Archief

In het Archief staan alle afgelopen speciale diensten en agenda punten. De reguliere kerkdiensten worden niet allemaal vermeld.

maart 2020

Seniorenmiddag GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk C GAAT NIET DOOR!!!

Kerkdienst, ALLEEN TE BELUISTEREN VIA KERKOMROEP!!!

4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Wijkavond Wijk B GAAT NIET DOOR!!!

Bijbelstudie GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk D GAAT NIET DOOR!!!

Wijkavond Wijk A GAAT NIET DOOR!!!

Kerkdienst GAAT NIET DOOR!!!

Rommelkoffie GAAT NIET DOOR!!!

Maaltijd voor alleengaanden GAAT NIET DOOR!!!

Gemeenteavond

Bidstond voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. D.C. Groenendijk, Zuid-Beijerland

Vrouwenkoffieuurtje

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Inloopuur toelichting jaarcijfers kerk

Kerkenraadsvergadering

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Kerkdienst

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. R.J. Blokland, Maarssen

februari 2020

Seniorenmiddag

Bijbelstudie

Moderamen

Zangdienst

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Afscheidsdienst Ria Poldervaart

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. van Alphen-de Keijzer, Haastrecht

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E.F. Quaak-Kloet, Raamsdonkveer

Laatste opening Rommelschuur

Sirkelslag YOUNG 2020

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

januari 2020

Moderamen

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Taizédienst

m.m.v. de Liturgiecommissie

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Doopdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Bijbelstudie

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal

Voorganger: Dr. F. Stark, Lexmond

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Moderamen

Nieuwjaarsmorgendienst

Voorganger: Mw. J. v. d. Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Nieuwjaarwensen

onder het genot van koffie of thee met krentenbrood

december 2019

Oudjaarsavonddienst

Voorganger: Dhr. R.L.J.M. van Bijlevelt, Leerdam

Kerkdienst

Voorganger: Ds. R.M. den Hertog, Vianen

Rommelschuur

Kerstmis

Voorgnger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Kerstsamenkomst

KERST SING-IN

Op het kerkplein bij de Hervormde Kerk, bij regen in de Hervormde Kerk.

4e Advent

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerstfeest senioren

Feestelijk adventsconcert koor Zout

3e Advent / Doopdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Rommelschuur Kerstmarkt

Kerststukjes maken in de Rommelschuur

Kerkenraad

Kerstattenties maken in De Lichtkring

College van Kerkrentmeesters

Kerstgroet voor Saarmund voorbereiden

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

2e Advent

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Gemeentevergadering

1e Advent

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

november 2019

Seniorenmiddag

Moderamen

Gedachteniszondag

Voorganger: Mw. G.Bijl-Bor, Noordeloos

Bijbelstudie

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Kerkdienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

SIRKELSLAG-KIDS

College van Kerkrentmeesters

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkenraad

Dankstond

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Kerkdienst

Voorganger: Ds. F.K. Quaak-Kloet, Prinsenbeek

oktober 2019

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. Landman, de Bilt

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Bijbelstudie

Kerkdienst

Voorganger: Ds. J.T. Wolleswinkel, Meerkerk
m.m.v. het koor “Zout”

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Koffie drinken in de Noachschool

Kerk en Schooldienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Rommelschuur

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Vrouwenkoffieuurtje

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Maaltijd alleengaanden

Kerkenraad

Catechese

september 2019

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Grote Rommelmarkt

Seniorenmiddag

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Moderamen

Kerkdienst

Bevestiging pastoraal medewerkers
Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Bijbelstudie

Middaggebed

Startzondag

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen
m.m.v. de Liturgiecommissie

Rommelschuur

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. N. Rijneveld- Schep, Lopik

augustus 2019

Rommelschuur

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst

Voorganger: Mw. Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos

Kerkdienst

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Dhr. R.L.J.M. van Bijlevelt, Leerdam

juli 2019

Kerkdienst

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Rommelschuur

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. L. de Borst, Buren

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkenraad

juni 2019

Kerkdienst

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Rommelschuur

Moderamen

Kerkdienst

Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Vergadering CvK

Kerkdienst

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger, Loosdrecht
Zangdienst m.m.v. het koor ‘His Voice’ o.l.v. Jaco Mulder

Trouwdienst

Floris de Zeeuw en Judith Hooijer
Voorganger: Ds. Annemieke de Bruijn-Messelink, Culemborg

Pinksteren

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

mei 2019

Rommelschuur

HAPPEN EN TRAPPEN voor Mozambique

Hemelvaartsdag

Voorganger: ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Rommelschuur

Uitstapje senioren

Kring Apostolische geloofsbelijdenis

Flashback jeugdkamp-weekend in het Jeugdhonk

Kerkdienst

Voorganger: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht

Samenkomst over de Heilige Geest

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. G.M. Landman, De Bilt

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Mw. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Kerkenraad

april 2019

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Tentdienst

Voorgangers: Ds. E. van der Poel en mw. Jolanda Lemcke

Kerkdienst

Voorganger: Ds. W.G. de Wit, Barendrecht

Seniorenmiddag

Moderamen

Pasen

Voorganger: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht

Stille Zaterdag

Liturgiecommissie

Goede Vrijdag

Liturgiecommissie

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Palmzondag, 6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Mevr. N.Rijneveld-Schep, Lopik

