Agenda

Dit is een overzicht van de volledige agenda van onze kerk. Elke zondag is er een dienst om 10:00. Iedere tweede zondag van de maand is er een avonddienst om 18:30.

februari 2019

Kerkdienst

Voorganger: Mevr. G. Bijl - Bor, Noordeloos

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Bijbelstudie

Rommelschuur

Doopdienst

Voorganger: Ds. P.J. Rebel, Utrecht

maart 2019

Jeugddienst

Bidstond

Voorganger:

Gemeentevergadering