Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Op aantal zondagen is er ook nog avonddienst om 18:30. Dit zijn diensten met een speciale invulling zoals jeugddiensten, zangdiensten, etc.

december 2019

2e Advent

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Kerstgroet voor Saarmund voorbereiden

Kerstattenties maken in De Lichtkring

College van Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Kerststukjes maken in de Rommelschuur

Rommelschuur Kerstmarkt

3e Advent / Doopdienst

Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

Feestelijk adventsconcert koor Zout

4e Advent

Voorganger:

Kerstmis

Kerkdienst

Voorganger:

Oudjaarsavonddienst

januari 2020

Nieuwjaarsmorgendienst

Kerkdienst

Voorganger:

Kerkdienst

Voorganger:

Kerkdienst

Voorganger:

Kerkdienst

Voorganger:

februari 2020

Kerkdienst

Voorganger: