Archief

In het Archief staan alle afgelopen speciale diensten en agenda punten. De reguliere kerkdiensten worden niet allemaal vermeld.

oktober 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. J. Schelling, Woerden

Bijbelgesprekskring

Kerk- en Schooldienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Kerk- en schooldienst
Voorganger: Dr. P. J. van Midden

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Dr. P. J. van Midden

Kerkenraad

september 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Aanstelling dominee P. J. van Midden
Voorganger: Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos

Middagvesper

Startzondag AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM DEEL TE NEMEN!!!!

Voorganger: Ds. L. de Borst, Buren

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Kerkenraad

augustus 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Dr. P. J. van Midden, Bergambacht

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Dhr. J. de Koster, Culemborg

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

juli 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. R. Visser, Vuren

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Dr. F. Stark, Lexmond

Kerkenraad

juni 2020

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. G.M. Landman, de Bilt

Moderamen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Drs. Aaldert van Soest, Baarn
m.m.v. de Liturgiecommissie

Kerkdienst TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

Kerkdienst TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. A. van Alphen-de Keijzer, Haastrecht

Kerkenraad

mei 2020

Pinksteren ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. P. van Midden, Bergambacht

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Veenendaal

Hemelvaartsdag ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Mw. Jannie van den Berg, Hoogblokland

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. K.D. v.d. Hout, Woudrichem

Viering 75 jaar bevrijding TE ZIEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL en TE HOREN VIA KERKOMROEP.NL

Gezamenlijke dienst van de drie Schoonrewoerdse kerken in de Hervormde Kerk

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos

april 2020

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: dhr. Jack de Koning, Culemborg

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen

Moderamen

Pasen ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Amersfoort

Goede Vrijdag ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

maart 2020

Kerkdienst ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Mw.. Jannie van den Berg,Hoog-Blokland

Seniorenmiddag GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk C GAAT NIET DOOR!!!

Kerkdienst, ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Wijkavond Wijk B GAAT NIET DOOR!!!

Bijbelstudie GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk D GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk A GAAT NIET DOOR!!!

Kerkdienst GAAT NIET DOOR!!!

Rommelkoffie GAAT NIET DOOR!!!

Maaltijd voor alleengaanden GAAT NIET DOOR!!!

Gemeenteavond

Bidstond voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. D.C. Groenendijk, Zuid-Beijerland

Vrouwenkoffieuurtje

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Inloopuur toelichting jaarcijfers kerk

Kerkenraadsvergadering

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Kerkdienst

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. R.J. Blokland, Maarssen

februari 2020

Seniorenmiddag

Bijbelstudie

Moderamen

Zangdienst

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Afscheidsdienst Ria Poldervaart

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. van Alphen-de Keijzer, Haastrecht

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E.F. Quaak-Kloet, Raamsdonkveer

Laatste opening Rommelschuur

Sirkelslag YOUNG 2020

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

januari 2020

Moderamen

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Taizédienst

m.m.v. de Liturgiecommissie

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Doopdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Bijbelstudie

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal

Voorganger: Dr. F. Stark, Lexmond

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Moderamen

Nieuwjaarsmorgendienst

Voorganger: Mw. J. v. d. Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Nieuwjaarwensen

onder het genot van koffie of thee met krentenbrood

december 2019

Oudjaarsavonddienst

Voorganger: Dhr. R.L.J.M. van Bijlevelt, Leerdam

Kerkdienst

Voorganger: Ds. R.M. den Hertog, Vianen

Rommelschuur

Kerstmis

Voorgnger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Kerstsamenkomst

KERST SING-IN

Op het kerkplein bij de Hervormde Kerk, bij regen in de Hervormde Kerk.

4e Advent

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerstfeest senioren

Feestelijk adventsconcert koor Zout

3e Advent / Doopdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Rommelschuur Kerstmarkt

Kerststukjes maken in de Rommelschuur

Kerkenraad

Kerstattenties maken in De Lichtkring

College van Kerkrentmeesters

Kerstgroet voor Saarmund voorbereiden

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

2e Advent

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Gemeentevergadering

1e Advent

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

november 2019

Seniorenmiddag

Moderamen

Gedachteniszondag

Voorganger: Mw. G.Bijl-Bor, Noordeloos

Bijbelstudie

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Kerkdienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

