Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-47

Gedachtenisdienst

Zondag 22 november is de ‘Laatste zondag van het kerkelijk jaar’. Voorgangers in deze bijzondere dienst zijn ds. Piet van Midden en kerkelijk werker Jannie van den Berg-Kersbergen. We gedenken de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn: Anneke den Hartog-Heinen, Teunis den Hartog, Ria Poldervaart, Gerrit den Hartog en Henny van der Welle-van de Veen. Hun familie is voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd en voor hen zijn plaatsten gereserveerd. Voor de overige plaatsen kunt u, kunnen jullie je opgeven bij Bep van Zanten. In deze dienst zullen kaarsen worden aangestoken voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden, maar ook één voor allen die nog maar kort of al een langere tijd geleden zijn overleden, hen die we niet bij name zullen noemen. U kunt thuis, of waar u ook bent, een kaarsje klaar zetten en deze gelijk met de laatste kaars aansteken om zo uw geliefde(n) te gedenken. Allen een gezegende dienst gewenst.
‘Mooi is de dag waarop jij wordt genoemd
waarop een kaarsje brandt voor jou
mooi is de dag waarop jij leeft als gisteren
jij bent wel uit onze tijd gegaan
maar leeft in die andere, eeuwige tijd van de liefde.’
Jannie van den Berg-Kersbergen

Van onze dominee

Je hebt heel wat speciale ‘jaren’. Een burgerlijk jaar / kalenderjaar. Een belastingjaar. Een boekjaar. Een kerkelijk jaar

Alle nieuwsberichten