Archief

In het Archief staan alle afgelopen speciale diensten en agenda punten. De reguliere kerkdiensten worden niet allemaal vermeld.

December 2022

Kerkenraad

November 2022

Moderamen

Oefenen Kerstmusical

1e Advent

Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Seniorenmiddag

Afscheidsdienst mevrouw Zomer-Visser

Oefenen Kerstmusical

Gedachtenisdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

De Kerk in ’t Klein

Geloofsopvoeding

Ontmoeting voor ouders met kinderen tot circa 18 jaar

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Vrouwenkoffieuurtje

Bijbelleerhuis: Koningen

Sing-In, Hoogstraatkerk

Hoogstraat 80 Leerdam

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E. Overeem, Leusden

Kerkenraad

Gemeenteavond

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

October 2022

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Oogstfeest op het dorpsplein (m.m.v. de diaconie)

Seniorenmiddag

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

School- Kerk- en Gezinsdienst

Thema: Licht op groen
Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Vergadering CvK

Vrouwenkoffieuurtje

Kerkdienst

Voorganger: Drs. Mevr. C. Zonneberg, Hardinxveld-Giessendam

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

September 2022

Afscheidsdienst Maaike Donatz

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Seniorenmiddag

Middaggebed

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Startzondag

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. N. Rijneveld - Schep, Lopik

Organisten in Concert

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraad

August 2022

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B. Oosterom, Rumpt

Trouwdienst

Inzegening van het huwelijk is aangevraagd door Meintiena Hekman en Arie van Buuren.
Voorganger: Mw. Ds. S. van Meggelen, Breda

July 2022

Kerkdienst

Voorganger: Ds, H. Visser-Locht, Rhenen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst

Voorganger: Drs. P. van Dam, Houten

Kerkenraad

Kerk in 't klein

Kinderdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

June 2022

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. G. van den Berg-de Haan, Appingedam

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst

Voorganger: Dr. C. Stark, Lexmond

Pinksteren

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraad

May 2022

Informatieavond over de Israëlreis

Kerkdienst

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. J. Aarnoudse, Dordrecht

Moderamen

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Benefietconcert Water for Life - WORDT NIET RECHTSTREEKS MAAR OP EEN LATER TIJDSTIP UITGEZONDEN

Uitstapje Senioren

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P. J. van Midden

Kerkdienst

Voorganger: Ds. E. Overeem, Leusden

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

April 2022

Kerkenraad

Seniorenmiddag

Kerk in 't klein

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Benefietconcert Maya Fridman met cello en Marion von Tilzer op piano

Moderamen

Kerk in 't klein

Diaconievergadering

Pasen

Voorganger: ds. P.J. van Midden

Stille Zaterdag

Voorganger: ds. P.J. van Midden m.m.v. de Liturgiecommissie

Goede Vrijdag

Voorganger: ds. P.J. van Midden m.m.v. de Liturgiecommissie

Witte Donderdag en Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. P.J. van Midden m.m.v. de Liturgiecommissie

Vergadering CvK

Vrouwenkoffieuurtje

Informatieavond over de Israëlreis

Palmzondag - 6e Zondag 40-dagentijd

Voorganger: Ds. J. Visser, Ermelo

Kerkenraad

Bijbelleerhuis: 2 Samuel

5e Zondag 40-dagentijd

Voorganger: ds. P.J. van Midden

March 2022

Moderamen

Erick Versloot – ‘Wéét je wel wat je zingt?’

4e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

Afscheidsdienst Kees den Hertog

Seniorenmiddag

Vergadering Diaconie met KIAW

3e zondag 40-dagentijd en Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. P.J. van Midden

Bijbelleerhuis: 1 Samuël

Afscheidsdienst Tini van der Wal

2e Zondag 40-dagentijd

Voorganger: Ds. J. van Eck, Lexmond

Gemeenteavond

Bidstond voor gewas en arbeid

Voorganger: ds. P.J. van Midden

Vrouwenkoffieuurtje

Kerk in 't klein

Aanmelden bij Bep van Zanten

Kerk in 't klein

Aanmelden bij Bep van Zanten

Gespreksgroep 'meer willen & weten' bij de familie Verhoeff

1e Zondag 40-dagentijd

Voorganger: ds. P.J. van Midden

Kerkenraad

February 2022

Kerkdienst

Voorganger: Dhr. B. Rebergen, Veenendaal

Seniorenmiddag

Moderamen

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Bijbelleerhuis: Richteren

18+ Gespreksavond bij fam. Laurman

Kerkdienst

Voorganger: ds. T. Dijkstra-Algra, Houten

Informatieavond Water for Life

Linda Baas komt spreken. Linda woont in Tanzania en begeleidt dit specifieke project. Ze zal ons aan de hand van een presentatie en filmpjes nieuws brengen en belangrijke informatie over het project delen.

