Gemeentebrief 2015-44

Geplaatst op:

Preekbespreking

Gespreksonderwerp van de preekbespreking na de morgendienst is: Van wie ben ik de naaste? De schriftlezingen zijn uit Lukas 10: 25-37 en Mattheüs 25: 31-46.
Van harte aanbevolen.

Collecte Kerk in Actie

Predikant in Thailand. In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen. De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht. Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het land en biedt ook een Engelstalige Masteropleiding aan.
Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen studeren. In 2015 wil Kerk in Actie vijf studenten die kans te geven. Helpt u mee?
de Diaconie

Heilig Avondmaal

Op zondag 8 november mogen we weer met elkaar brood en wijn (druivensap) delen, als teken en zegel van de liefde van God die Jezus Christus heeft laten zien. Kom, en vier dit feest van genade en nieuw begin mee. Laat je voeden door het brood uit de hemel. Welkom aan de tafel van de Heer!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bij het H.A.

Kerk in Actie/ Wereldhuis Waar kun je in Nederland terecht zonder verblijfsvergunning? Bij de “Wereldhuizen”! Wereldhuizen is een diaconaal initiatief dat mensen ondersteunt die geen verblijfspapieren hebben; omdat hun aanvraag is afgewezen, zij slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of hoopten op een beter leven in Nederland. Bij Wereldhuizen ontvangen zij sociaal juridische ondersteuning, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en trainingen voor het opzetten van een bedrijfje. Bovenal biedt Wereldhuizen een luisterend oor. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Opvang vluchtelingen

Zoals u in de media heeft kunnen lezen is er inmiddels een tijdelijke opvanglocatie gerealiseerd in Jongerencentrum M3 in Leerdam West. De gemeente Leerdam heeft ook onze kerk, als betrokken maatschappelijke organisatie, aangeschreven of er zich onder onze gemeenteleden mensen bevinden die zich in willen zetten voor deze vluchtelingen. Mocht dat zo zijn dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: vrijwilligerscrisisopvang@leerdam.nl . Van harte bij u aanbevolen.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

JongerenGespreksgroep

Graag nodigen wij je uit voor de inventarisatie-avond van de jongerengespreksgroep. We willen graag weer een jongerengespreksgroep tot leven wekken. Deze groep is voor jongeren en volwassen tussen de 17 en 25 jaar. We willen samen met jullie nadenken hoe deze groep vorm moet krijgen. Dus op welke avond komen we bij elkaar? Hoe vaak? Wat gaan we met elkaar bespreken? Wat betekent kerk - zijn of wat betekent christen -zijn voor jou en mij? Lijkt het je fijn om deel uit te maken van de jongerengespreksgroep, kom dan op zondag 8 november om 20.00 uur naar de Lichtkring. De koffie/thee/limonade staat klaar! Wees welkom!
Groeten Machiel Versteeg en Marjolijn Laurman-Ippel

Gezocht zangers en zangeressen

Op D.V. 24 december a.s. wordt er weer een gezamenlijke kerstnachtsamenkomst gehouden. Speciaal voor deze gelegenheid wordt er net als vorig jaar weer een gelegenheidskoor samengesteld, om tijdens deze avond een aantal mooie kerstliederen ten gehore te brengen. Het repertoire zal voornamelijk Nederlandstalig zijn. Ben je enthousiast, vind je het leuk om te zingen en ben je 16+, meld je dan aan en zing mee!! Muzikale kennis is geen vereiste, kosten € 5.00 incl. koffie/thee. Er wordt vanaf 12 november iedere donderdagavond gerepeteerd. De repetities zijn van 19.30 tot 21.30 uur in de Lichtkring, Dorpsstraat 48 te Schoonrewoerd. Aanmelden kan bij:
Adri van Beuzekom
Jacoba van Helten

Levensmiddelen voor de Voedselbank Leerdam

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor de vruchten van ons werk: wanneer we te eten en te drinken hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets om dankbaar voor te zijn.
Evenals vorig jaar willen wij met Dankdag (woensdagavond 4 november en voor diegenen die deze avond misschien niet in de gelegenheid zijn om te komen ook op zondag 8 november) levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Leerdam.
Stichting Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede en helpt hen die door omstandigheden tijdelijk onder de armoedegrens leven. Ook in de gemeente Leerdam neemt helaas het aantal gezinnen toe dat een beroep moet doen op ondersteuning van de Voedselbank. Er worden wekelijks gemiddeld zo’n 85 gezinnen voorzien van een voedselpakket.
De volgende producten zijn momenteel hard nodig:
macaroni, koffie, olie, spaghetti, thee, fruit in blik, macaronimix divers, houdbare melk, maandverband, groenten in blik, yoghi, broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta, etc.), rijst, aanmaaklimonade, babyvoeding (potjes fruit en groenten), en wasmiddel (kleur).
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter!
Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig. Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen. Alvast onze hartelijke dank!
De Diaconie

Bedankt

De Kerkrentmeesters willen iedereen bedanken voor de spontane hulp met de grote schoonmaak, met z'n allen is die grote klus geklaard.

Terug naar overzicht