Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Op aantal zondagen is er ook nog avonddienst om 18:30. Dit zijn diensten met een speciale invulling zoals jeugddiensten, zangdiensten, etc.

februari 2020

Zangdienst

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort, Asperen

Moderamen

Bijbelstudie

Seniorenmiddag

maart 2020

Kerkdienst

1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. R.J. Blokland, Maarssen

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Wijkavond Wijk A

Wijkavond Wijk D

Wijkavond Wijk B

Wijkavond Wijk C