Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Alleen op Avondmaalszondagen (iedere tweede zondag van de oneven maanden) is er nog een reguliere avonddienst om 18:30.

april 2019

Stille Zaterdag

Liturgiecommissie

Pasen

Voorganger: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht

Moderamen

Seniorenmiddag

Kerkdienst

Voorganger: Ds. W.G. de Wit, Barendrecht