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst

5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Kerkenraad

maart 2019

Kerkdienst

4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Moderamen

Kerkdienst

3e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. R.M. den Hertog, Vianen

Bijbelstudie

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

2e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Gemeentevergadering

Bidstond

Voorganger: Ds. G.M. Landman, De Bilt

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. B. Ridder, Almkerk

Heilig Avondmaal

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Rommelschuur

Kerkenraadsvergadering

Jeugddienst

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger, Loosdrecht

februari 2019

Seniorenmiddag

Moderamen

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Rommelschuur

Bijbelstudie

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. G. Bijl - Bor, Noordeloos

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Koekactie koor "Zout"

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. J.T. Wolleswinkel, Meerkerk

januari 2019

Gemeentevergadering

Moderamen

Taizédienst

Voorganfer: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen m.m.v. liturgiecommissie

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Bijbelstudie

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. S. v. Meggelen, Breda

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. C. van der Kooi, Leimuiden

Moderamen

Nieuwjaarsmorgendienst

Voorganger: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Nieuwjaarsontmoeting

december 2018

Oudjaarsavonddienst

Voorganger: Mevr. T. van Ooijen-van Bruksvoort, Asperen

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. Rijneveld-Schep, Lopik

Rommelschuur

Kerstmis

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Kerstsamenkomst

Voorgangers: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen en ds. E. van der Poel

Musical: Het lege boek

4e Advent

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Seniorenmiddag

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

3e Advent

Voorganger: Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp

Kerstgroet Saarmund maken

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Laatste reguliere avonddienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

2e Advent

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Rommelschuur

Bloemstukjes maken

Kerkenraadsvergadering

1e Advent

Voorganger: Mevr. G. Bijl-Bor, Noordeloos

november 2018

Moderamen

Gedachtenisdienst

Voorganger: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen m.m.v. de liturgiecommissie

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Bijbelstudie

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. C. Stark, Lexmond

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Rommelschuur

Kerkenraad

Gemeentevergadering

Dankstond

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Schoonmaak

Kerkdienst

Voorganger: Ds. S. van Meggelen, Breda

Moderamen

oktober 2018

Kerkdienst

Voorganger: Ds. K. Spronk, Utrecht

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Bijbelstudie

Kerkdienst

Voorganger:Ds. L. de Borst, Buren

Kerk- en Schooldienst

Voorganger: Ds. K. Spronk, Utrecht

Rommelschuur

Vergadering CvK

Vrouwenkoffieuurtje

Zangdienst

Liturgiecommissie

Kerkdienst

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Kerkenraad

september 2018

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Grote rommelmarkt bij de Rommelschuur

Seniorenmiddag

Moderamen

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Kerkdienst

Voorganger: Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem

Bijbelstudie

Startzondag

Voorganger: Mevr. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Ophaaldag Rommelschuur grote markt

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem

Rommelschuur

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E.Quaak-Kloet, Prinsenbeek

augustus 2018

Moderamen

Feestelijk afscheid Gerlinde

Afscheidsdienst ds. G.M. van den Berg-de Haan

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg-de Haan

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger: Ds. R.J. Blokland, Maarssen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. D.Ophoff, Dalem/Gorinchem

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. J.van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Rommelschuur

Klussen voor het Jeugdhonk

Verzamelen in De Lichtkring

Kerkdienst

Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Nieuwendijk

Klussen voor het Jeugdhonk

Verzamelen in De Lichtkring

juli 2018

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Rommelschuur

Klussen voor het Jeugdhonk

Verzamelen in De Lichtkring

Kerkdienst

Voorganger: Ds. J.J.H. Roding, Schoonhoven

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg-de Haan

Rommelschuur

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. W.A. Roskam, Lexmond

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg-de Haan

juni 2018

Rommelschuur

Kerkenraad

Vergadering van commissie De Rommelschuur

Kerkdienst

Bevestiging ambtsdragers en belijdenisdienst
Voorganger: Ds. G.M. van den Berg- de Haan

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Dhr. R.L.J.M. van Bijlevelt, Leerdam

Vergadering CvK

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg- de Haan

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Rommelschuur

Kerkdienst

M.m.v. de liturgiecommissie en Rob Favier

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B. Ridder, Almkerk

mei 2018

Moderamen

'Nabetrachting' Saarmund weekend

Kerkdienst

Voorganger: Ds. R.M. den Hertog, Vianen

Rommelschuur

Uitstapje Senioren

Gebedskring consistorie Herv. Gemeente

Kring Openbaring

Pinksteren

Voorganger: ds. G.M. van den Berg-de Haan

Vergadering CvK

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A.J.O. van den Wal, Hoofddorp

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. J. van den Berg, Leerdam

Expositie Anke Flantua-van Daal en Jessica den hartog

Schoonrewoerdse Markt: Rommelschuur open

Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. A.J.O. van den Wal, Hoofddorp

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk

Kerkenraad

april 2018

Kerkdienst

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Rommelschuur

Seniorenmiddag

Gebedskring consistorie Herv. Gemeente

Kerkdienst

Voorgangers: Ds. J. van den Berg en ds. G.M. van den Berg-de Haan

Ontmoetingsavond Saarmund-Schoonrewoerd

Ontvangst Saarmund

Gespreksgroep 30+

Kring Openbaring

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg-de Haan

Rommelschuur

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst

Voorganger: Ds. J. van den Berg, Leerdam

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Pasen

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg-de Haan

maart 2018

Stille Zaterdag

Liturgiecommissie

Rommelschuur

Goede Vrijdag

Liturgiecommissie

The Passion

Witte Donderdag Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. G.M. van den Berg-de Haan

Seniorenmiddag

Moderamen