Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Op aantal zondagen is er ook nog avonddienst om 18:30. Dit zijn diensten met een speciale invulling zoals jeugddiensten, zangdiensten, etc.

August 2022

Trouwdienst

Inzegening van het huwelijk is aangevraagd door Meintiena Hekman en Arie van Buuren.
Voorganger: Mw. Ds. S. van Meggelen, Breda

Kerkdienst

Voorganger: Ds. B. Oosterom, Rumpt

Kerkdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden