Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Op aantal zondagen is er ook nog avonddienst om 18:30. Dit zijn diensten met een speciale invulling zoals jeugddiensten, zangdiensten, etc.

May 2022

Benefietconcert Water for Life - WORDT NIET RECHTSTREEKS MAAR OP EEN LATER TIJDSTIP UITGEZONDEN

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. van Midden

Moderamen

Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. J. Aarnoudse, Dordrecht

Kerkdienst

Voorganger: Ds. M. Kollenstaart, Ottoland