Gemeentebrief 2015-28

Geplaatst op:

Collecte bij het H.A.

Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren een speciale plaats innemen. In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in een gezinshuis. Voor deze mensen ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuiswonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Zangdienst

Zondagavond 19 juli is er weer een zangdienst. Ieder is weer van harte uitgenodigd om liederen aan te dragen. Dit kan tot en met vandaag, 12 juli, op de lijst die klaarligt in De Lichtkring. Het kan ook rechtstreeks bij mij, via een briefje, telefoontje of e-mail. Er zal weer een koortje zijn dat de samenzang ondersteunt. Kom allemaal en zing/luister/geniet mee!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Zomer

Laten we proberen ook in de zomer elkaar niet uit het oog te verliezen. Hoewel velen er even tussenuit gaan, naar verre oorden, of op vakantie in eigen land – we blijven met elkaar verbonden, als broers en zussen in Christus. Dat mogen we niet vergeten. Vraag elkaar eens: Heb je zin in de zomerperiode, of zie je er juist tegenop? Hoe is je vakantie geweest? Hoe is het om thuis te (moeten) blijven? Ben je misschien ergens te gast geweest in een kerkdienst? Hoe was dat?
Heel toepasselijk zijn de woorden van Lied 416:4 “Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.”
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

De Rommelschuur

De Rommelschuur is ook open in de zomermaanden op 25 juli, 8 augustus en 29 augustus van 9.00 – 12.00 uur.

Terug naar overzicht