Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Op aantal zondagen is er ook nog avonddienst om 18:30. Dit zijn diensten met een speciale invulling zoals jeugddiensten, zangdiensten, etc.

mei 2021

Hemelvaartsdag AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. G. Bijl-Bor, Noordeloos

Kerkdienst AANMELDEN OM BIJ TE WONEN!!!

Voorganger: Mw. Ds. C. van Harten, Deil