Gemeentebrief 2017-06

Geplaatst op:

Over het Heilig Avondmaal

Op de gemeentevergadering van 2 november jl. hebben we met elkaar gesproken over het Heilig Avondmaal, een van de twee sacramenten van onze kerk. Jolanda Lemcke heeft ons, namens de liturgiecommissie, via de beamer de vier Avondmaalsliturgieën laten zien die de commissie voorstelt. Alle liturgieën zijn in de afgelopen periode al eens gebruikt tijdens een Avondmaalsviering. Het boekje is nu daadwerkelijk gedrukt en zal vanaf de eerstvolgende Avondmaalsviering, 12 maart, gebruikt worden. Het is een mooi boekje; reden genoeg om er zuinig op te zijn en het dus na afloop van de dienst in De Lichtkring terug te leggen.
Tijdens de gemeentevergadering is ook gesproken over de vraag of we de afspraak dat doopleden alleen ’s morgens aan het Avondmaal mogen, willen handhaven. De kerkenraad heeft de reacties die toen op die vraag gegeven werden, in haar vergadering gewogen en heeft besloten dat zowel ’s ochtends als ’s avonds doop- en belijdende leden aan het Avondmaal welkom zijn.
Namens de liturgiecommissie en de kerkenraad, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

GEZOCHT: Zoutjes en andere smaakmakers!

Op zondag 16 april vieren we Pasen in de kerk. Om smaak en kleur aan die viering te geven, zoeken we kinderen en jongeren die willen: zingen, muziek maken, decor en kleding ontwerpen en maken, organiseren, filmen, vertellen en vast nog wat dingen die we nu nog niet bedacht hebben. Kortom: kun je één van die dingen en heb je zin om mee te doen, meld je aan bij Daniela Roeland.
Hou er rekening mee dat we de weken vóór Pasen op de zondagen na de ochtenddienst met elkaar oefenen. (O ja … ouderen/ouders die zich jong voelen en helpende handen hebben, zijn ook welkom.)

Presentatie Tamarcenter

Dit jaar hebben we als KerkinActie Werkgroep weer een nieuw spaardoel uitgekozen, het Tamarcenter in Pattaya, Thailand. Het Tamar Center is onderdeel van Jeugd met een Opdracht. Het is opgericht met het verlangen om hoop te bieden in de enorme rosse buurt in de stad. Om door liefde en bijbelse principes genezing te brengen, om onderwijs en werk te bieden aan vrouwen die het werk en een leven in de prostitutie achter zich willen laten.
Vandaag, 5 februari zal er tijdens het koffiedrinken een spreker een presentatie houden over het Tamarcenter. We hopen dat u blijft luisteren/kijken.

Actie Tamarcenter

Op zondag 12 en 19 februari staan we als KerkinActie Werkgroep in de hal van de Lichtkring en verkopen we bloemzaadkaarten voor het Tamarcenter. Deze "wenskaarten" met echte bloemzaden zijn aan de voorkant voorzien van een kleurige bloemenfoto, de achterkant is net als een ansichtkaart. Hierdoor zijn deze zakjes met bloemzaden ook geschikt om als een originele wenskaart te versturen. De kaarten worden in setjes van 4 (zomerbloemen, Vergeet-me-nietjes, Korenbloemen en Hoge Zonnebloemen) verkocht voor de prijs van € 3,50. Helpt u mee om de vrouwen in Thailand op te laten bloeien?
Mocht u uw geld vergeten zijn of het handiger vinden als het thuisbezorgd wordt, dan kunt u op bovenstaande data een bestelling plaatsen. U mag uw bestelling ook vooraf doorbellen/mailen naar Janneke Versteeg.

De Rommelschuur

Op zaterdag 11 februari is de schuur open van 9.00 – 12.00 uur. We hebben veel leuke tweedehands artikelen maar ook allerlei nieuwe spulletjes.
Commissie De Rommelschuur

Film: Daens 7 februari – Aanvang: 19.30 uur in De Lichtkring

Zoals beloofd wordt de film 'Daens' vertoond. Dat is een verhalende, aangrijpende film over het leven van een priester in de 19de eeuw en zijn verbeten strijd tegen de kerk en de burgerij om het ellendige lot van duizenden uitgebuite textielarbeiders te verbeteren. In zijn strijd tegen het onrecht en de onmenselijke arbeidsomstandigheden botst hij op de gevestigde orde. Priester Daens richt teneinde raad een eigen partij op en wordt door het Vaticaan uit zijn priesterambt gezet. Dit historische verhaal werd op een indrukwekkende wijze verfilmd door Stijn Coninx met glansrollen van Jan Decleir en Antje de Boeck. Net als in het bij de boekbespreking behandelde boek “Altijd roomboter” van Nelleke Noordervliet geeft de film een goed beeld van de arbeidsomstandigheden, waarin de mensen toen leefden. Maar dat boek hoeft u echt niet gelezen te hebben om naar deze film te komen kijken.
Ruimte genoeg in De Lichtkring, dus van harte welkom.
Dineke en Ina

Geluidsinstallatie

Onze geluidsinstallatie heeft de afgelopen week een digitale mixer gekregen waardoor de geluidskwaliteit in de kerk, de ontmoetingsruimte, de nevenruimten en via kerkomroep.nl verbeterd is. En ook de bediening door middel van een tablet is, hoewel het er best ingewikkeld uitziet, eenvoudiger geworden. De komende tijd moet er waarschijnlijk nog wel hier en daar wat bijgeregeld worden. Dus als u mij met een tablet of mijn telefoon in de weer ziet tijdens de dienst dan ben ik daar mee bezig en niet met het opzoeken van de vlag van Bhutan! De beamer in de kerkzaal is ook al geïnstalleerd, die in de ontmoetingsruimte volgt nog. Wij zoeken nu een paar mensen die het leuk vinden om wat meer van de bediening van de geluidsinstallatie en de beamers te weten. Interesse? Meld je dan snel aan bij mij, zodat je ook bij de uitleg kunt zijn die de leverancier gaat geven.
Hans Ippel

Terug naar overzicht