Gemeentebrief 2015-36

Geplaatst op:

Gebedsbijeenkomst

Vanavond zal er voor het eerst geen avonddienst zijn. Maar we kunnen natuurlijk wel samenkomen.
Er zal een gebedsbijeenkomst gehouden worden. Van 18:30 tot ca. 19:00 uur is ieder welkom om te bidden, uit de bijbel te lezen, en misschien durven we het ook nog wel aan om a capella een lied te zingen… Blijf dus niet thuis, maar kom naar de kerk!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Geboren

Twee baby's geboren in de vakantie!!
Op 22 juli is Marijn de With thuis geboren. Hij is de gezonde zoon van Wilco en Agnita en een broertje van Rens. Zij wonen op de Masada 5. Zij maken het allemaal prima en genieten van elkaar.
Op 4 augustus heeftJob (Johannes) de Leeuw het levenslicht aanschouwd. Hij is de zoon van Hendrik en Ilona en het broertje van Sofie. De ouders zijn dankbaar en verwonderd en vinden het een pracht cadeau! Daar sluiten we uiteraard bij aan! Zij wonen op Anthoniuswerf 17.
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd en Gods rijke zegen voor jullie allemaal!!
Wijkouderling wijk D.

Huwelijk

Op 18 september a.s. gaan Frederike Brouwer en Pim van der Zande trouwen. Ze willen graag Gods zegen over hun huwelijk vragen, in de overtuiging dat die zegen onmisbaar is. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de kerkdienst om 14:00 uur in onze kerk, waarin ik voor mag gaan. Het adres van Pim en Frederike is Pleinstraat 2, 4126RT Hei- en Boeicop.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Heilig Avondmaal

Volgende week mogen we weer samen het Heilig Avondmaal vieren. Een lied van W. Jongerius verwoordt de betekenis van het Avondmaal zo: “Eet en drinkt van brood en wijn, en weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is. Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis. Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis en maakt zo in uw daden waar dat leven geven is.”
Een bemoediging en een opdracht spreken uit dit lied. Beide hebben we nodig. Kom daarom en vier het Avondmaal mee.

Collecte bij het HA 13 sept.

Manneka helpt Liberia. Mambu Quoi is geboren in Bomi County, Liberia. Hij ging naar school in Monrovia, leerde metselen in 1992 en een jaar later kreeg hij een specifieke training in water en sanitatie door een UNICEF begeleider. In deze tijd startte hij samen met 3 vrienden een bedrijf in WATSAN. (water en sanitatie) Gedurende de 14 jaar durende burgeroorlog, die in 1989 is begonnen, was het onmogelijk voor Mambu om Liberia te ontvluchten. Na de oorlog kreeg hij het gevoel, dat hij het verwoeste land weer wilde opbouwen door ex-kindsoldaten en jongeren met een oorlogstrauma te trainen in water en sanitatie en metselwerk projecten.
Anneke, geboren in Papendrecht, ging in Nederland naar school en vanaf 1991 heeft zij in een heel aantal landen gewerkt, waaronder; Israël, Kroatië, Bosnië, Kosovo, Syrië en Irak. Ze kwam op kerstavond 2003 in Liberia aan, om daar te werken in een noodhulpprogramma voor ZOA/Medair/Cord emergency. Tijdens haar verblijf in Liberia ontmoette ze Mambu, toen hij voor de ZOA een waterpomp kwam repareren. Twee mensen met een compleet verschillende achtergrond en cultuur bleken dezelfde visie te hebben.
Manneka is opgericht nadat wij door God geroepen zijn om de allerarmsten te helpen en om het verwoeste Liberia weer op te bouwen. Iedere dag komen we mensen tegen die nog steeds lijden onder de nasleep van 14 jaar burgeroorlog in Liberia-West-Afrika. Manneka brengt hoop en vreugde op een plek vol verdriet. Door de liefde van God te delen willen we een licht zijn in een donker land waar nog steeds veel pijn en verdriet is in de levens van de mensen.
De Diaconie

Samenstelling moderamen

Zoals u binnenkort ook in het nieuwe jaarboekje kunt lezen is de samenstelling van het moderamen van de kerkenraad dit jaar als volgt:
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan, Arie Brouwer, Wout Versteeg, Bep van Zanten-Brouwer en Janet de Zeeuw-Brouwer.
Bep van Zanten en Arie Brouwer zullen het komende jaar de kerkenraadsvergaderingen bij toerbeurt voorzitten. Dat betekent echter niet dat zij ook de aanspreekpunten zijn. Hiervoor verwijs ik u graag naar het stukje “Communicatie” dat op de gemeentebrief van 5 juli heeft gestaan. Hier kunt u lezen wie in allerlei situaties de aanspreekpunten zijn.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

Cursus

Graag verwijs ik u voor een Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden naar het mededelingenbord in de hal van De Lichtkring. Hier kunt u wat meer informatie krijgen over deze cursus. Als u belangstelling heeft dan is enige haast geboden want de cursus start al op 17 september.
Met vriendelijke groet, Wout Versteeg

Startzondag

Op 20 september a.s. is het startzondag. Je zou ook kunnen zeggen Prinsjesdag voor de kerk. Het winterwerk gaat weer beginnen. Het thema dit jaar is “Goede Buren”. Als commissie gemeenteopbouw hebben we een aantal activiteiten bij dit thema gezocht.
Na de ochtenddienst en het koffiedrinken kunt u kiezen uit een drietal mogelijkheden:

  1. Uit Lexmond komen twee “goede buren” een workshop geven over de Kletsklapper. Een boekje vol open vragen over leven in geloof, hoop en liefde voor piepjonge tot stokoude kinderen.
  2. We gaan op bezoek bij onze “goede buren“ Gerard en Trees Uppelschoten voor een natuurwandeling in hun prachtige tuin. Op zijn unieke manier verzorgt Gerard een rondleiding, die ervoor zorgt dat u de natuur van dit fraaie stukje Kerkweg voortaan heel anders bekijkt.
  3. We verrassen onze eigen “goede buren”, vrienden of familie met een bloemstukje in een thee- of koffiekopje. Onder leiding van Hilda Middelkoop wordt dit vast een bijzonder cadeautje voor mensen die ons lief zijn.

Om 13.00 uur willen we dit gedeelte van de Startzondag afsluiten en met elkaar gaan eten. Hiervoor vragen we, net als vorige jaren, uw medewerking. We hopen dat u elkaar ( en ons ) weer net zo verwent met heerlijke soep, gerechten, snacks, broodjes en toetjes als u vorig jaar deed.
In De Lichtkring liggen lijsten om u op te geven voor de “Goede Buren-activiteiten” en het “Goede Buren-menu”. Met elkaar kunnen we er een mooie dag van maken. We hopen velen van u te mogen ontmoeten.
Commissie Gemeenteopbouw

Jeugdwerk

Zoals jullie allemaal weten hebben we momenteel een vacature voor jeugdouderling. Als pastoraal jeugdmedewerker baart mij dit uiteraard zorgen. Gelukkig zijn er veel mensen actief voor onze jeugd; maar er zullen wellicht ook taken blijven liggen. Zolang er geen jeugdouderling is zal ik de contactpersoon zijn voor alle jeugdzaken. Als u pastorale informatie heeft over de jeugd (bijv. ziekte, overlijden familielid, examen) dan hoor ik dat graag. Maar ook wanneer er andere zaken spelen m.b.t. de jeugd kunt u mij hiervoor benaderen. Ik hoop op uw hulp!
groeten, Marjolijn Laurman-Ippel

Terug naar overzicht