Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Op aantal zondagen is er ook nog avonddienst om 18:30. Dit zijn diensten met een speciale invulling zoals jeugddiensten, zangdiensten, etc.

januari 2020

Rommelschuur

Heilig Avondmaal

Voorganger: Dr. F. Stark, Lexmond

College van Kerkrentmeesters

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Vrouwenkoffieuurtje

Bijbelstudie

Doopdienst

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Rommelschuur

Kerkdienst

Voorganger:

Taizédienst

m.m.v. de Liturgiecommissie

februari 2020

Kerkdienst

Voorganger:

Rommelschuur