SIRKELSLAG-KIDS

College van Kerkrentmeesters

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkenraad

Dankstond

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Kerkdienst

Voorganger: Ds. F.K. Quaak-Kloet, Prinsenbeek

oktober 2019

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. Landman, de Bilt

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Bijbelstudie

Kerkdienst

Voorganger: Ds. J.T. Wolleswinkel, Meerkerk
m.m.v. het koor “Zout”

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Koffie drinken in de Noachschool

Kerk en Schooldienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Rommelschuur

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Vrouwenkoffieuurtje

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Maaltijd alleengaanden

Kerkenraad

Catechese

september 2019

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Grote Rommelmarkt

Seniorenmiddag

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Moderamen

Kerkdienst

Bevestiging pastoraal medewerkers
Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Bijbelstudie

Middaggebed

Startzondag

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen
m.m.v. de Liturgiecommissie

Rommelschuur

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. N. Rijneveld- Schep, Lopik

augustus 2019

Rommelschuur

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst

Voorganger: Mw. Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos

Kerkdienst

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Dhr. R.L.J.M. van Bijlevelt, Leerdam

juli 2019

Kerkdienst

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Rommelschuur

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. L. de Borst, Buren

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkenraad

juni 2019

Kerkdienst

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Rommelschuur

Moderamen

Kerkdienst

Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Vergadering CvK

Kerkdienst

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger, Loosdrecht
Zangdienst m.m.v. het koor ‘His Voice’ o.l.v. Jaco Mulder

Trouwdienst

Floris de Zeeuw en Judith Hooijer
Voorganger: Ds. Annemieke de Bruijn-Messelink, Culemborg

Pinksteren

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

mei 2019

Rommelschuur

HAPPEN EN TRAPPEN voor Mozambique

Hemelvaartsdag

Voorganger: ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Rommelschuur

Uitstapje senioren

Kring Apostolische geloofsbelijdenis

Flashback jeugdkamp-weekend in het Jeugdhonk

Kerkdienst

Voorganger: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht

Samenkomst over de Heilige Geest

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. G.M. Landman, De Bilt

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Mw. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Kerkenraad

april 2019

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Tentdienst

Voorgangers: Ds. E. van der Poel en mw. Jolanda Lemcke

Kerkdienst

Voorganger: Ds. W.G. de Wit, Barendrecht

Seniorenmiddag

Moderamen

Pasen

Voorganger: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht

Stille Zaterdag

Liturgiecommissie

Goede Vrijdag

Liturgiecommissie

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Palmzondag, 6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Mevr. N.Rijneveld-Schep, Lopik

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst

5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Kerkenraad

maart 2019

Kerkdienst

4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Moderamen

Kerkdienst

3e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. R.M. den Hertog, Vianen

Bijbelstudie

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

2e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Gemeentevergadering

Bidstond

Voorganger: Ds. G.M. Landman, De Bilt

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. B. Ridder, Almkerk

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Rommelschuur

Kerkenraadsvergadering

Jeugddienst

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger, Loosdrecht

februari 2019

Seniorenmiddag

Moderamen

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Rommelschuur

Bijbelstudie

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. G. Bijl - Bor, Noordeloos

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Koekactie koor "Zout"

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. J.T. Wolleswinkel, Meerkerk

januari 2019

Gemeentevergadering

Moderamen

Taizédienst

Voorganfer: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen m.m.v. liturgiecommissie

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Bijbelstudie

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. S. v. Meggelen, Breda

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. C. van der Kooi, Leimuiden

Moderamen

Nieuwjaarsmorgendienst

Voorganger: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Nieuwjaarsontmoeting

december 2018

Oudjaarsavonddienst

Voorganger: Mevr. T. van Ooijen-van Bruksvoort, Asperen

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. Rijneveld-Schep, Lopik

Rommelschuur

Kerstmis

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Kerstsamenkomst

Voorgangers: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen en ds. E. van der Poel

Musical: Het lege boek

4e Advent

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Seniorenmiddag

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

3e Advent

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Kerstgroet Saarmund maken

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Laatste reguliere avonddienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

2e Advent

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Rommelschuur

Bloemstukjes maken

Kerkenraadsvergadering

1e Advent

Voorganger: Mevr. G. Bijl-Bor, Noordeloos

november 2018

Moderamen

Gedachtenisdienst

Voorganger: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen m.m.v. de liturgiecommissie

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Bijbelstudie

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. C. Stark, Lexmond

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkenraad

Gemeentevergadering

Dankstond

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Schoonmaak

Kerkdienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Moderamen

oktober 2018

Kerkdienst

Voorganger: Ds. K. Spronk, Utrecht

Rommelschuur