Gemeentebrief 2015-42

Geplaatst op:

Vakantie

De komende week (18 t/m 25 oktober) heb ik vakantie. Tineke van Ooijen kan gedeeltelijk voor mij waarnemen. Van maandag t/m woensdag is zij echter niet beschikbaar. Is pastorale zorg in die dagen toch heel dringend nodig, neem dan contact op met uw wijkouderling of evt. de scriba. Zij zullen dan de nodige maatregelen treffen.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte Kerk in Actie/ werelddiaconaat

Goede oogst in Bolivia. Het hoogland (Altiplano) van Bolivia is de op een na grootste hoogvlakte ter wereld. Hier leven kleine boeren in armoede. Zij kunnen nauwelijks overleven in het gure klimaat. De vlakte is kurkdroog door de weinige regenval en het land is onderhevig aan water- en winderosie. De Boliviaanse organisatie Sartawi werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen. Ook leren de boeren hoe ze de bodemkwaliteit kunnen verbeteren zodat het mogelijk wordt om moestuinen aan te leggen. En door betere huisvesting en voeding leveren hun dieren meer melk en wol. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk, die ze verkopen op de plaatselijke en regionale markt. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de Altiplano steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.
Helpt u mee?
De Diaconie

Levensmiddelen voor de Voedselbank Leerdam

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor de vruchten van ons werk: wanneer we te eten en te drinken hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets om dankbaar voor te zijn.
Evenals vorig jaar willen wij met Dankdag (woensdagavond 4 november en voor diegenen die deze avond misschien niet in de gelegenheid zijn om te komen ook op zondag 8 november) levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Leerdam.
Stichting Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede en helpt hen die door omstandigheden tijdelijk onder de armoedegrens leven. Ook in de gemeente Leerdam neemt helaas het aantal gezinnen toe dat een beroep moet doen op ondersteuning van de Voedselbank. Er worden wekelijks gemiddeld zo’n 85 gezinnen voorzien van een voedselpakket.
De volgende producten zijn momenteel hard nodig:
macaroni, koffie, olie, spaghetti, thee, fruit in blik. macaronimix divers, houdbare melk, maandverband, groenten in blik, yoghi, broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta, etc.), rijst, aanmaaklimonade, babyvoeding (potjes fruit en groenten), en wasmiddel (kleur)
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter!
Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig. Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen. Alvast onze hartelijke dank!
De Diaconie

Voor wie doet u de deur open?

Dit is de titel waarover de politie donderdag 22 oktober 2015 in het Partycentrum, Koningin Julianastraat 24 het één en ander wil vertellen. Maar al te vaak wordt er aangebeld door mensen met minder goede bedoelingen. Je kan natuurlijk ook opgebeld worden. Deze personen hebben een vlotte babbel en hun verhaal is bijzonder geloofwaardig. Hoe moeten we met deze mensen omgaan en wat moeten we nooit doen. De politie zal bijzondere gebeurtenissen kunnen vertellen. De tips die zij geven zijn uitermate belangrijk voor onze veiligheid. Van harte aanbevolen.
U bent welkom voor de koffie vanaf 9.30u De bijeenkomst begint om 10.00u
De kerkrentmeesters.

Streekkorenconcert op 24 oktober in de Pauluskerk te Leerdam

Op 24 oktober 2015 organiseert de KCZB ( Koninklijke Christelijke Zangersbond) een Streekkorenmiddag-en avond in de Pauluskerk, Europaplein te Leerdam. Het middagprogramma vangt aan om 15.00 uur en duurt tot 16.50 uur. ’s Middags treden op Kamerkoor Animato uit Vlaardingen, Te Deum Laudamus uit Maasland en Hervormd kerkkoor uit Sliedrecht.
Het avondprogramma start om 19.00 uur en hieraan nemen deel 5 koren. De koren zijn Hoeksteenkoor uit Voorburg, Gemengd streekkoor O en U uit Molenaarsgraaf, koor Lovende Stemmen uit Streefkerk, Christelijk Gemengd koor Zout uit Schoonrewoerd en Soli Deo Gloria uit Herwijnen. Het avondprogramma sluit om circa 22.00 uur. Toegang is gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Bijbelstudiekring

Aanstaande woensdag om half acht komt onze kring weer bij elkaar in de consistoriekamer. Met behulp van tekst en vragen uit een boekje ("tien motieven om te geloven" van Bert Kuipers) gaan we aan de slag met bijbelteksten en hun actuele betekenis voor ons. Allen van harte welkom.

