Jeugdcentrale

Als Jeugdcentrale openen wij onze deur voor alle kinderen die graag aan onze clubactiviteiten mee willen doen. Naast de activiteiten wordt er aandacht besteed aan het evangelisch gedachtegoed, in de vorm van gebed, gedicht of bijbel-lezing. Daarnaast willen wij de kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan, wat aansluit bij de kerngedachte van ons geloof.

Er is gekozen om dit zeer laagdrempelig te houden, zodat zoveel mogelijk kinderen aan kunnen (en willen) sluiten. We organiseren hiervoor twee wekelijks clubavonden. Zoals op deze pagina te zien is, zijn er verschillende groepen voor een aantal leeftijd categorieën. Afgelopen jaar waren er 3 verschillende leeftijdsgroepen: groep 5-6-7; Rock Solid 1 voor groep 8 en middelbaar jaar 1; Rock Solid 2 voor middelbaar jaar 2 en hoger. Afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal clubleiding zal in het begin van het kerkelijk jaar gekeken worden wat voor indeling mogelijk en wenselijk is. Eind augustus hopen we bekend te kunnen maken hoe het komende seizoen eruit gaat zien.

Iedere twee jaar is er een 3-daags kamp waarbij alle kinderen en de clubleiding naar een locatie buiten het dorp gaan. Afgelopen seizoen zijn we met z’n allen naar een kampeer boerderij in Driebergen-Zeist geweest. Ook tijdens het kamp besteden wij aandacht aan het geloof d.m.v. een aangepaste kerkdienst.