Rock Solid 2

Deze clubavonden zijn speciaal opgezet voor jongeren vanaf het 2de jaar van het middelbaar onderwijs.

Vorig seizoen heette deze groep Rock Solid 2 omdat ook hier gebruik gemaakt werd van de Rock Solid methode van Youth for Christ. Het is echter gebleken dat Rock Solid minder goed aansluit bij de belevingswereld van deze iets oudere groep, dan bij die van de Rock Solid 1 groep.

Hoe we het komende seizoen in gaan vullen is op dit moment nog niet bekend. We kunnen terugvallen op een “soos”-achtige manier of de van oudsher bekende clubavonden. 2 jaar terug hebben we de soos geprobeerd en dit leek goed aan te slaan bij de kinderen.

Eind augustus zullen we, op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, hierover met alle leiding een beslissing over nemen.

Een paar weken voor het nieuwe seizoen van start gaat, zullen we via deze weg meer bekend kunnen maken over de dagen, tijden en de manier van invulling van de clubavonden.