Bijbelquiz

Ook dit jaar willen we weer de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap houden in De Lichtkring. We nodigen jullie van harte uit om deze avond vrij te houden voor deze leuke en interessante avond. Graag willen we ook een misverstand uit de wereld helpen: DIT IS GEEN QUIZ VOOR BIJBELGELEERDEN, MAAR VOOR IEDEREEN!!! . We hopen dus ook op een goede opkomst.
En daarmee bedoelen we eigenlijk: GRAAG MEER DAN VORIG JAAR!!! Laat u niet kennen en kom naar de quizavond op 28 oktober a.s. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Om 20.00 uur beginnen we met de quiz.
Commissie Gemeenteopbouw

Predikant-Organist ERICK VERSLOOT

Op 25 oktober a.s. zal Erick Versloot weer voorgaan in een speciale avonddienst. Het thema van deze dienst zal zijn: Het lied op andere lippen - Een leven in liederen.
In zijn liederen reikt Sytze de Vries woorden aan voor alle levensfasen: van de wieg tot het graf, in ziekte en gezondheid, bij elkaar vinden en loslaten, rond komen en gaan.
Een regel uit een van zijn bekendste liederen, ‘Zolang wij ademhalen’, luidt: ‘Het lied op andere lippen / draagt mij dan door de nacht.’ Liederen vergezellen een mens op zijn levensreis, vooral op de hoogte- en dieptepunten daarvan. En als iemand zelf soms adem tekort komt, kunnen wij zingend elkaar op die weg begeleiden. Het maakt zingen tot een diaconale daad! Dichter bij het lied!
Predikant-organist Erick Versloot uit Woerden zal na enkele inleidende en meditatieve notities over zingen aan de hand van een aantal liederen ons meenemen door de tijd. We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van de dichter en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven. Zo zullen we met elkaar schatgraven naar parels in het liedboek.
En uiteraard zullen we de liederen daarna ook met elkaar zingen onder begeleiding van Erick Versloot. Kom, neem gerust iemand mee en ga mee op ontdekkingsreis door het nieuwe liedboek! Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij koffie, thee en fris te ontmoeten. Er zijn ook diverse boeken en liedbundels van Erick Versloot verkrijgbaar.

Organisten

Misschien heeft u de laatste maanden de organisten Rinus en Anton Langerak in de avonddiensten gemist. Dat klopt. Beiden hebben ze te kennen gegeven te willen stoppen met het bespelen van het kerkorgel in Schoonrewoerd. Jammer. Gezondheidsredenen en te druk hebben de doorslag gegeven. We zijn hen dankbaar dat ze de avonddiensten hebben willen begeleiden en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.
De kerkrentmeesters.

De grote schoonmaak

De Grote Schoonmaak staat gepland op woensdag 28 okt. Dus we hopen op veel vrijwillige handen die met goede zin komen schoonmaken. Naast al het binnenwerk hopen we ook op “man”kracht voor de buitenboel. Vergeet niet om een emmer, spons zeem enz. mee te nemen. We starten om 8.30 uur en om 10 uur drinken we koffie met wat lekkers Tot 28 oktober.
Kerkrentmeesters.

Saarmund

Volgend jaar is het weer de beurt aan de Saarmunders om naar Schoonrewoerd te komen. De uitnodiging gaat één dezer dagen de deur uit. De exacte datum hoort u nog van ons. We zijn van plan om dan met onze gasten naar Slot Loevestein te gaan. Om de kosten te drukken, hebben wij de volgende vraag aan u. In de nieuwe voordeelagenda 2016 van de Postcodeloterij zit achterin een voordeelbon voor Slot Loevestein (Voordeel 160). Als u deze bon niet gebruikt, wilt u die dan a.u.b. schenken aan de Saarmundcommissie. Dat scheelt ons 10,- per bon. U kunt de bon afgeven aan één van de commissieleden. Bij voorbaat hartelijk dank.
De Saarmundcommissie.

Ole en Maarten – expeditie

'Ga-voor-Aap': De aarde heeft onze steun nodig!
Het gaat niet goed met de Orang-Oetan op Borneo. Wil je zien hoe het geld dat Ole en Maarten hiervoor hebben opgehaald, besteed is: kijk op 19-22 oktober om 18.20 uur naar NPO3.

Terug naar overzicht