Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-19

Omzien naar elkaar

Deze week werd door velen reikhalzend uitgekeken naar de persconferentie van premier Rutte. We verlangen met z’n allen zo naar versoepeling van de regels. Maar premier Rutte benadrukte meerdere keren: ‘versoepelingen zijn mógelijk, niet vanzelfsprekend’. De basisschoolleerlingen mogen komende week weer naar school. Wat fijn om je juf of meester en je klasgenoten weer te zien en te spreken en nu niet via een scherm. We wensen meesters en juffen een luisterend oor naar de verhalen die de kinderen zullen hebben en inzicht over de impact die het op hen heeft (gehad). Bij de versoepeling van alle regels staan de kwetsbaren, jong en oud, helaas achteraan in de rij. Blijf naar hen omzien, zeker nu het voor hen nog langer gaat duren. Ter bemoediging het gedicht ‘Geborgen’ van Anje Maria de Sonnaville:

Vader God, de schemer valt
over mij en alle dingen
die me dagelijks omringen,
hier nu voor U uitgestald.

Dank U voor de overvloed
van hulp en liefde om mij heen.
Gedragen ben ik niet alleen,
U geeft uitzicht, nieuwe moed.

Licht en warmte brengt U mij,
uitbundig stralend of bedaard
door mensen, ieder naar zijn aard,
veelkleurig gloeiend naderbij. In de avond klinkt een lied.
Mijn ziel zingt. Dankbaar knielt zij neer
en danst en springt voor U, mijn HEER,
want mijn lichaam kan het niet.

Ik verwacht Uw Zonneland
fris als dauw, de nieuwe morgen.
Voor de nacht ben ik geborgen
in de holte van Uw hand.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Ouderlingen bekend

Wij zijn blij dat we kunnen melden dat er voor iedere wijk een ouderling beschikbaar is! Voor wijk A blijft Bep van Zanten ouderling, voor wijk B heeft Richard van Bijlevelt aangegeven dat hij, naast zijn taak in het team bij overlijden, ook een pastorale taak op zich wil nemen in de wijk. Jannie Brouwer-Dank komt al weer snel terug als ouderling voor wijk C en Hans en Janny Ippel zullen ouderling worden in wijk D.
Wij zijn zeer verheugd dat deze broeders en zusters deze belangrijke taak op zich willen nemen.
De kerkenraad

Senioren

Het is al weer een aantal weken geleden dat we onze seniorenmiddagen hebben moeten stopzetten vanwege de coronacrisis. We schreven toen dat we bang waren dat de opgelegde maatregelen nog wel wat langer zouden kunnen gaan duren. Inmiddels is ons duidelijk dat dat inderdaad ook zo is. Als seniorencommissie hebben we nu al een aantal weken belcontact met onze leden. Elk commissielid heeft in de afgelopen periode leden gebeld en zo hebben we met elkaar kunnen spreken. Over van alles en nog wat. Over de seniorenmiddagen, over de coronacrisis en over hoe we daar mee om gaan, over vertrouwen en hoop, over politiek, enz, enz.
Voor veel van ons is het een aanvulling op de contacten die we al hebben, per telefoon, per mail of soms op anderhalve meter van de voordeur. De een veel contacten, de ander minder. Maar allemaal voelen we de behoefte om de ander te ontmoeten, om te vragen of te vertellen of je zorgen of soms ook vreugde te delen. Dat wordt niet minder als je elkaar niet ziet, maar wel anders. Nu op afstand. Dat is is wat moeilijker. Nu moet je ook meer je best doen om die ontmoeting te onderhouden. Laten we dat vooral doen, want ontmoeting kan ook ondersteuning geven om deze bijzondere tijd goed door te komen of als het virus je treft te weten dat anderen aan je denken, zoals bij Kees en Bep den Hertog. Hen wensen we kracht en sterkte en hopen dat zij Gods nabijheid voelen in deze voor hen zo moeilijke tijd.
De seniorenmiddagen zijn o.a. gericht op ontmoeting. Nu dat niet in De Lichtkring kan houden we via de telefoon contact en spreken we elkaar. Dat willen we als commissieleden de komende weken blijven doen. Over een aantal weken bekijken we als commissie opnieuw, op basis van de situatie dan, hoe we de contacten voortzetten. We hopen natuurlijk dat we op de een of andere manier de middagen in De Lichtkring weer kunnen starten. Hoe? Dat weten we nu nog niet, maar we vertrouwen er op dat we daar t.z.t. wel een oplossing voor vinden. Intussen wensen wij u allen alle goeds, sterkte en vooral gezondheid en hopen u de komende tijd weer regelmatig te spreken.
Namens de commissie senioren, Ad Verhoeff

