Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-07

De komende week

Aanstaande woensdag is het Aswoensdag. Dat is een dag die in het protestantisme geen rol van betekenis speelt (Het betekent in de RKK het einde van het carnaval dat er dit jaar niet is). Maar het markeert wel het begin van de Veertig Dagen, de voorbereidingstijd van Pasen. De liturgiecommissie heeft een boekje gemaakt om elke dag tot aan Pasen bij de hand te hebben. U krijgt het thuisbezorgd. U kunt ook zien welke lezingen we op zondag hebben, al zal een gastpredikant van deze lijn kunnen afwijken. Volgende week kunt u er meer over lezen.

Kennismaking

Het kennismaken ligt voor een belangrijk deel stil, vooral ook omdat de landelijke kerk aandringt de risico’s serieus te nemen. Ik heb een ontheffing van de avondklok. Dus als u het aandurft… geef me even een berichtje en ik maak graag een afspraak.

Zoom

Allerlei gemeenschappelijke activiteiten doen we momenteel met Zoom. Als u een activiteit hebt die is stilgevallen en u wilt toch elkaar weer ontmoeten, dan wil ik best een zoom-sessie voor u opzetten. Dan kunt u gewoon elkaar via het scherm ontmoeten. Ik hoef zelf natuurlijk niet bij alle activiteiten aanwezig te zijn, maar dat geeft niets. Ik maak u host, gastheer/gastvrouw en u hebt een gezellige en zinvolle bijeenkomst. Je hebt wel een computer, I-pad of laptop nodig, en een email-adres.
Hartelijks, Ds Piet van Midden

Paasgroetenactie 2021

Denkt u nog aan het bestellen van kaarten voor gedetineerde medemensen?
Hoe krijgt u de kaarten in huis? Bent u in de kerk dan kunt u de kaarten op zondag 14, 21en 28 februari na afloop van de dienst bij de diakenen kopen. U kunt naar uw diakenen bellen om het aantal kaarten te bestellen en het gepaste geld klaarleggen. Wij bezorgen bij u thuis. U kunt de kaarten bij Floris en Janet met gepast geld kopen.
U bestelt uw gewenste aantal kaarten bij Floor van Helten en maakt €1.- per kaart over naar de diaconie NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd onder vermelding Paasgroetenkaarten. Wij bezorgen deze bij u.
Het versturen van de kaarten gaat net als vorig jaar centraal. U plakt een postzegel op de kaart, die de gedetineerde kan versturen. Zorgt u ervoor dat uw kaarten uiterlijk woensdag 3 maart bij Floris of Janet zijn ingeleverd. Wij versturen dan de verzamelenvelop. Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Afscheidsdienst

Op verzoek van de familie vindt de afscheidsdienst voor Arie Bakker in besloten kring plaats wat betekent dat de dienst ook niet zal worden uitgezonden op kerkdienstgemist.nl.
Wijkteam D

Geven met Givt

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kun je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.
Voor die mensen hebben we goed nieuws, want we zijn vorige week van start gegaan met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kunt doneren. Dat doen we samen met Givt

Alle nieuwsberichten