Gemeentebrief 2015-27

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Zondag 12 juli mogen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Collega Van Binsbergen citeerde onlangs in De Zaaier Johannes Calvijn. Ik neem daaruit graag iets over: Ook is het Avondmaal een middel, dat God ons schenkt om aan onze zwakheid tegemoet te komen, om ons geloof te versterken, onze liefde te vermeerderen en ons te heiligen; wij moeten het dus meer gebruiken, naarmate ons tekort ons drukt. Het is mooi als we het eten van het brood en het drinken van de wijn zo kunnen ervaren, als middel dat ons geloof sterkt en onze liefde groter maakt. We kunnen het niet missen. Kom daarom allen!

H.A.-kollekte

Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren een speciale plaats innemen. In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in een gezinshuis. Voor deze mensen ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuiswonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Zangdienst

Zondagavond 19 juli is er weer een zangdienst. Ieder is weer van harte uitgenodigd om liederen aan te dragen. Dit kan op de lijst die klaarligt in De Lichtkring. Het kan ook rechtstreeks bij mij, via een briefje, telefoontje of e-mail. Er zal weer een koortje zijn dat de samenzang ondersteunt. Kom allemaal en zing/luister/geniet mee!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Gemeentebrief in de vakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 12 juli t/m 23 augustus uiterlijk (maar liefst eerder) vóór 9 juli inleveren?
Relie Hermans

Website

Na een tijdje proefdraaien is vanaf deze week de website van onze kerk online: www.gkschoonrewoerd.nl. U vindt daar ons nieuwe logo, heel veel informatie uit het jaarboekje, maar ook de kerkelijke agenda en het laatste nieuws. Gaat u vooral eens kijken en laat het ons weten wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft. Stuur dan een e-mail naar website@gkschoonrewoerd.nl. De website is nog niet helemaal klaar. Sommige delen moeten nog nader ingevuld worden en ook zullen we proberen wat meer beeldmateriaal toe te voegen. Zo hopen we dat de website op een eigentijdse manier ook een bijdrage zal leveren aan ons gemeente-zijn.
Rutger Laurman en Hans Ippel

Gegevens nieuw jaarboekje

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2015-2016 aan mij door willen geven? Het is ook prettig dat u mij even laat weten als de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 31 juli.
Bij voorbaat hartelijk dank, Bé de Jong

Terug naar overzicht