Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-11

Uitstel maaltijd alleengaanden

Wegens de weer iets strengere aanwijzingen van onze overheid i.v.m. het coronavirus hebben we de maaltijd op vrijdag 13 maart helaas moeten afblazen.
We vinden het niet verantwoord om deze maaltijd met toch best intensief persoonlijk contact te laten doorgaan. Juist omdat de meeste van onze gasten in de categorie vallen die het meeste risico lopen op besmetting. Zodra dit virus ons niet meer bedreigt en alle bijeenkomsten door de instanties weer veilig zijn verklaard zullen we een nieuwe datum vaststellen. We vinden het uiterst spijtig maar veiligheid en gezondheid gaan voor alles. U kunt ervan op aan dat hier van uitstel geen afstel komt!
De diaconie

Collecte Veertigdagentijd zondag 22 maart

Kerk in Actie: Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank!

Wijkavonden

Ook dit jaar is er weer een aantal wijkavonden. In iedere wijk wordt er een avond georganiseerd. Ze vallen op verschillende data en dagen, zodat u ook eventueel een avond in een andere wijk kan bezoeken. De data zijn: Wijk A maandag 16 maart, Wijk B woensdag 18 maart, Wijk C woensdag 25 maart en Wijk D dinsdag 17 maart.
Het thema is “Een goed verhaal”. We hopen u om 20.00 uur te ontmoeten op de adressen die in de persoonlijke uitnodiging staan!
Wijkteams

Senioren

Donderdag 26 maart a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Het is al weer even geleden dat we onze algemene kennis getest hebben en dat van sommige onderwerpen in het bijzonder. We hebben daarvoor een quiz samengesteld die we in kleine groepen gaan spelen. We kunnen dus overleggen en of samenwerken om de juiste antwoorden te vinden. Het is altijd leuk om te ontdekken dat je nog aardig wat weet, maar ook altijd weer leert van de antwoorden van een ander. Was u er de vorige keer, kom dan weer en was u er nog niet, probeer het een keer. U bent allemaal welkom. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter.

Bijbelstudie

De bijbelstudie die voor woensdag 18 maart gepland stond gaat vanwege het Coronavirus ook niet door!
Aafje de Kruijk en Dineke Brouwer.

Paasgroetenactie

In de komende weken kunt u elke zondag na de dienst bij uw diakenen weer de paasgroeten kopen. Hiermee kunt u een gedetineerde medemens een opbeurende kaart sturen. Wij bieden u de kaarten aan voor €1,- per stuk. U mag natuurlijk ook met collectemunten betalen. Schroomt u niet een kaart extra te kopen, wij hebben wegens de grote vraag vorig jaar ruim voldoende ingekocht. U schrijft uw persoonlijke groet aan de gedetineerde op de kaart maar zonder uw naam of adres. Uitsluitend uw voornaam is toegestaan, uit veiligheidsoverwegingen mag er niets naar u persoonlijk zijn te herleiden. De kaarten werden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema ‘Sta op’. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende! Anders dan vorige jaren worden de paasgroetenkaarten in 2020 opgestuurd in een verzamelenvelop naar één centraal punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk.
De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als het buitenland. Waar plakt u een postzegel op? Alleen op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen. U kunt uw kaarten tot zondag 29 maart inleveren bij uw diakenen. Wij zorgen dat uw paasgroeten worden opgestuurd naar het verzameladres van de PKN. De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Collecte bij de deur

N.a.v. vragen uit onze gemeente omtrent het doorgeven van het coronavirus hebben we besloten om voorlopig de collectezakken niet meer door te geven. Graag houden wij rekening met uw zorgen en zullen ook de overheidsmaatregelen nauwlettend volgen. Tot het besmettingsgevaar is geweken zullen we uw gaven aan het eind van de dienst bij de deuren in ontvangst nemen.
De diakenen

Alle nieuwsberichten