Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-28

Vanavond

In de avonddienst vieren we ook, net als in de morgendienst, het Heilig Avondmaal. Dat doen we (pas) na de preek. Die gaat nl. over een maaltijd. Jesaja zegt: “Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.” Gaat dat wel goed? Pakt dat niet uit zoals een all-inclusive vakantie, waar mensen vaak teveel eten? Hoe schatten we de waarde in van dat wat we aangeboden krijgen?
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

H.A.- collecte: De Regenbooggroep Amsterdam

De Regenbooggroep in Amsterdam zet zich al meer dan veertig jaar in voor mensen die het zelfstandig niet redden. Jaarlijks vangen we zo’n 5700 mensen op in onze acht inloophuizen verspreid door de stad. Veel van hen behoren tot de niet-rechthebbenden, mensen die geen recht hebben op sociale voorzieningen en daarom niemand om hulp kunnen vragen. Dak- en thuislozen in Amsterdam vinden er een gezonde maaltijd, een warme douche, schone kleding en maatschappelijk werkers. De bezoekers helpen zelf mee om de inloophuizen draaiende te houden. Dit geeft hen zingeving, een verantwoordelijkheid en stimuleert hen om meer te ondernemen. Voor de verslaafde daklozen hebben drie inloophuizen een veilige en hygiënische gebruikersruimte. Met uw hulp kunnen wij de 600 dak- en thuislozen die dagelijks ons bezoeken adequate hulp bieden en proberen uiteindelijk een stad te creëren waarin plek is voor iedereen.
De Diaconie

Gegevens nieuw jaarboekje

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2017-2018 aan mij willen doorgeven? Het is ook prettig dat u het mij even laat weten als de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden in het jaarboekje. Graag de wijzigingen vóór 1 augustus per e-mail doorgeven aan ondergetekende. Bij voorbaat hartelijk dank,
Bé de Jong

De Boekenkar bij Ad

In de zomervakantie kunt u bij de Dagwinkel van Ad en Tineke onze boekenkar weer aantreffen. Dus niet alleen als wij open zijn bij de Boekenschuur, maar in de komende vakantieweken kunt u 6 dagen in de week terecht voor onbeperkt leesplezier. De opbrengst zal opnieuw weer besteed worden aan artikelen voor de Voedselbank.

Muziekavond

Afgelopen zondagavond was er een muziekavond. Het idee: neem een nummer mee wat je raakt en vertel hier iets over. Het idee kwam van Bram en Anne. Zodat we eens op een andere manier bezig zijn met ons geloof. We wisten niet op hoeveel mensen we konden rekenen. Maar de opkomst was fantastisch!! We waren met 35 mensen. Jong en oud. Sommigen hadden een nummer meegebracht, anderen kwamen luisteren. We hebben o.a. geluisterd naar popmuziek, gospel, orgel met mandoline en metal. Kortom het was een variërend programma. De verhalen van een ieder waren bijzonder. Het waren persoonlijke geloofsbelijdenissen. We konden met elkaar vaststellen dat de aanwezigheid van de Heilige Geest voelbaar was. We sloten de avond af met het lied: Ga met God en Hij zal bij je zijn, waarbij we in een kring elkaar vasthielden. Het was een bijzondere avond en we hebben vastgesteld dat ook deze avond voor herhaling vatbaar is!
Namens het jeugdwerk Jannie en Marjolijn

Startzondag 2017

Een bekend fenomeen!! Dit jaar is het thema voor deze zondag &quot

Alle nieuwsberichten