Kerkdienst gemist:

Rock Solid

Deze clubavonden zijn speciaal opgezet voor jongeren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Afgelopen jaar is voor deze groep, tweewekelijks club gegeven volgens de Rock Solid methode van Youth For Christ.
Het is een pakket wat goed aansluit bij de dagelijkse belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Het zijn snel opeenvolgende spellen en activiteiten, waarbij elke avond een ander thema aangeroerd wordt. In deze methode zit lichtjes het geloof verweven.

Vorig seizoen is gebleken dat dit pakket ook werkelijk goed aansluit bij de kinderen van deze leeftijd. Voor komend seizoen zijn we waarschijnlijk van plan om hiermee door te gaan voor deze groep.
Eind augustus zullen we, op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, met alle leiding een beslissing nemen over de indeling, tijden en clubmethode.

Een paar weken voor het nieuwe seizoen van start gaat, zullen we via deze weg hierover meer bekend kunnen maken.