Saarmund weekend

Het had deze zondag zo’n mooie dienst moeten worden met een extra gevulde kerk. Ja, dat idee hadden we toen we maanden geleden het bezoek van onze Partner Gemeente uit Saarmund aan het plannen waren. We hadden zelfs al bijna contact opgenomen met ds. Van den Hout om te controleren of hij tijdens zijn middelbare schooltijd wel goed opgelet had tijdens de Duitse les!! Ook hadden we al een groot deel van het programma voor dit weekend op de rit staan. Maar toen gebeurde waar niemand rekening mee had gehouden. Een virus waarvan we dachten, oh dat is in China, zo ver weg, dat komt wel goed. Maar het kwam niet goed, want met al het reizen en vliegen dat we allemaal gewend waren te doen heeft het zich razend snel over onze hele aardbol verspreid.
We hebben al eerder laten weten dat het bezoek van onze Saarmund vrienden is afgezegd. Maar helemaal niets van zich laten horen daar hadden ze in Saarmund toch geen vrede mee. Als we niet lijfelijk bij jullie aanwezig kunnen zijn dan zullen jullie het met onze digitale boodschap moeten doen. De vertaling van de woorden van ds. Roy Sandner hopen we op een volgende GB te kunnen laten lezen. Door op bijgaande link te klikken kan de video bekeken worden. https://www.youtube.com/watch?v=0Z6H4bQwXek
De Saarmund Cie.

Herinnering Noodhulp-corona

In deze bijzondere tijd waarin veel mensen in grote nood verkeren doet kerk in actie een beroep op ons voor Noodhulp-corona. In Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar de besmettingen razendsnel toenemen hebben grote groepen mensen snel veel hulp nodig. We kunnen op dit ogenblik helaas geen extra collecte hiervoor houden, maar niets doen vinden we ook echt geen optie. We vragen u om een extra gift over te maken naar de diaconie onder vermelding Noodhulp-corona. U kunt dit doen t/m 11 mei. Kerk in actie bestemt deze opbrengst voor kerken en lokale hulporganisaties, die zorg verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de corona pandemie. De diaconie geeft deze noodkreet graag aan u door en zal uw ingezamelde gaven direct na afloop van inzameltijd naar kerk in actie overmaken.
Doet u deze week nog mee? Van harte aanbevolen.
De diaconie.

Orde van dienst zondag 10 mei 2020

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout
Organist: Wilbert de Jong

Welkom + mededelingen + aansteken Paaskaars
Aanvangslied Psalm 98: 1 en 3
Zingen Klein Gloria
Stil gebed
Bemoediging
Wij belijden:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft, amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader,
Door onze Heer Jezus Christus
In gemeenschap met de Heilige Geest, amen.

Kyriegebed – Lied 367e
Voorganger: Daarom bidden wij:
Allen: ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’
Glorialied Lied 655: 1 en 3
Gebed om de Heilige Geest
Lezen Deuteronomium 6: 20-25
Zingen Lied 971: 1
Lezen Johannes 14:1-14
Zingen Lied 971: 2 en 3
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 654: 1 en 4
Gebeden – ingeleid met collectedoel
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Zingen Lied 416: 1 en 2
Zegen:
De genade van onze Heer Jezus Christus
En de liefde van God,
En de gemeenschap van de Heilige Geest
Zij en blijve met u allen, amen.

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten