Gemeentebrief 2015-45

Geplaatst op:

Collecte bij het H.A.: Kerk in Actie/ Wereldhuis

Waar kun je in Nederland terecht zonder verblijfsvergunning? Bij de “Wereldhuizen”! Wereldhuizen is een diaconaal initiatief dat mensen ondersteunt die geen verblijfspapieren hebben; omdat hun aanvraag is afgewezen, zij slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of hoopten op een beter leven in Nederland. Bij Wereldhuizen ontvangen zij sociaal juridische ondersteuning, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en trainingen voor het opzetten van een bedrijfje. Bovenal biedt Wereldhuizen een luisterend oor. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Bezoekwerk

Tijdens de gesprekken dit voorjaar met Jan van Beuzekom over het al dan niet aanvaarden van een ambt heeft Jan aangegeven het prettig te vinden dat Adri hem tijdens huisbezoeken zou mogen vergezellen, als dat zo uitkomt. Omdat zo’n verzoek nooit eerder was voorgekomen, hebben we hier binnen de kerkenraad uitvoerig over gesproken. Ook hebben we advies ingewonnen bij de gemeenteadviseur, die dit initiatief van Jan en Adri om meerdere redenen onderschreef. De kerkenraad heeft daarom positief gereageerd op het verzoek van Jan en Adri. Een belangrijk aspect van het kerkelijk bezoekwerk is de vertrouwelijkheid waarin de gesprekken plaatsvinden. Daarom heeft Adri in de kerkenraadsvergadering van donderdag 5 november 2015 ten overstaan van de leden van de kerkenraad de gelofte van geheimhouding afgelegd. Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan heeft bij de vraagstelling dezelfde woorden gebruikt die tijdens een bevestigingsdienst gebruikt worden. Adri heeft hier van harte mee ingestemd. Wij wensen ook haar Gods zegen toe voor het werk in de gemeente.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

‘Op gesprek komen’

Sinds enkele jaren heb ik het voorrecht om te mogen werken in jullie gemeente en ik heb al heel wat mensen mogen bezoeken. Ik vind dat echt een voorrecht, want dikwijls ga ik na zo’n ontmoeting gesterkt naar huis, dankbaar voor dat wat we samen konden delen.
Soms vind ik het jammer dat ik de enige getuige ben van die gesprekken, want we hebben elkaar zo veel te bieden aan levenservaring en hoe je onderweg bent met God in je leven. Voor niemand loopt die weg langs een rechte lijn en we kunnen elkaar op die weg tot steun zijn. Om die gesprekken mogelijk te maken wil ik u dit jaar (naast de persoonlijke bezoeken aan huis) uitnodigen om eens een keer bij mij op de koffie te komen i.p.v. ik bij u. En dan nodigen we daar ook een paar andere mensen bij uit zodat we met een groepje van 8 elkaar een keer ontmoeten en hopelijk ook tot een goed (geloofs-)gesprek kunnen komen met elkaar.
Nu woon ik in Asperen en dat lijkt me wat onhandig. Gelukkig heb ik in Schoonrewoerd een adres gevonden waar we van harte welkom zijn. Janny Ippel stelt haar huis gastvrij open zodat ik u daar welkom kan heten en zij gaat ook de uitnodigingen doen. Het kan dus zomaar gebeuren dat u binnenkort of in de loop van het seizoen 2015/2016 gebeld wordt door Janny met de vraag of u op ’op gesprek wilt komen’.
Zij nodigt u uit op een maandagmiddag van 14.00 / 16.00 uur .
In eerste instantie richten we ons op mensen van 65+, maar als u jonger bent en graag een keer wilt aanschuiven dan bent u natuurlijk ook welkom. In dat geval moet u dat zelf een keer aan Janny doorgeven. Ik kijk er naar uit om u een keer te ontmoeten.
Tineke van Ooijen, kerkelijk werker

Jongerengespreksgroep

Graag nodigen wij je uit voor de inventarisatie-avond van de jongerengespreksgroep. We willen graag weer een jongerengespreksgroep tot leven wekken. Deze groep is voor jongeren en volwassen tussen de 17 en 25 jaar.
We willen samen met jullie nadenken hoe deze groep vorm moet krijgen. Dus op welke avond komen we bij elkaar? Hoe vaak? Wat gaan we met elkaar bespreken? Wat betekent kerk - zijn of wat betekent christen -zijn voor jou en mij?
Lijkt het je fijn om deel uit te maken van de jongerengespreksgroep, kom dan op zondag 8 november om 20.00u naar De Lichtkring. De koffie/thee/limonade staat klaar! Wees welkom!
Groeten, Machiel Versteeg en Marjolijn Laurman-Ippel

Taizédienst

Op 22 november is er in de avonddienst weer een Taizédienst. Taizé is een plaatsje in Frankrijk. Frère Roger stichtte daar in 1940 een Internationale Oecumenische Gemeenschap. Deze geloofsgemeenschap heeft zichzelf ten doel gesteld: een teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken te willen zijn. In veel kerken wordt het concept van de Taizédienst gedeeld en zichtbaar gemaakt tijdens bijzondere Taizé vieringen. Wij doen dat in Schoonrewoerd twee keer per jaar.
Taizé staat voor: elkaar ontmoeten. In de ontmoeting ontdek je dat wegen van eenheid geopend kunnen worden. Dit schept een stevige basis om te werken in een wereld die verwond is door verdeeldheid, geweld en eenzaamheid. In een Taizéviering wordt veel gebeden en biddend gezongen. “Bidden bevrijdt ons niet van wereldse zorgen. Integendeel, bidden is een daad van verantwoordelijkheid: hoe meer je in alle eenvoud bidt , des te meer je uitgenodigd wordt om lief te hebben en dat uit te dragen in je leven.” (citaat van Frère Roger)
Het thema van deze dienst is: Geloof, Hoop en Liefde. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Hoewel we vaak in een Taizédienst in een andere taal zingen, zingen we deze avond allemaal Nederlandstalige Taizéliederen. Zo beleven we nog intenser wat we zingen en geloven.
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

Terug naar overzicht