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraad

January 2022

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Vergadering Moderamen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Amersfoort

Afscheidsdienst Floor Bakker ALLEEN VOOR GENODIGDEN!!!

Afscheidsdienst Riet Bikker IN BESLOTEN KRING!!!

Wordt niet uitgezonden!

Heilig Avondmaal ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Vergadering CvK

Bijbelleerhuis: Ruth Via kerkdienstgemist.nl!!!

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerkenraad

Nieuwjaarsdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

December 2021

Oudjaarsavonddienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger, Loosdrecht

Kerst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerstnachtsamenkomst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

In samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Kerk, met als thema: Er is toekomst!

4e Advent

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerstviering senioren ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

3e Advent

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Vergadering CvK

2e Advent

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Afscheidsdienst Naud Schram

Kerkenraad

November 2021

1e Advent

Voorganger: Ds. A. van Alphen- Keijzer, Haastrecht

Gedachtenisdienst AANMELDEN ALLEEN VOOR GEMEENTELEDEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Bijbelleerhuis: Jozua

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Vrouwenkoffieuurtje

Gespreksgroep 'Rondom 30'

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P. van Dam, Houten

Kerkenraad

Dankstond voor Gewas en Arbeid

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Afscheidsdienst Sija Brouwer (in besloten kring)

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

October 2021

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamen

Opperrabbijn Jacobs

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. v d Wal, Hoofddorp

Kerkdienst

Voorganger: Ds. A.A. Wisman, Nieuw Lekkerland

Vergadering CvK

Vrouwenkoffieuurtje

Bijbelleerhuis: Exodus

30+ groep

Kerk- en Schooldienst

Voorganger: Dr. K. Spronk, Utrecht

Kerkenraad

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

September 2021

Bijbelleerhuis: Genesis

Kerkdienst

Voorganger: Mw. J. Zonnenberg-de Beer,Hardinxveld-Giessendam

Middaggebed

Startdag

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-van Bruksvoort, Asperen

Kerkenraad

August 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: ds. P.J. van Midden

Moderamen

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. C. van Harten, Deil

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Vergadering College van Kerkrentmeesters

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw.Ds. A. Roding- Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

July 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. Ds. H. Tarpeh-van Ittersum, Utrecht

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. E. Versloot, Woerden

Kerkenraadsvergadering

June 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. M. Kollenstaart, Goudriaan

Moderamen

Doopdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg- Kersbergen, Hoogblokland

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraadsvergadering

Afscheidsdienst Hennie Rijneveld ALLEEN VOOR GENODIGDEN!!!

May 2021

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Moderamen

Pinksteren AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. Ds. C. van Harten, Deil

Hemelvaartsdag AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraadsvergadering

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

April 2021

Moderamen

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Afscheidsdienst mevr. Nel Brouwer-van Weverwijk ALLEEN VOOR GENODIGDEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik

Vergadering CvK

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Pasen ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Stille Zaterdag ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden en Liturgiecommissie

Goede Vrijdag ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden en Liturgiecommissie

Witte Donderdag en Heilig Avondmaal ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

March 2021

Palmzondag, 6e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. E. Gruteke-Vissia, Hilversum

Kerkenraad

5e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamen

4e zondag 40-dagentijd en Heilig Avondmaal ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Bidstond voor gewas en arbeid ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P. van Midden

3e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: mevr. A. Oudwater-Vis, Ameide

Kerkenraad

February 2021

2e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamen

1e zondag 40-dagentijd ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek, Amersfoort

Afscheidsdienst Arie Bakker in besloten kring WORDT NIET UITGEZONDEN!!!

Vergadering CvK

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkenraad

January 2021

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst ALLEEN DIGITAAL TE VOLGEN!!!

Voorganger: Dr. C. Stark, Lexmond

Kerkenraad via Zoom

College van Kerkrentmeesters

Heilig Avondmaal AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamenvergadering

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: mw. A. Oudwater-Vis, Ameide

Nieuwjaarsmorgendienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. J. van den Berg-Kersbergen, Hoogblokland

December 2020

Oudjaarsavonddienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. I. Eckhardt-Groeneveld, Zuilichem

Kerst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL

Kinderkerstsamenkomst in de Hervormde Kerk TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

4e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Kerstviering Noachschool via kerkdienstgemist

Kerstviering Senioren via Kerkdienstgemist

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

3e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P. J. van Midden

Adventsuitzending via Kerkdienstgemist

Vrouwenkoffieuurtje

2e Advent AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Ds. P. van Dam, Houten

Kerkenraad