deze 40 dagen gaan we als gemeente de wereld over. Ga en reis mee langs zes projecten, naar Oekraïne en India, via Nederland naar Syrië en Ghana. Zet een stap naar vrouwen, weeskinderen, migranten en boeren -gezinnen. Maak kennis met krachtige mensen die overal ter wereld stappen zetten naar een nieuwe toekomst. Zij gaan, dankzij de steun die u hen geeft!
KerkinActie Werkgroep

40-dagentijdapp

Een stap voor elke dag. Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de handige en inspirerende 40-dagentijdapp. Deze app leidt u door de 40-dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40-dagentijdapp helpt u om iedere dag stil te staan bij de stappen die u kunt zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen. Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp

Gebruik de kalender

Een stap die verdiept. Bij de veertigdagentijdcampagne is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de veertigdagentijd leidt. De kalender loopt van Aswoensdag 10 februari tot en met Eerste Paasdag 27 maart 2016. De kalender bevat gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. Elke week krijgt u een idee aangereikt om daadwerkelijk een stap te zetten. En elke dag vindt u in de kalender een leessuggestie en een vraag om te bespreken met anderen. Ze kosten €4,- per stuk. Als u interesse heeft kunt u dit uiterlijk 3 februari doorgeven aan Janneke Versteeg.

Wijkavonden 2016

Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijkavonden. In iedere wijk zal er een avond georganiseerd worden. Ze vallen op verschillende data en dagen, zodat u ook eventueel een avond in een andere wijk kunt bezoeken. Het duurt nog even, maar we willen de data vast aan u doorgeven.
De data zijn:

  • Wijk A dinsdag 1 maart
  • Wijk B donderdag 18 februari
  • Wijk C dinsdag 15 maart
  • Wijk D maandag 29 februari

Het thema van de startzondag 2015 (en dus het jaarthema voor het seizoen 2015 –2016) was ‘goede buren’. Dat is ook het thema voor deze avonden. Iedereen krijgt een uitnodiging! Het is prettig als u zich t.z.t. aanmeldt bij de wijkouderling.
Jan en Goos

Geloofsopvoedingsavond

Op woensdag 3 febr. nodigen wij iedereen uit die met ons mee wil denken/praten over geloofsopvoeding. Het thema van deze avond zal zijn: ‘De kerk moet dat?’ We gaan met elkaar nadenken welke rol de kerk in ons leven heeft en in dat van onze (klein)kinderen. Als de (klein)kinderen niet meer naar de kerk gaan, hoe gaan we hiermee om? Wat komt er in de plaats van de kerk? Zijn er wellicht ook andere manieren om uiting te geven aan ons geloof? Wat mis jij/u in de kerk zodat onze jeugd wellicht wel weer komt? Graag gaan wij hierover met elkaar in gesprek. De avond begint om 20.00u en is rond 22.00u afgelopen. De koffie/thee staat om 19.45u voor jou/u klaar. Van harte welkom!
Groeten Tineke van Ooijen en Marjolijn Laurman-Ippel

Zangdienst

Op 28 februari is er een avonddienst en dat wordt een zangdienst. U kunt voor deze dienst liederen aandragen. Er ligt een intekenlijst in de garderobe van de kerk. U kunt ook uw liederen via de mail aan de predikant, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan doorgeven. Uiterste inleverdatum is: 14 februari. We rekenen erop dat u uw lievelingsliederen aan ons doorgeeft, zodat we samen een mooie dienst kunnen voorbereiden.
Liturgie commissie, Jolanda Lemcke.

Terug naar overzicht