Archief

In het Archief staan alle afgelopen speciale diensten en agenda punten. De reguliere kerkdiensten worden niet allemaal vermeld.

oktober 2021

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A.A. Wisman, Nieuw Lekkerland

Vergadering CvK

Vrouwenkoffieuurtje

Bijbelleerhuis: Exodus

30+ groep

Kerk- en Schooldienst

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

september 2021

Bijbelleerhuis: Genesis

Kerkdienst

Voorganger: Mw. J. Zonnenberg-de Beer,Hardinxveld-Giessendam

Middaggebed

Startdag

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-van Bruksvoort, Asperen

Kerkenraad

augustus 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: ds. P.J. van Midden

Moderamen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. C. van Harten, Deil

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw.Ds. A. Roding- Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

juli 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. Ds. H. Tarpeh-van Ittersum, Utrecht

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. E. Versloot, Woerden

Kerkenraadsvergadering

juni 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. M. Kollenstaart, Goudriaan

Moderamen

Doopdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg- Kersbergen, Hoogblokland

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraadsvergadering

Afscheidsdienst Hennie Rijneveld ALLEEN VOOR GENODIGDEN!!!

mei 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Moderamen

Pinksteren AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. Ds. C. van Harten, Deil

Hemelvaartsdag AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

april 2021

Moderamen

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Afscheidsdienst mevr. Nel Brouwer-van Weverwijk ALLEEN VOOR GENODIGDEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Vergadering CvK

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Pasen ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Stille Zaterdag ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden en Liturgiecommissie

Goede Vrijdag ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden en Liturgiecommissie

Witte Donderdag en Heilig Avondmaal ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

maart 2021

Palmzondag, 6e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. E. Gruteke-Vissia, Hilversum

Kerkenraad

5e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamen

4e zondag 40-dagentijd en Heilig Avondmaal ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Bidstond voor gewas en arbeid ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P. van Midden

3e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: mevr. A. Oudwater-Vis, Ameide

Kerkenraad

februari 2021

2e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamen

1e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Amersfoort

Afscheidsdienst Arie Bakker in besloten kring WORDT NIET UITGEZONDEN!!!

Vergadering CvK

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraad

januari 2021

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Dr. C. Stark, Lexmond

Kerkenraad via Zoom

College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamenvergadering

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: mw. A. Oudwater-Vis, Ameide

Nieuwjaarsmorgendienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

december 2020

Oudjaarsavonddienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. I. Eckhardt-Groeneveld, Zuilichem

Kerst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL

Kinderkerstsamenkomst in de Hervormde Kerk TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

4e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerstviering Noachschool via kerkdienstgemist

Kerstviering Senioren via Kerkdienstgemist

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

3e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P. J. van Midden

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

Vrouwenkoffieuurtje

2e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P. van Dam, Houten

Kerkenraad

College van kerkrentmeesters

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

november 2020

1e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Interview dominee van Midden ALLEEN VIA KERKDIENSTGEMIST

door Gijs Kool

Gedachtenisdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorgangers: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland en Ds. P.J. van Midden

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. J.T. Wolleswinkel, Meerkerk

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Dankstond voor gewas en arbeid AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Dr. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

oktober 2020

Moderamen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. J. Schelling, Woerden

Bijbelgesprekskring

Kerk- en Schooldienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Kerk- en schooldienst
Voorganger: Ds. P. J. van Midden

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P. J. van Midden

Kerkenraad

september 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Aanstelling dominee P. J. van Midden
Voorganger: Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos

Middagvesper

Startzondag AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM DEEL TE NEMEN!!!!

Voorganger: Ds. L. de Borst, Buren

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Kerkenraad

augustus 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. P. J. van Midden, Bergambacht

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Dhr. J. de Koster, Culemborg

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

juli 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. R. Visser, Vuren

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Dr. F. Stark, Lexmond

Kerkenraad

juni 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. G.M. Landman, de Bilt

Moderamen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Drs. Aaldert van Soest, Baarn
m.m.v. de Liturgiecommissie

Kerkdienst TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

Kerkdienst TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. A. van Alphen-de Keijzer, Haastrecht

Kerkenraad

mei 2020

Pinksteren ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. P. van Midden, Bergambacht

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Veenendaal

Hemelvaartsdag ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Mw. Jannie van den Berg, Hoogblokland

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. K.D. v.d. Hout, Woudrichem

Viering 75 jaar bevrijding TE ZIEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL en TE HOREN VIA KERKOMROEP.NL

Gezamenlijke dienst van de drie Schoonrewoerdse kerken in de Hervormde Kerk

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos

april 2020

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: dhr. Jack de Koning, Culemborg

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen

Moderamen

Pasen ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Amersfoort

Goede Vrijdag ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

maart 2020

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Mw.. Jannie van den Berg,Hoog-Blokland

Seniorenmiddag GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk C GAAT NIET DOOR!!!

Kerkdienst, ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Wijkavond Wijk B GAAT NIET DOOR!!!

Bijbelstudie GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk D GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk A GAAT NIET DOOR!!!

Kerkdienst GAAT NIET DOOR!!!

Rommelkoffie GAAT NIET DOOR!!!

Maaltijd voor alleengaanden GAAT NIET DOOR!!!

Gemeenteavond

Bidstond voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. D.C. Groenendijk, Zuid-Beijerland

Vrouwenkoffieuurtje

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Inloopuur toelichting jaarcijfers kerk

Kerkenraadsvergadering

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Kerkdienst

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. R.J. Blokland, Maarssen

februari 2020

Seniorenmiddag

Bijbelstudie

Moderamen

Zangdienst

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Afscheidsdienst Ria Poldervaart

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. van Alphen-de Keijzer, Haastrecht

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E.F. Quaak-Kloet, Raamsdonkveer

Laatste opening Rommelschuur

Sirkelslag YOUNG 2020

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

januari 2020

Moderamen

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Taizédienst

m.m.v. de Liturgiecommissie

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Doopdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Bijbelstudie

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal

Voorganger: Dr. F. Stark, Lexmond

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Moderamen

Nieuwjaarsmorgendienst

Voorganger: Mw. J. v. d. Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Nieuwjaarwensen

onder het genot van koffie of thee met krentenbrood

december 2019

Oudjaarsavonddienst

Voorganger: Dhr. R.L.J.M. van Bijlevelt, Leerdam

Kerkdienst

Voorganger: Ds. R.M. den Hertog, Vianen

Rommelschuur

Kerstmis

Voorgnger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Kerstsamenkomst

KERST SING-IN

Op het kerkplein bij de Hervormde Kerk, bij regen in de Hervormde Kerk.

4e Advent

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerstfeest senioren

Feestelijk adventsconcert koor Zout

3e Advent / Doopdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Rommelschuur Kerstmarkt

Kerststukjes maken in de Rommelschuur

Kerkenraad

Kerstattenties maken in De Lichtkring

College van Kerkrentmeesters

Kerstgroet voor Saarmund voorbereiden

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

2e Advent

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Gemeentevergadering

1e Advent

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

november 2019

Seniorenmiddag

Moderamen

Gedachteniszondag

Voorganger: Mw. G.Bijl-Bor, Noordeloos

Bijbelstudie

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Kerkdienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

SIRKELSLAG-KIDS

College van Kerkrentmeesters

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkenraad

Dankstond

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Kerkdienst

Voorganger: Ds. F.K. Quaak-Kloet, Prinsenbeek

oktober 2019

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. Landman, de Bilt

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Bijbelstudie